Ontwikkelingsproces projecten

 

Analyse:

 1. Momenteel realiseren we in de meest arme 50 landen ter de wereld, op basis van analyses van internationale organisaties, verschillende hulprojecten.
 2. We realiseren hulpprojecten in landen en regio’s getroffen door oorlog en natuurrampen.
 3. We realiseren hulp in regio’s en landen waarin donateurs hulp willen realiseren, afhankelijk van onze projecten en projectkaders.


Voorstel:

 1. Project voorstellen komen van partnerorganisaties uit landen die behoefte hebben aan hulp.
 2. Bovendien komen er vanuit het bestuur zo nu en dan projectvoorstellen, op basis van hun analyses in bepaalde regio’s en landen.


Goedkeuring:

 1. De directeur controleert of voorstellen van partners voldoen aan de eisen en standaarden van IHH Nederland.
 2. Projecten die goedkeuring ontvangen worden aan het bestuur van IHH Nederland voorgesteld.


Toepassing:

 1. Budget voor goedgekeurde projecten wordt overgemaakt naar het account van de partnerorganisaties.
 2. Er wordt een datum vastgesteld voor het realiseren van de projecten.
 3. Er wordt een vrijwilliger toegewezen vanuit IHH Nederland.
 4. De vrijwilliger reist af naar het desbetreffende land.
 5. Deze persoon controleert of er daadwerkelijk inkopen zijn gedaan voor het project.
 6. Na controle van deze lijst wordt de hulp gedistribueerd.


Controle:

 1. Nadat het project gerealiseerd en de hulp gedistribueerd is, verzamelt de vrijwilliger alle facturen, naamlijsten van de mensen die hulp ontvangen hebben en het eindrapport.
 2. Voor elk afzonderlijk project wordt er een ‘Controlelijst van Documenten’
 3. Van de projecten wordt en voldoende beeldmateriaal, zoals foto’s en video’s, verzameld.


Resultaat:

 1. Project documenten worden toegevoegd aan de ‘Controlelijst van Documenten’
 2. Project documenten worden gearchiveerd op categorie van land en project.
 3. Het project wordt gepromoot op social mediakanalen
 4. Van sommige projecten worden voor de donateurs rapporten, foto’s en video’s voorbereid en verstuurd.