Klachten & Integriteit

Klachten

Ontvangen klachten binnen IHHNL worden gezien als signalen welke kunnen bijdragen dat onze diensten en organisatie zichzelf kan verbeteren. IHHNL streeft om de klacht binnen vier weken af te handelen waarbij een proactieve betrokkenheid vanuit IHHNL wordt nageleefd.

Klachten kunnen via klachten@ihhnl.org met ons gedeeld worden.

Klachtenprocedure:

  1. Een ontvangen klacht wordt geregistreerd.
  2. Beoordeling of melding als klacht geclassificeerd dient te worden.
  3. Ontvangstbevestiging van een klacht wordt teruggekoppeld aan de melder.
  4. Er wordt een klachtbehandelaar aangewezen.
  5. Klachtendossier wordt gestart en aanvullende stukken worden toegevoegd.
  6. Binnen vijf werkdagen wordt de melder gecontacteerd.
  7. Hoor- en wederhoor vindt plaats bij alle betrokken partijen.
  8. Oplossingsgerichte aanpak wordt bepaald en uitgevoerd.
  9. Terugkoppeling van de afronding van de klacht wordt gecommuniceerd met de melder.

Vertrouwenspersoon

Bij IHHNL streven we ernaar dat vrijwilligers en medewerkers op een respectvolle en eerlijke manier bijdragen aan de activiteiten van de stichting. Aan dit streven ligt deze gedragscode (Gedragscode IHHNL) ten grondslag. Enkele basisprincipes zoals respect, transparantie en betrouwbaarheid zijn essentieel bij het uitoefenen van de taken en handelen conform de missie en visie van de stichting. Ben je zelf slachtoffer of ben je op de hoogte van ongewenst gedrag? De vertrouwenspersoon is te bereiken via integriteit@ihhnl.org.