14 mei 2024

Huisprojecten voor arme gezinnen in Sri Lanka

Om behoeftige mensen te helpen in hun zelfvoorziening en hun leven te verbeteren, is het van groot belang om duurzame projecten te ontwikkelen. Ten eerste dient elke familie onderdak te hebben naar gemiddelde standaarden. Volgens analyses van onze hulpverleners leven wereldwijd 1,8 miljard mensen in fragiele huisjes of tenten. 100 miljoen mensen zijn genoodzaakt om te leven als daklozen.

IHHNL voert al vele jaren verschillende hulpprojecten uit in Sri Lanka. Een van deze projecten is de bouw van huizen voor arme gezinnen. De partnerorganisatie in Sri Lanka heeft onderzoek gedaan naar de kosten van 35 onvoltooide woningprojecten in het district Kinniya, in het noordwesten van het land, wegens de economische crisis die zich daar voordoet, en heeft deze informatie met het bestuur van IHHNL gedeeld. Het bestuur heeft dit projectvoorstel goedgekeurd en de bouwwerkzaamheden onmiddellijk gestart. Binnen jaar tijd zijn 35 onvoltooide huisprojecten afgerond en overgedragen aan arme gezinnen. Deze huizen hebben een oppervlakte van 40 vierkante meter en bestaan uit 2 kamers, een keuken en een badkamer.

Bovendien heeft IHHNL sinds 2021 de bouw van 42 huizen, van 20 vierkante meter, voltooid en overgedragen aan arme jongeren die moeite ondervinden met trouwen. Daarmee heeft de organisatie tot nu toe in totaal 77 huizen in Sri Lanka gebouwd en overgedragen aan arme gezinnen.

In de Sri Lankaanse cultuur is het geven van een huis door vrouwen voor het huwelijk een belangrijke sociale en culturele traditie. Echter, met de toenemende verspreiding van deze traditie, worden de problemen om te trouwen voor arme jonge meisjes steeds groter. Dit leidt ertoe dat paren die willen trouwen te maken krijgen met financiële moeilijkheden en hun huwelijk niet kunnen voltrekken.

In deze context is het belang van huisbouwprojecten in Sri Lanka zeer groot. Deze projecten bieden arme jonge meisjes de kans om te trouwen, en daarmee hun eigen thuis te creëren. Huisbouwprojecten bieden niet alleen huizen aan koppels, maar ook de financiële steun en zekerheid. Op deze manier worden obstakels voor stellen die willen trouwen weggenomen.

Deze projecten versterken ook het gevoel van gemeenschapszin en solidariteit. Door de steun van mensen uit verschillende lagen van de samenleving dragen deze projecten bij aan gelijkheid en rechtvaardigheid bij de toegang tot het recht om te trouwen en een gelukkig gezinsleven te hebben. Hierdoor wordt het voor elk paar in Sri Lanka, ongeacht hun financiële situatie, mogelijk gemaakt om te trouwen.

In 2019 startte de overheid van Sri Lanka een huisbouwproject om het huisvestingsprobleem in de samenleving op te lossen. Deze projecten, die tot doel hadden dakloze gezinnen te identificeren en hen een nieuw thuis te bieden, waren in de eerste instantie een veelbelovende stap. Echter, als gevolg van de economische crisis, werden deze veelbelovende huisbouwprojecten en daarmee ook het doel om het huisvestingsprobleem in de samenleving op te lossen; niet voltooid. Met de uitbraak van de COVID-19-pandemie werd de voltooiing van deze projecten en de hulp aan dakloze gezinnen nog complexer. De pandemie verergerde de economische moeilijkheden en beperkte de middelen van de overheid nog verder. Hierdoor werd de situatie voor dakloze gezinnen nog moeilijker en ontstond de noodzaak voor een dringende oplossing. Echter hadden de wereldwijde economische crisis en de COVID-19-pandemie een grotere impact dan verwacht in dit land. Een aanzienlijk deel van de economie in Sri Lanka is namelijk afhankelijk van toerisme-inkomsten. Hierdoor is het land zwaar getroffen door de economische crisis tijdens de pandemie.

De huisbouwprojecten die waren gestart om arme gezinnen een thuis te bieden, werden volledig stopgezet vanwege de economische crisis, waardoor de dromen van armen om een thuis te hebben, in onvoltooide constructies bleven. IHHNL heeft met eigen middelen op z’n minst 35 huizen voltooid en overgedragen aan arme gezinnen.

Delen