Klachten & Integriteit

Klachten

Ontvangen klachten binnen IHHNL worden gezien als signalen welke kunnen bijdragen dat onze diensten en organisatie zichzelf kan verbeteren. IHHNL streeft om de klacht binnen vier weken af te handelen waarbij een proactieve betrokkenheid vanuit IHHNL wordt nageleefd.

Klachten kunnen via klachten@ihhnl.org met ons gedeeld worden.

Klachtenprocedure:

  1. Een ontvangen klacht wordt geregistreerd.
  2. Beoordeling of melding als klacht geclassificeerd dient te worden.
  3. Ontvangstbevestiging van een klacht wordt teruggekoppeld aan de melder.
  4. Er wordt een klachtbehandelaar aangewezen.
  5. Klachtendossier wordt gestart en aanvullende stukken worden toegevoegd.
  6. Binnen vijf werkdagen wordt de melder gecontacteerd.
  7. Hoor- en wederhoor vindt plaats bij alle betrokken partijen.
  8. Oplossingsgerichte aanpak wordt bepaald en uitgevoerd.
  9. Terugkoppeling van de afronding van de klacht wordt gecommuniceerd met de melder.

 

Vertrouwenspersoon

Een zero-tolerance beleid is aanwezig inzake ongewenst gedrag. Iedereen heeft het recht om elkaar aan te spreken en te wijzen bij ongewenst gedrag. Ben je zelf slachtoffer of ben je op de hoogte van ongewenst gedrag? De vertrouwenspersoon is te bereiken via integriteit@ihhnl.org.