3 juli 2024

Opening van het Hz. Aisha Complex in Zanzibar

Op 19 januari 2024 vond in Zanzibar, een autonome regio van Tanzania, de opening plaats van het door IHHNL ‘Hz. Ayşe Complex’. De ceremonie werd geleid door directeur van IHHNL, Hüseyin Gündüz, en IHHNL vrijwilligers, en werd bijgewoond door de president van de regio, Hussein Mwinyi, en de minister van Religieuze Diensten van Zanzibar. Het complex, gelegen in de Kinduni-regio in het midden van het eiland Zanzibar, biedt diensten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, handel en cultuur.

Het complex omvat een cultureel centrum en gebedsruimte, een school, een studentenhuis, een onderzoekscentrum, een school voor blinden, een ziekenhuis, een mortuarium en 10 commerciële eenheden. Het complex, gebouwd om te voldoen aan alle behoeften van de lokale bevolking, is een belangrijk dienstverleningsproject dat zowel door de overheid als door de bevolking wordt gewaardeerd.

Nr Bouw Bruikbare oppervlakte Capaciteit Categorie begunstigden Personeel aantal
1 Cultuurcentrum en gebedshuis 759 m² 1800 Congregatie 5
2 School 1216 m² 720 Studenten tussen 12-16 jaar oud 25
3 Studentenhuis 200 m² 180 90 jongens en 90 meisjes studenten 6
4 Onderzoekslab 594 m² 100 Onderzoek studenten 2
5 School voor beperkte kinderen 161 m² 100 Visueel beperkten 5
6 Ziekenhuis 957 m² 200 Dagelijkse ziekenzorg 30
7 Wassingsruimte (mortuarium) 55 m² 2 Doden 2
8 Toiletten 128 m² 55 Behoefte 5
9 Werkplekken 624 m² 20 Buurtbewoners 3
10 Parkeerruimte 143 m² 20 Auto’s 1
11 Openbare cafetaria 1100 m² 36 Klanten 3
12 Openbare tuin kulliyah 1407 m² 1000 Begunstigden van de kulliyah 3
  Totaal 7144 m² 4233   90

 

Het complex, gebouwd op een totale oppervlakte van 7144 m², biedt diensten aan 4233 mensen met 90 personeelsleden. Het complex vervult een zeer belangrijke rol door niet alleen diensten te verlenen aan de buurtbewoners, maar ook door werkgelegenheid te bieden aan 90 mensen.

Met dit project is een grote tekortkoming verholpen, namelijk het probleem van het gebrek van onderwijs en onderwijsinstellingen, een van de belangrijkste problemen van arme landen. De school en het onderzoekscentrum voor blinden binnen het complex bieden een essentiële dienst in de regio.

Een van de belangrijkste problemen van arme landen is ook het gebrek aan voldoende gezondheidsdiensten door infrastructuurtekorten. In het ziekenhuis van het complex zijn een polikliniek, tandheelkunde en verloskamer aanwezig. Met deze gezondheidsdiensten die in het ziekenhuis worden verleend, is een zeer belangrijke tekortkoming in de regio verholpen.

 

Het mortuarium binnen het complex vervult een zeer belangrijke dienst voor degenen die zijn overleden. Hiermee kan de religieuze wassing, in overeenstemming met de religieuze en culturele tradities van de lokale bevolking, vervuld worden.

Wanneer we naar de activiteiten van het complex kijken, zien we dat het in elke fase van het leven, vanaf de geboorte van een persoon tot aan zijn dood, verschillende diensten verleent.

Ook zijn er binnen het complex verschillende handelszaken zoals een kleermakerswinkel, minimarkt, apotheek, reisorganisatie, restaurant, geldtransfercentrum en kantoorboekhandel. Deze handelszaken zullen de lokale bevolking van dienst zijn en de inkomsten hieruit zullen de kosten van het complex dekken.

Als IHHNL zijn we trots op het bouwen van een complex dat zeldzaam is in termen van dienstverleningsgebieden. We danken al onze donateurs die hebben bijgedragen aan de bouw van dit complex.

Het financiële plaatje van dit complex:

Nr Bouwproject Bouwkosten Materieelkosten
1 School en studentenhuis  €                  221.503,00  €                90.029,00
2 Ziekenhuis  €                  173.406,00  €                88.103,00
3 Cultureel centrum  €                    75.020,00  €                30.714,00
4 Wassingsruimte (mortuarium)  €                    12.606,00  
5 Commerciële eenheden  €                    43.787,00  €                28.450,00
6 School voor beperkte kinderen  €                    35.000,00  €                50.424,00
  Totaal  €                  561.322,00  €              287.720,00
Totaal (algemeen)  €              849.042,00

 

De organisaties die financiële steun hebben verleend aan dit mooie project:

 1. Zusters Het Gooi
 2. Al Khattab Foundation
 3. We All Care
 4. Stichting Rizq

De intentie en beoogde doelen van het project zijn als volgt:

 • Bouwprojecten voor onderwijs in arme landen kunnen door hun brede voordelen de sociaaleconomische structuren van gemeenschappen verbeteren.
 • Nieuwe schoolgebouwen maken het mogelijk dat meer kinderen onderwijs krijgen, vooral in landelijke of moeilijk bereikbare gebieden. Gemakkelijke fysieke toegang kan de schoolbezoekcijfers verhogen en het algemene opleidingsniveau verbeteren.
 • Moderne en goed uitgeruste onderwijsfaciliteiten verbeteren de leeromgeving. Betere klaslokalen, laboratoria en bibliotheken helpen studenten effectiever te leren.
 • Bouwprojecten voor onderwijs creëren directe werkgelegenheid voor lokale arbeidskrachten. Het inzetten van lokale arbeiders tijdens het bouwproces draagt bij aan de regionale economie.
 • Het verhogen van het opleidingsniveau bevordert over het algemeen de economische groei. Een beter opgeleide beroepsbevolking kan leiden tot hogere productiviteit en innovatie.
 • Bouwprojecten voor gezondheidszorg in arme landen zijn belangrijke investeringen die de volksgezondheid direct beïnvloeden. De voordelen van dergelijke projecten zijn breed en hebben het potentieel om de levenskwaliteit van individuen te verbeteren.

De bouw van nieuwe gezondheidsfaciliteiten kan de toegang tot gezondheidsdiensten aanzienlijk verbeteren, vooral voor mensen in moeilijk bereikbare en landelijke gebieden. Dit kan het gebruik van algemene gezondheidsdiensten verhogen en de volksgezondheid verbeteren.

 • Gezondheidscentra uitgerust met moderne medische apparatuur maken vroege diagnose en behandeling van ziekten mogelijk. Dit kan sterftecijfers verlagen en de verspreiding van besmettelijke ziekten voorkomen.
 • Nieuwe kraamcentra en kinderklinieken kunnen de moedersterfte verminderen en de gezonde groei van kinderen ondersteunen. Deze faciliteiten voorkomen dodelijke incidenten door noodzakelijke medische interventies tijdens zwangerschap en bevalling te bieden.
 • Gezondheidscentra kunnen ook dienen als centra voor gezondheidseducatie en publieke gezondheidscampagnes. Dit verhoogt het gezondheidsbewustzijn van de bevolking en helpt hen effectiever te zijn in ziektepreventie.
 • Gezondheidsprojecten creëren werkgelegenheid tijdens en na de bouw van deze. Een gezonde gemeenschap is bovendien productiever en draagt bij aan economische groei.
 • In noodsituaties zoals natuurrampen of epidemieën bieden goed uitgeruste gezondheidsfaciliteiten effectieve interventie en crisisbeheer. Dit leidt tot een sneller herstelproces en een minder getroffen samenleving.

Delen