31 maart 2024

Adaq, Aqiqa, Sadaqah, Shifa en Sukr offers worden gebracht

ls IHH Nederland brengen wij over het hele jaar regelmatig offers in de vorm van adaq, aqiqa, shifa, sadaqah en sukr. Nadat de offers voldaan zijn sturen wij daarvan video of foto´s naar de donateurs.

 

What is een Wajib Qurban?

Dieren die worden geofferd met de intentie om Allah te aanbidden worden udhiye oftewel qurban genoemd.

What is een Adaq Qurban?

Iemand is verplicht dit offer te brengen als diegene vrijwillig een eed heeft afgelegd om een offer te brengen namens Allah om zodoende te streven naar Diens barmhartigheid of als diegene door die belofte om Zijn steun heeft verzocht.

What is een Aqiqa Qurban?

Dit is het offer dat gebracht wordt als dankbetuiging voor de geboorte van een kind. Dit wordt beschouwd als een mooie handeling en is een ‘soenna’ binnen de Islam.

What is een Sukr Qurban?

Het offer dat een persoon brengt om zijn dankbaarheid aan Allah te betuigen voor de zegeningen waar hij over beschikt. Het brengen van een shukr offer na een mooie gebeurtenis of het ontvangen van goed nieuws wordt als ‘moestahab’ gezien.

What is een Sadaqah Qurban?

Het offer dat iemand brengt omwille van Allah om hulp te bieden of zichzelf van ongevallen te behoeden.

What is een Shifa Qurban?

Een shifa qurban is een offer die men uitbrengt om te genezen van ziekten. Religieus gezien is deze qurban niet verplicht, maar eerder een ritueel die moslims uitbrengen omwille van Allah.

 

Delen