1 juli 2024

Şifa Hatun Gezondheidscentrum geopend in Malawi

Malawi behoort tot de 20 armste landen ter wereld. Hierdoor wordt Malawi beschouwd als een van de minst ontwikkelde landen ter wereld. Van de totale bevolking woont 85% op het platteland en verdient de kost met landbouw en veeteelt.

Op 3 april 2024 werd het Şifa Hatun Gezondheidscentrum geopend in het dorp Nine Miles, op 8 km van de stad Zomba in Malawi, met deelname van IHHNL-vrijwilligers Adem Hastemir en Mehmet Köksu.

Het Gezondheidscentrum, met een bruikbare oppervlakte van 320 m², heeft de capaciteit om dagelijks 200 patiënten te behandelen. In het dorp Nine Miles, waar het gezondheidscentrum is gebouwd, wonen ongeveer 500 gezinnen. Daarnaast wonen er ongeveer 830.000 mensen in de nabijgelegen stad Zomba. In deze regio, waar de diensten van ziekenhuizen en gezondheidscentra ontoereikend zijn, vervult het Şifa Hatun Gezondheidscentrum een zeer belangrijke taak.

In het Şifa Hatun Gezondheidscentrum werken 11 medewerkers:

 • 1 Manager
 • 1 Gezondheidswerker
 • 1 Laboratoriumtechnicus
 • 3 Verloskundigen
 • 4 verplegers
 • 1 Apotheker

De diensten die verleend worden in het gezondheidscentrum:

 • Algemene patiëntonderzoeken
 • Prenatale diensten
 • Bevallingsdiensten
 • Gezondheidscontroles voor moeder en baby na de bevalling
 • Periodieke vaccinaties voor kinderen
 • Vaccinaties tegen besmettelijke ziekten
 • Medicijnvoorzieningsdiensten

De bouw van gezondheidscentra in arme landen is om vele redenen van groot belang. De bouw van gezondheidscentra draagt niet alleen bij aan de verbetering van de levenskwaliteit van individuen, maar ook aan brede maatschappelijke en economische verbeteringen.

 • In arme gebieden is de toegang tot basisgezondheidszorg vaak beperkt. Gezondheidscentra bieden mensen in deze gebieden toegang tot basisbehoeften zoals doktersconsulten, medische behandelingen en spoedeisende hulp.
 • Gezondheidscentra bieden preventieve gezondheidsdiensten zoals vaccinatie om de verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen. Deze diensten zijn vooral belangrijk voor veelvoorkomende gezondheidsproblemen zoals malaria, tuberculose en HIV/AIDS.
 • In arme landen zijn de moeder- en kindersterftecijfers vaak hoog. Gezondheidscentra kunnen deze cijfers verlagen door vrouwen de nodige zorg te bieden tijdens zwangerschap en bevalling.
 • Gezondheidscentra bieden ook informatie en middelen voor gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie strategieën. Dit kan individuen helpen gezonde levensstijlen aan te nemen en ziekten vroegtijdig te herkennen.
 • Een gezonde samenleving is productiever en economisch stabieler. Gezondheidscentra dragen indirect bij aan de economie door het verlies aan arbeidskracht te verminderen en de behandelingskosten te verlagen.
 • In noodsituaties zoals natuurrampen of epidemieën spelen gezondheidscentra een cruciale rol. Deze centra kunnen eerste hulp bieden aan gewonden en snel vaccinaties en behandelingen verstrekken in geval van een uitbraak.
 • Gezondheidscentra bieden gezondheidseducatie en bewustwordingsprogramma’s, waardoor individuen de controle over hun gezondheid in eigen handen kunnen nemen.

Delen