Gedragscode

Bij IHHNL streven we ernaar dat vrijwilligers en medewerkers op een respectvolle en eerlijke manier bijdragen aan de activiteiten van de stichting. Aan dit streven ligt deze gedragscode ten grondslag. Enkele basisprincipes zoals respect, transparantie en betrouwbaarheid zijn essentieel bij het uitoefenen van de taken en handelen conform de missie en visie van de stichting.