Sociale Ondersteuning Projecten

Armoede is een probleem dat zich voordoet in vele landen. Het doet zich echter vaker en in hevigere mate voor in minder ontwikkelde landen. Armoede is niet beperkt tot honger en ondervoeding, maar strekt zich uit tot tekorten aan kleding, onderdak, gezondheid en andere menselijke behoeften.

Ongeveer 20% van de wereldbevolking leeft met een dagelijks inkomen van minder dan 1 dollar per dag en 50% moet het doen met minder dan 2 dollar. Met het oog op deze cijfers, is het van belang om met spoed zo veel mogelijk duurzame projecten te ontwikkelen zodat mensen zichzelf kunnen onderhouden. In arme landen is het mogelijk om met klein kapitaal projecten te ontwikkelen, speciaal gericht op duurzaamheid. Dit zijn in de praktijk dan ook vaak de meest doeltreffende projecten.

IHH Nederland heeft in de afgelopen jaren projecten opgezet die het mogelijk maken voor gezinnen om te voorzien in hun levensonderhoud. In verschillende delen van de wereld voorzien we arme gezinnen met onderdak en meubels. Daarnaast zetten we beroepscursussen op en stellen we startkapitaal beschikbaar, voor cursisten die de cursus met succes hebben afgerond. We helpen hen daarbij aan een werkplek en aan de middelen om hun nieuw aangeleerde beroep te uit te oefenen. In steden met veel inwoners voorzien we gezinnen van marktkramen zodat zij producten kunnen verkopen en zichzelf kunnen onderhouden.

In plaats van het uitdelen van vis aan armen kiest IHH Nederland ervoor om hen te leren vissen. Immers; je kunt iemand beter leren vissen dan heeft hij z’n leven lang vis te eten.