5 juli 2024

We hebben de overstromingsslachtoffers in Thailand voorzien van noodhulp

In recente jaren hebben er in Thailand grote overstromingsrampen plaatsgevonden. Vooral in 2021 en 2023 vonden er significante overstromingen plaats.

Augustus 2021: Door hevige regenval die het noorden en midden van Thailand trof, kwamen veel huizen en land onder water te staan. Bij deze overstroming werden 65.088 huishoudens getroffen, wat neerkomt op naar schatting 325.440 mensen die negatief werden beïnvloed.

September 2021: De door Tropische Storm Dianmu veroorzaakte overstromingen troffen 30 provincies, voornamelijk in het noorden en midden van Thailand, waarbij ongeveer 70.000 huizen werden getroffen en zes mensen omkwamen.

Oktober 2022: Door hevige regenval in heel Thailand vonden er ernstige overstromingsrampen plaats, waarbij veel gebieden onder water kwamen te staan.

Tenslotte, op 24 december 2023, veroorzaakten overstromingen die begonnen in Zuid-Thailand, vooral in de regio’s Narathiwat, Satun, Songkhla, Pattani en Yala, zware schade.

Meer dan 70.000 huizen werden overstroomd en 7 mensen kwamen om het leven.

De zwaarst getroffen gebieden waren Ra-ngae, Rueso, Waeng en het Su-ngai Ko-Lok gebied, waar de belangrijkste rivier doorheen stroomt. In totaal werden 34 districten, 196 gemeenten en 1.324 dorpen met 109.282 huishoudens getroffen.

De overstromingen, veroorzaakt door hevige regenval gedurende drie dagen in Narathiwat, Yala en Pattani, troffen minstens 20.000 huishoudens en 65.000 mensen in 22 districten, 72 gemeenten en 437 dorpen. Hierbij kwamen 7 mensen om het leven en werd 1 persoon vermist.

A-Khidmat, de partnerorganisatie van IHHNL, is een sociale instelling met de missie om in de behoeften van arme mensen in Thailand te voorzien. Direct na de overstromingsramp nam IHHNL contact op met A-Khidmat om hulpverleningsprojecten voor de slachtoffers te plannen.

Er werden hulpverleningsprojecten uitgevoerd in 3 provincies en 22 districten, waarbij huishoudelijke artikelen werden verstrekt aan overstromingsslachtoffers, beschadigde huizen werden gerepareerd en studenten die hun schoolmaterialen waren kwijtgeraakt, werden voorbereid op hun terugkeer naar school.

In de zwaarst getroffen gebieden Yala, Pattani en Narathiwat in Thailand werden hulpverleningsprojecten uitgevoerd. In het kader van het project werden bedden en keukensets verstrekt aan 190 families, kregen 550 studenten schoolmaterialen en werden 37 beschadigde huizen gerepareerd en overgedragen aan de huiseigenaren. In totaal werd hulp geboden aan 782 families en 3.190 slachtoffers van de overstroming.

Onze partnerorganisatie in Thailand, A-Khidmat, werkte samen met lokale bestuurders om de meest behoeftige gebieden en slachtoffers te identificeren en ervoor te zorgen dat de hulp op de juiste manier werd geïmplementeerd.

 

Delen