28 juni 2024

Qurban 2024 organisatie succesvol uitgevoerd tijdens Eid periode

Als IHHNL beleven we de vreugde van het voltooien van nog een succesvolle en grote hulporganisatie. Het Qurban-programma, waar we maanden geleden aan waren begonnen, hebben we op de derde dag van na het Asr-gebed voltooid.

Tijdens de periode van Eid al-Adha 2024 hebben we in 29 landen en 33 regio’s hulpwerkzaamheden verricht. Deze activiteiten, waarvan het merendeel in Afrika werd geïmplementeerd, is in verschillenden arme landen in Azië en Europa uitgevoerd. Bovendien hebben we in Turkije in het aardbevingsgebied verschillende offers uitgebracht en het vlees uitgedeeld aan slachtoffers van de grote aardbeving.

Qurban is niet alleen een grote hulporganisatie, maar ook een aanbidding met een religieuze aard en eigen regels die met grote zorgvuldigheid gerealiseerd dient te worden.

Voorbereidingen die getroffen dienen te worden voorafgaand:

 • Het bepalen van de landen waar de qurbans geofferd zullen worden
 • Het onderzoeken van de prijzen van de offerdieren
 • Het plannen van het aantal dieren dat in elk land zal worden geslacht
 • Het controleren of de dieren voldoen aan de religieuze eisen voor Qurban
 • Nadat de landen en prijzen zijn bepaald, het voorbereiden van promotiemateriaal zoals flyers en films voor de campagne
 • Het publiceren van het promotiemateriaal op sociale media en de website
 • Het ontvangen van projectvoorstelformulieren van partnerorganisaties
 • Het verrichten van vooruitbetalingen om problemen bij de aanschaf van offerdieren te voorkomen
 • De partnerorganisaties benadrukken dat ze voldoende personeel en slagers regelen voor een succesvolle uitvoering
 • Het regelen van vrijwilligers voor het volgen en controleren van de organisatie in de landen waar de qurbans geofferd zullen worden
 • Het geven van opleidingsseminars aan de vrijwilligers met betrekking tot hun taken

Werkzaamheden op het veld voor een succesvolle uitvoering:

 • Het controleren van het aantal gekochte offerdieren zoals vermeld in de projectvoorstelformulieren
 • Ervoor zorgen dat alle dieren volgens de regels worden geofferd
 • Het maken van foto’s en video’s van alle dieren tijdens de slacht
 • Het organiseren van de distributie van het offervlees
 • Het ontvangen van facturen en andere documenten volgens de prijzen van de offerdieren vermeld in de projectvoorstelformulieren

Afsluitende werkzaamheden voor een succesvolle uitvoering van de organisatie:

 • Het versturen van beeldmateriaal naar donateurs
 • Het opstellen van rapporten door de vrijwilligers over de organisatie in desbetreffende landen
 • Het houden van een evaluatievergadering met de vrijwilligers
 • Het opstellen van het financiële rapport van het Qurban-programma en het bekendmaken van deze aan het publiek
 • Het evalueren van klachten en voorstellen van donateurs

Als IHHNL zien we in recente jaren een gestage groei in onze hulpverleningsprogramma’s. Deze trend zette zich ook voort in het Qurban-programma van 2024. Tijdens de periode van Eid al-Adha 2024 zijn er in 29 landen in totaal 10.556 dieren geofferd, waaronder 6.633 grootvee en 3.923 kleinvee. Het totaal aantal aandelen van deze offers bedraagt 50.358. Daarmee is er in totaal € 4.110.400,- aan Qurban-donaties opgehaald. Zodoende hebben we ten opzichte van het voorgaande jaar een groei van ongeveer 29% gerealiseerd.

Bij IHHNL houden we bij de verdeling van het offervlees rekening met het verdelen van elk deel onder 5 gezinnen, waarbij elk gezin uit 5 personen bestaat. Op deze manier hebben tijdens de periode van Eid al-Adha 2024 meer dan 1,2 miljoen behoeftigen kunnen profiteren van het Qurban-vlees. Het is een groot geluk om deel uit te maken van het glimlachende gezicht van zoveel behoeftigen. We zijn onze vrijwilligers en donateurs oneindig dankbaar voor het realiseren van dit geluk.

 

 

Delen