Wees Projecten

Totaal weeskinderen in 26 landen
0
Per maand adopteert u een weeskindje
€ 0

Hoe word ik sponsor?

Stap 1
Kies een weeskind uit op onze sponsor pagina.
Stap 2
Vul dan het machtigingsformulier in en stuur het op.

U kunt een wees adopteren door het formulier op onze site in te vullen of door langs te komen op ons kantoor.

Stap 3
Vervolgens betaalt u maandelijks het vaste bedrag van €30,- per maand

Door een wees te sponsoren geeft u ons de machtiging om aan het begin van iedere maand een bedrag van € 30,- van uw rekening af te schrijven. Ruim 2-3 weken na de eerste contributie zal de sponsor de gegevens van het weeskind per post or mail ontvangen. 

Stap 4
U heeft nu een weeskind, Gefeliciteerd

Daarnaast ontvangt u jaarlijks een rapport met de voortgang en de huidige situatie van het weeskind.

Veelgestelde vragen

U kunt via https://ihhnl.org/sponsor-een-wees/ een weeskind sponsoren. Dit is ook mogelijk op ons kantoor. Hier kunt u het aanvraagformulier invullen. Door een wees te sponsoren geeft u ons de machtiging om in de laatste week van iedere maand een bedrag van € 30,- van uw rekening af te schrijven. Ruim 2-3 weken na de eerste contributie zal de sponsor de gegevens van het weeskind met geboorteakte en de overlijdensakte van de vader per post ontvangen. Indien gewenst kan deze ook digitaal verstuurd worden.

U krijgt 1 keer per jaar informatie over uw weeskind. Aan het begin van elk jaar ontvangt u een voortgangsrapport met de meest recente foto van het weeskind.

IHH NL verwacht dat een weeskind minstens een jaar wordt gesteund zodat het weeskind voor een periode zekerheid krijgt waar het naar uitkijkt. U kunt de sponsoring echter op elk moment beëindigen door een e-mail te schrijven naar info@ihhnl.org, met liefst een maand opzegtermijn. Het kind wordt dan wederom op de wachtlijst gezet, totdat het door een andere sponsor wordt gekozen.

Uw steun loopt totdat het weeskind de sponsoring niet meer nodig heeft. Als een weeskind is getrouwd, overleden of vertrokken is naar een ander gebied waarbij het contact is verloren, dan stopt het sponsorschap. Indien een weeskind onderwijs volgt, waarbij de hulp dan extra nodig is, kan deze steun oplopen tot de leeftijd van 25 jaar (tot het afstuderen). Als een weeskind geen onderwijs (meer) volgt maar wel behoeftig is (vanwege familieomstandigheden, werkloosheid, ongehuwd), loopt de sponsoring door tot de leeftijd van 20 jaar. Indien het geval ter sprake is bericht ons lokale partnerkantoor ons hierover en wij houden u vervolgens op de hoogte.

U wordt gekoppeld aan een ander behoeftig weeskind uit hetzelfde land en ontvangt het informatierapport van uw nieuwe weeskind. Uw maandelijkse steun zal zich voor dit weeskind voortzetten.

U kunt te allen tijde extra geld doneren voor uw weeskind. Echter hanteren wij hiervoor een vaste periode om hoge transferkosten te besparen. De periodes waarin wij de reguliere donaties aan de weeskinderen overmaken gaan gepaard met de extra gelden die gedurende het kwartaal naar ons worden overgemaakt. De overboekingen gebeuren begin maart, juni, september en december van het jaar. Alle extra donaties die voor de 1e dag van de bovengenoemde maand binnenkomen, zullen opgenomen worden in de kwartaaloverboeking. Met behulp van onze samenwerkende partners worden deze overgedragen aan de weeskinderen. Mocht u extra willen doneren, verzoeken wij u om bij uw overboeking de weeskindcode en reden van uw donatie te benoemen.

In de informatierapporten van de weeskinderen staan soms telefoonnummers of e-mailadressen. U kunt met deze gegevens proberen om in contact te komen.

IHH NL blijft weeskinderen helpen zodra er onvoldoende saldo op uw rekening is of als de donatie om anderen redenen bij ons niet binnen komt. IHH NL dekt in dergelijke situaties de betalingen uit het zakaat-fonds. De verwachting is echter dat de sponsorbetalingen op korte termijn in orde moeten zijn, gezien deze wijze een tijdelijke oplossing is.

Mocht u een betalingsachterstand hebben of is de betaling door andere redenen niet gelukt, dan kunt u het openstaand bedrag op het rekeningnummer van IHH NL overmaken: NL53INGB0004464461. Bij uw overboeking vermeldt u de weeskindcode en reden van uw donatie.

IHH Nederland incasseert enkel in de laatste week van de maand. Indien deze wijze u niet goed uitkomt, kunt u ervoor kiezen om het zelf over te maken. U zou bijvoorbeeld uw bank kunnen machtigen om het vaste bedrag van € 30,- maandelijks van uw rekening naar het IBAN van IHH NL over te maken

Van uw donatie van € 30,- gaat uiteindelijk het volledige bedrag van € 30,- naar het weeskind. Met uw hulp voorziet u het weeskind in de primaire behoeften, zoals voedsel, kleding en educatie. Dit bedrag is voldoende om te voorzien in de behoeften van een weeskind in Afrikaanse en Aziatische landen. Hoewel in landen als Palestina, de Balkan en Kirgizië het weeskind wegens de economische omstandigheden niet in alle behoeften kan worden voorzien, draagt uw financiële steun enorm bij aan het weeskind. Voor extra steun kunt u altijd een eenmalige donatie overmaken of u kunt er ook voor kiezen uw vaste donatie permanent te verhogen.

In principe hebben alle weeskinderen in onze wachtlijst urgentie en hulp nodig. Wij krijgen de meest behoeftige weeskinderen van onze partners. De kinderen die het langst op de wachtlijst staan, bevinden zich onderaan.

Als IHH NL hebben we in elk land partnerorganisaties waar we hulpprojecten uitvoeren. Betalingen vinden plaats op de rekeningen van partnerorganisaties. Partnerorganisaties dragen het geld over aan de ouders van de jonge weeskinderen en de gelden van de oudere weeskinderen worden persoonlijk overhandigd.

Laatste nieuws