13 december 2022

We distribueren mobiele marktkramen aan behoeftige families in Indonesië

Armoede wordt gedefinieerd als het fenomeen waarbij een samenleving, of een deel ervan, zichzelf enkel in de meest simpele behoeften van voedsel, kleding en onderdak kan voorzien om het leven voort te zetten (Wereldbank 2012).

Een samenleving, of een deel van deze, die in absolute armoede verkeert; kan zichzelf op geen enkele manier voorzien in primaire levensbehoeften. Individuen in deze samenlevingen leven op de rand van het bestaansminimum en zijn afhankelijk van hulp van buitenaf. In afwezigheid van deze hulp, lopen individuen het risico om te sterven.

Armoede is in de geschiedenis van de gehele mensheid, zowel in ontwikkelde als in minder ontwikkelde landen, een probleem geweest waar individuen mee geconfronteerd werden. Hoewel het inkomen in de wereld in de afgelopen 100 jaar sterk is gestegen, blijft armoede een van de belangrijkste problemen van de huidige economieën.

Ontwikkelingsproblemen zullen niet alleen voor minder ontwikkelde landen, maar ook voor ontwikkelde landen als bindende factor blijven in het bepalen van hun sociale en economische beleid. De beperkte wereldvoorraad, tezamen met de onbeperkte behoeften van de mens, heeft de mensheid gedwongen om consumptie van duurzame bronnen te reduceren en maatregelen te nemen tegen de uitputting van niet-vernieuwbare bronnen.

De snelle stijging van de wereldbevolking en de uitputting van natuurbronnen, dwingt ons om schaarse bronnen verstandiger en zuiniger te gebruiken en het belang van deze beter te begrijpen. De efficiëntie van deze bronnen vergroten en het realiseren van duurzame investeringen voor de mensheid, is de beste manier om dit te bewerkstelligen.

Wanneer de ontwikkelingsprocessen in de wereld geanalyseerd worden, dan valt het op dat elk land regio’s kent met onderscheidende eigenschappen en systemen. De verschillen die deze regio’s hebben met betrekking tot economische, fysieke en sociale eigenschappen, veroorzaken interregionale ontwikkelingsverschillen. Dit beïnvloedt het ontwikkelingsniveau zowel op landelijk als regionaal niveau.

Van de wereldbevolking leeft %60 in Azië. Landen met een grote bevolkingsdichtheid zoals China, India, Indonesië en Pakistan zijn allemaal in Azië gelegen. Indonesië is ‘s werelds grootste archipelstaat. Met een oppervlakte van 1.904.569 km² staat het op nummer 14 in de lijst van de grootste landen. Met ruim 270 miljoen inwoners is het op drie na de meest dichtstbevolkte land ter wereld en huisvest tevens ook de grootste moslimbevolking op aarde.

Hoewel Indonesië een ontwikkelend land is, wordt het wegens zijn geografische ligging vaker getroffen door natuurrampen. Door een gebrekkig gezondheidssysteem heeft het land tijdens de pandemie grote economische problemen gehad. Daaropvolgend is er een toename in armoede te zien.

IHH Nederland heeft voor de arme inwoners van Indonesië, die regelmatig slachtoffer zijn van natuurrampen, noodhulpprojecten gerealiseerd. Daarnaast ontwikkelt de organisatie met kleine bedragen projecten die regelmatig inkomens zullen genereren. In dit kader voert de organisatie sinds afgelopen vier jaar het Mobiele Marktkraam Project uit en helpt behoeftige families aan een inkomen.

Mobiele marktkramen zijn wereldwijd populair en worden niet alleen in arme landen maar ook in ontwikkelde landen gebruikt. Hieronder een paar redenen voor het realiseren van dit project in Indonesië:

  • Het land kent een take-out eetcultuur;
  • Vanwege de grote bevolking is er doorgaans een menigte die uit eten gaat;
  • Wegens het tropische klimaat zijn mensen vaker buiten, waardoor ze ook vaker buiten eten en consumeren;
  • De meerderheid van de bevolking bestaat uit een laag-inkomen groep, die de voorkeur geeft aan goedkoop eten. Al met al veel mogelijkheden voor mobiele marktkraam ondernemers om hun producten te verkopen.

In Indonesië leeft elf procent van de bevolking nog steeds onder de armoedegrens. Dat zijn ongeveer 28 miljoen mensen. Vanwege de lage kosten van de kramen kan ons project in een land als Indonesië bijdragen aan het onderhoud van honderden gezinnen. De marktkramen kosten namelijk 350 euro, een klein bedrag in verhouding tot het positieve effect dat de kramen zullen hebben op het leven van arme gezinnen.

Op 8 november 2022 hebben we 40 mobiele marktkramen uitgedeeld en daarmee tot nu toe 259 families voorzien van een duurzaam inkomen.

Donateurs van deze kraampjes, van wie de namen op het kraampje gezet worden als blijk van waardering, ontvangen achteraf een rapport bestaande uit foto’s en video’s.

Delen