9 juli 2024

Humanitaire hulp aan slachtoffers van de overstromingsramp in Afghanistan

In mei 2024 vond er een grote overstromingsramp plaats in de noordelijke en noordoostelijke regio’s van Afghanistan, die de provincies Badakhshan, Takhar, Baghlan, Kunduz en Ghor trof. Bij deze ramp kwamen 400 mensen om het leven. Daarnaast zijn 550 huizen beschadigd en onbruikbaar, en kwamen ongeveer 2000 groot en klein vee om. Bovendien is 10.000 hectare landbouwgrond beschadigd geraakt door dezelfde overstromingen.

Omdat de bevolking in de getroffen gebieden hun levensonderhoud vooral uit landbouw en veeteelt haalt, zal het leven van deze mensen in de nabije toekomst veel moeilijker worden.

De totale bevolking van de door de overstroming getroffen gebieden is als volgt:

Provincie Baghlan:

  • District Berke totale bevolking: 39.118
  • District Guzarga Noor totale bevolking: 11.423
  • District Centraal Baghlan totale bevolking: 108.449
  • District Doshi totale bevolking: 80.597

Provincie Ghor:

  • District Murghab totale bevolking: 21.051
  • Provinciehoofdstad Ghor totale bevolking: 809.245

Provincie Faryab:

  • District Belcheragh totale bevolking: 60.020

Meer dan 1 miljoen zijn direct benadeeld door de overstromingen die een groot gebied getroffen heeft. Natuurrampen zoals deze hebben een uiterst negatieve invloed op de levensomstandigheden van de Afghaanse bevolking, die bijna een halve eeuw te kampen heeft met binnenlandse en buitenlandse oorlogen, en het leven onder zeer moeilijke omstandigheden voortzet.

Afghanistan is een land dat vaak getroffen wordt door natuurrampen, zoals aardbevingen en overstromingen, die het leven van de bevolking groot beïnvloedt.

In 2013 resulteerde een overstroming in het district Surobi van de provincie Kabul, in het overlijden van 90 mensen. Daarbij raakten duizenden mensen gewond, werden ongeveer 50 huizen verwoest en duizenden hectare landbouwgrond vernield.

In 2022 resulteerde een andere overstroming in 20 provincies van Afghanistan, in het overlijden van 1570 mensen. Daarbij raakten 6000 mensen gewond, werden 35.000 huizen en duizenden hectare landbouwgrond verwoest.

IHHNL voert al 10 jaar diverse hulpprojecten uit in Afghanistan. Na de recente overstroming werden in de zwaarst getroffen gebieden Baghlan en Faryab hulpgoederen met basisvoedingsmiddelen zoals rijst, meel en olie aan 541 gezinnen uitgedeeld. Ook werden aan gezinnen, waarvan de huizen volledig onbruikbaar werden gemaakt, enkele keukenspullen verstrekt.

Sinds de machtsovername van de Taliban in 2021, heeft de Afghaanse economie te kampen gehad met aanzienlijke tegenslagen. De economie kromp met 27%, wat leidde tot wijdverspreide werkloosheid en economische stagnatie. Kritieke sectoren zoals financiën stortten in, en kleine en middelgrote bedrijven en boeren worstelden om de verzwakte economie draaiende te houden, terwijl economische activiteiten tot een minimum werden beperkt. Internationale financiële steun en investeringen verminderden, waardoor publieke diensten en ontwikkeling ernstig werden beïnvloed.

Over het algemeen staat Afghanistan voor een complexe crisis die aanzienlijke internationale humanitaire en ontwikkelingshulp vereist voor zowel dringende behoeften als langdurig herstel. De situatie blijft onstabiel en heeft belangrijke gevolgen voor het welzijn van de Afghaanse bevolking.

Delen