Landbouw Projecten

Het is algemeen bekend dat er verschillen zijn in welvaart en rijkdommen tussen landen en werelddelen. Deze verschillen worden aangeduid met ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden. In werkelijkheid, zijn alle ‘’ontwikkelde landen’’ voor de industriële revolutie door een landbouw fase gegaan en heeft dit geleid tot een voorsprong op de ‘‘ontwikkelingslanden’’. Met andere woorden, de agrarische sector is de basis en één van de fundamenten waarna de industriële revolutie heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn er niet te vergeten verschillende stadia waar de agrarische sector doorheen is gegaan. Denk aan de ontwikkelingen van een primitief en simplistische landbouwfase, naar een modern agrarisch landbouw sector.

Deze moderne agrarische landbouw sector is essentieel voor de ontwikkeling van een land en sterke relaties met andere landen. Landen die deze stelling goed beseften en in praktijk hebben kunnen toepassen, plukken daar de vruchten van. Immers landen met een sterk ontwikkeld of ontwikkelende agrarische sector zijn de zogenaamde ontwikkelde landen, zoals; V.S. , Rusland, Japan, China, Nederland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Brazilië etc.

Het continent met de meeste ontwikkelingslanden ter de wereld, Afrika, heeft zeer grote potentie om de armoede en hongersnood te stoppen door middel van mogelijkheden in landbouw. Uit gegevens van ‘’ontwikkelde landen’’ en NGO’s blijkt dat de veranderingen binnen de agrarische sector in Afrika voor een langzaam, maar toch een zekere ontwikkeling zorgen. Dat deze langzame ontwikkeling zal veranderen in een stroomversnelling staat vast. Immers, volgens de Wereldbank draagt ​​de landbouw voor 32% bij aan het BBP van Afrika en verschaft het werk aan 65% van de beroepsbevolking.

IHH NL neemt de bovengenoemde cijfers ten harte, daarom bieden wij de mogelijkheid aan onze donateurs om met kleine bedragen, bij te dragen aan grote veranderingen op het gebied van landbouw en veelteelt. Zodoende hebben wij in 2018 aan 986 families gesteund middels landbouw-  en veeteeltprojecten. Ongeveer 5 duizend minderbedeelden hebben hier van geprofiteerd en blijven dit ook in de toekomst nog steeds doen.