11 Aralık 2022

Endonezya’da yoksul ailelere seyyar satıcı arabalar dağıtıyoruz

Yoksulluk genel olarak bir halkın ya da onun belirli bir kesiminin asgari yaşam düzeyini sürdürebilmek için gıda, giyim ve barınak gibi sadece en basit ihtiyaç maddelerini karşılayabilmesi olgusudur (Dünya Bankası, 2012).

Mutlak yoksulluk, bir kısım toplum ya da bireyin asgari yaşam düzeyini sürdürebilmesi için gerekli, en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaması durumudur. Yardıma ihtiyacı olarak algılanması gereken yoksullar temel insani ihtiyaçlarını bile karşılayamamakta, hatta bu duruma düşen bir kişiye dışardan yardım edilmediği zamanda ölüm riskiyle bile karşı karşıya gelme ihtimalinin olmasıdır.

Yoksulluk, tarihin her döneminde gerek gelişmiş, gerekse az gelişmiş ülkelerin karşı karşıya olduğu sorunların başında gelmektedir. Son 100 yıldır Dünya üzerinde büyük bir gelir artışı olmasına rağmen yoksulluk, günümüz ekonomilerinin en önemli problemlerinden biri olmaya devam etmektedir.

Kalkınma sorunu gelişmekte olan ülkelerin olduğu kadar, gelişmiş ülkelerin de sosyal ve ekonomik politikalarının belirlenmesinde temel konuları oluşturmaya devam edecektir. Dünya kaynaklarının sınırlı olması, insan ihtiyaçlarının ise sınırsız olması, insanlığı yenilenebilir kaynakların kullanımını sınırlandırmaya yenilenemeyen kaynakların ise yok olmasına karşı önlemler almaya mecbur bırakmıştır.

Dünya nüfusunun hızla artması ve doğal kaynakların tükenmesi, insanoğlunu, ekonomi biliminin çözmek zorunda olduğu sorunlardan biri olan sınırlı kaynakların etkin kullanımının önemini anlamaya yöneltmektedir. Doğal kaynakları etkin kullanmak ise onların verimliliklerini arttırmak ve insana yönelik yapılan yatırımların gerçekleşmesiyle mümkün olacaktır.

Dünyadaki kalkınma süreçleri incelendiğinde, her ülkenin kendine has özelliklere sahip, belli bir sistematiği olan bölgelere sahip olduğu görülmektedir. Bu bölgelerin ekonomik, fiziki ve sosyal şartlar bakımından barındırdığıfarklılıklar ülke genelinde bölgeler arası gelişmişlik farklarına neden olmakta ve hem ülke çapında hem de bölgesel açıdan kalkınma düzeylerini etkileyebilmektedir.

Dünya nüfusunun yaklaşık % 60’ı Asya Kıtasında yaşamaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Endonezya ve Pakistan gibi dünyanın en yoğun nüfuslu ülkeleri Asya’da bulunmaktadır.

 

Endonezya dünyanın en büyük ada ülkesidir, 1.904.569 km²’lik yüzölçümüyle dünyada 14. sıradadır. 270 milyon civarında nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve aynı zamanda en kalabalık Müslüman ülkesidir.

Endoınezya, gelişmekte olan ülkeler arasında olmasına rağmen coğrafi konumu nedeniyle dünyada en çok doğal afetlerin yaşandığı ülkedir. Yetersiz sağlık altyapısı nedeniyle pandemi döneminde ekonomik yönden büyük sıkıntılar yaşamış, yoksulluk sayısında bariz bir şekilde artış olmuştur.

IHHNL, Endonezya’da meyadana gelen doğal afetlerden sonra düzenli bir şekilde mağdur olan insanlar için acil yardım projeleri gerçekleştirmiştir. Bunun yanında küçük miktarlar ile düzenli gelir temin edecek projeler uygulamaktadır. Gelir temini projesi kapsamında son 4 yıldır yoksul ailelere Seyyar Satıcı Araba yardımları gerçekleştirmekteyiz.

Seyyar satıcılık yöntemi dünyanın her tarafında yoksul ve gelişmiş ülkelerde daha çok olmakla beraber gelişmiş ülkelerde de yaygın bir yöntemdir.

Neden Endonezya’da Seyyar Satıcı Araba Yardımı gerçekleştirmekteyiz?

  • Günlük yemek ihtiyaçlarını dışarıdan karşılma kültürüne sahip bir toplum.
  • Kalabalık nüfusa sahip olması hasebiyle mutlaka dışarıda yemek yiyecek kitle bulunmaktadır.
  • Tropikal ve sıcak iklime sahip olması hasebiyle insanlar daha çok dışarıda yaşamakta ve dolayısıyla yemek ihtiyacını dışarıdan karşılamaktadırlar.
  • Gelir düzeyi az olan insanların sayısı çok olduğundan ucuz yemek daha çok tercih edilmektedir.

28 milyon kişinin yoksulluk sınırında yaşadığı, böylesi kalabalık  bir ülkede bu tür seyyar satıcılar, ülke standartlarında geçimlerini rahatlıkla sağlamaktadırlar. Bir seyyar arabanın fiyatı € 350,- Bizim için küçük olan bir meblağ ile Endonezya’da yoksul bir aile  ekmek teknesine kavuşuyor.

En son 8 Kasım 2022 tarihinde dağıttığımız 40 adet seyyar satıcı araba ile şimdiye kadar toplam 259 yoksul aileye ekmek teknesi sağlamış olduk.

Bir araba fiyatı olan € 350,- bağışlayanların isimlerini arabalara yazıyoruz, resimleri, kısa video ve raporunu hayırsevere gönderiyoruz.

Paylaş