De visie & missie van IHH

De visie van IHH NL

 1. De gevolgen van oorlogen en natuurrampen herstellen en de slachtoffers aan een volwaardige terugkeer in de samenleving helpen.
 2. Samenwerking tussen verscheidene hulporganisaties faciliteren en bevorderen en middels dit proces voorloper zijn op het gebied van hulpverlening
 3. Bevolkingen die hulp nodig hebben van dienst zijn door hen en hun organisaties te ondersteunen.
 4. In crisissituaties acuut reageren om de schade te beperken en het crisisgebieden zo snel mogelijk bereiken.
 5. Duurzame oplossingen en projecten ontwikkelen.
 6. Mensen aansporen om armoede te verhelpen en sociale eerlijkheid te bevorderen.

De missie van IHH NL

 1. De internationale samenleving waarin men tegenwoordig leeft is veranderd tot een plaats waarin er in vergelijking tot het verleden meerdere bloedbaden, verbanningen, overtredingen van mensenrechten en misdrijven plaatsvinden.
 2. De overtredingen van mensenrechten zullen vanaf heden door burgerlijke organisaties doelgerichter aangepakt worden.
 3. IHH NL is een organisatie die geen deel wenst uit te maken van bovengenoemde overtredingen en doet zijn uiterste best om de wereld tot een betere plek van bestaan te maken.
 4. IHH NL is er om de vergeten en onbereikbare benadeelde werelddelen te bezoeken, de onbereikbare plekken te bereiken en voor eenzame mensen nieuwe hoop te betekenen.
 5. IHH NL is er om de emigrante en immigrante ouderen, vrouwen, kinderen, zieken en gewonden te helpen door hen te voorzien in voedsel, onderdak en medicijnen.
 6. IHH NL neemt hiermee de zware taak op zich om onveranderlijke waarden en normen in een veranderende wereld levend te houden.