Oprichting IHH

IHH Nederland voert dankzij uw steun en vertrouwen al sinds 1993 zijn activiteiten uit en is op dit moment de oudste. Hoewel er door de jaren heen kleine aanpassingen hebben plaatsgevonden, heeft de organisatie altijd dezelfde naam en hetzelfde logo gehad.

Op 21 oktober 1992, ten tijde van de oorlog in Bosnië, werd in het Duitse Freiburg, de ‘Internationale Humanitaire Hilfeorganization’ (afgekort IHH) opgericht. Nog geen jaar later, op 19 oktober 1993, werd door een groep jonge vrijwilligers uit Nederland, IHH Nederland opgericht.

In Turkije en in een aantal andere Europese steden werden vertegenwoordigers van IHH Duitsland geïnitieerd. Het huidige IHH Turkije heeft dan ook tot 1996 als een afdeling van IHH Duitsland gefungeerd. In 1996 zijn vervolgens zowel in Turkije als in België onafhankelijke hulporganisaties opgericht, allen ook genaamd IHH.

Later zijn er in verschillende andere Europese landen onafhankelijke IHH hulporganisaties opgericht. Alle IHH vestigingen zijn dus volledig zelfstandig en onafhankelijk, maar zij delen dezelfde naam. Ondanks dat de verschillende IHH hulporganisaties niet gelieerd zijn aan elkaar, hebben de organisaties tot 2004 wel vaak samengewerkt om verschillende projecten uit te voeren. Door omstandigheden hebben de Europese organisaties van IHH sindsdien echter niet meer samengewerkt met de organisatie in Turkije.

De Europese IHH organisaties samenwerking via uitvoering van gezamenlijke projectentot de dag van vandaag voortgezet.

IHH NL is aan geen enkele binnen- of buitenlandse organisatie gebonden. Wij hebben 57 bestuursleden, 18 vertegenwoordigers, 4786 vaste donateurs en ongeveer 1000 vrijwilligers. Met een budget van meer dan 9 miljoen euro in 2020 heeft IHH NL in meer dan 30 landen hulp geboden en dit zullen wij ook blijven doen. Voor eventuele vragen of toelichtingen omtrent onze organisatie en zijn verleden, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Het basis doel en principe is duidelijk. Ons belangrijkste doel is om alle mensen in de wereld de nodige humanitaire hulp aan te bieden en zorgen dat de rechten en vrijheden van deze mensen niet worden geschonden. Wij bieden mensen hulp aan die o.a. slachtoffer zijn geworden van oorlogen, rampen, onderdrukking, onrechtvaardigheid en hongersnood.

Video afspelen