IHHNL statuten

Tijdens de bestuursvergadering van IHH NL op 20 september 2022 is er besloten dat het bestuursmodel vernieuwd zal worden. Dit model zal voldoen aan de criteria van CBF. Momenteel werkt de notaris aan een aanpassing van de huidige statuten.