Bestuur

Binnen IHH Nederland is er sinds 2023 een scheiding tussen het bestuur en de Raad van Toezicht (RvT).