Gezondheid Projecten

Het is een feit dat inkomensniveaus van mensen vaak gepaard gaan met verschillende factoren, in het bijzonder voeding, die invloed hebben op de gezondheidstoestand. Hierdoor strijden mensen in arme landen tegen honger en armoede, terwijl ze ook worstelen met gezondheidsproblemen. Vanuit dit perspectief zou je kunnen zeggen dat armen meer recht op gezondheidszorg hebben. Dit gezien zij ten opzichte van andere individuen hun eigen bestaan proberen voort te zetten in een leven waar meer gezondheidsproblemen voorkomen.

Het is onontkoombaar dat iemand met een onevenwichtige voeding, ongezonde huisvesting, onhygiënische omgeving wegens economische problemen ziek wordt. Vandaar dat er elk jaar ruim tien miljoen kinderen onder de vijf jaar sterven aan ziektes die in feite geneesbaar zijn.
Gezondheid is voor de mens net zo belangrijk als brood en water. Het is ongetwijfeld de beste liefdadigheid om het pijnlijke leven van de armen die wegens financiële beperkingen chronisch ziek zijn, te delen en te verlichten.

Als IHH Nederland voeren wij in veel arme landen verschillende projecten uit op het gebied van gezondheid, zoals steun bij behandelingen, geneesmiddelen, cataractoperaties, mond- en tandverzorging. Dankzij onze mooie projecten geven wij deze arme mensen meer houvast in het leven en nemen wij een zware last af van hun familieleden.