31 december 2023

Voedselprojecten 2023

De toename van de wereldbevolking en de moeilijkheden die men ervaart bij het verkrijgen van voldoende en gezond voedsel verwijst naar voedselproblemen. Dit fenomeen kan voortkomen uit verschillende factoren in bepaalde regio’s, zoals klimaatverandering, natuurrampen, oorlogen en economische uitdagingen.

Er zijn verschillende manieren om het voedselprobleem aan te pakken. Een daarvan is het verduurzamen en efficiënt maken van landbouw. Door moderne technieken in de landbouw toe te passen, kan er meer voedsel worden geproduceerd. Daarnaast is het verminderen van voedselverspilling ook zeer belangrijk. Een andere manier is het creëren van een efficiënter en eerlijker distributiesysteem voor voedsel, om het bestaande voedselprobleem te verlichten. Bovendien kunnen voedselhulp- en ondersteuningsprogramma’s mensen in nood helpen. Op deze manier is het mogelijk om wereldwijd het voedselproblemen te bestrijden.

Het voedselprobleem wordt in veel landen ervaren. Echter is de verspreiding en de ernst van dit probleem in sommige landen groter. Voorbeelden hiervan zijn vele regio’s in Afrika, Zuid-Aziatische landen en sommige landen in het Midden-Oosten, die zware uitdagingen ervaren op het gebied van voedselzekerheid. Echter, het voedselprobleem kan in ieder land op verschillende niveaus voorkomen, en is in zekere mate afhankelijk van verschillende factoren.

Voedselhulp aan de armen is belangrijk omdat veel mensen moeilijkheden ondervinden met voedselzekerheid. Voedselhulp kan helpen bij het vervullen van basisvoedingsbehoeften en mensen in staat stellen op een gezonde manier te eten. Tegelijkertijd is voedselhulp van vitaal belang in noodsituaties en helpt het mensen om te overleven in honger. Voedselhulp aan de armen helpt ongelijkheden in samenlevingen te verminderen en draagt bij aan een betere levenskwaliteit van mensen.

Wereldwijd hebben circa 820 miljoen mensen geen toegang tot basisvoedsel. Dit getal beslaat 10% van de wereldbevolking. Hieruit blijkt dat voedselzekerheid, nog steeds een groot probleem voor veel individuen is.

Hulporganisaties zijn belangrijk om mensen in nood te helpen en sociale rechtvaardigheid in de samenleving te bevorderen. Deze organisaties werken aan het vervullen van basisbehoeften zoals voedsel, water, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs. Ze reageren ook snel in noodsituaties om mensen te ondersteunen. Hulporganisaties dragen wereldwijd bij aan de verbetering van het leven van miljoenen mensen en geven hoop op een betere toekomst.

Factoren die voedselprobleem beïnvloeden:

 1. Oorlogen zijn een van de meest ernstige factoren die het voedselprobleem verergeren. Oorlogen leiden tot vernietiging van landbouwgebieden, schade aan infrastructuur en ontheemding van mensen. Dit heeft een negatieve invloed op voedselproductie en -toegang, wat resulteert in honger en ondervoeding. Het beëindigen van oorlogen en het bereiken van vrede is essentieel voor het waarborgen van voedselzekerheid. Hulporganisaties proberen ook in oorlogsgebieden hulp te bieden, door mensen van voedsel en andere basisbehoeften te voorzien.
 2. Natuurrampen kunnen het voedselprobleem aanzienlijk beïnvloeden. Vooral grootschalige rampen kunnen leiden tot vernietiging van landbouwgebieden, verwoesting van oogsten en daarmee de negatieve beïnvloeding van voedselproductie in desbetreffende regio’s. Dit kan leiden tot voedseltekorten en stijgende prijzen. Hulporganisaties in door natuurrampen getroffen gebieden proberen noodhulp te bieden en voeren landbouwprojecten uit om mensen te ondersteunen. Dit is belangrijk om voedselzekerheid te waarborgen en de schade veroorzaakt door rampen te minimaliseren.
 3. Klimaatverandering is een ernstige factor die het voedselprobleem beïnvloedt. Veranderingen in temperatuur, onregelmatige neerslag en extreme weersomstandigheden kunnen de landbouw negatief beïnvloeden. Dit kan leiden tot oogstverliezen, afname van waterbronnen en verslechtering van landbouwgronden. Klimaatverandering draagt ook bij aan de stijging van de zeespiegel, wat kan leiden tot verzilting van landbouwgronden in kustgebieden. Duurzame landbouwpraktijken, waterbeheer en innovatieve landbouwtechnieken kunnen echter een rol spelen bij het aanpassen aan klimaatverandering. Het is essentieel om de strijd tegen klimaatverandering aan te gaan en duurzame landbouwpraktijken te bevorderen.
 4. Historisch gezien heeft kolonialisme een rol gespeeld bij het beïnvloeden van het voedselprobleem. Kolonisten hebben landbouw en voedselproductie geëxploiteerd volgens hun eigen belangen om controle te krijgen over de lokale hulpbronnen in hun koloniale gebieden. Tijdens het koloniale tijdperk beperkten of verstoorde kolonisten vaak de voedselproductie van de lokale bevolking om landbouwproducten te exporteren naar hun eigen landen. Dit beïnvloedde de voedselzekerheid van de lokale bevolking en leidde tot voedselproblemen. Vandaag de dag zijn de effecten van het koloniale tijdperk nog steeds aanwezig in sommige regio’s. Economische en politieke factoren kunnen bijdragen aan voedselproblemen. Het is daarom belangrijk om een rechtvaardig voedselsysteem te bevorderen en lokale gemeenschappen te ondersteunen bij hun eigen voedselproductie.
 5. Mondialisering is een ernstige factor die het voedselprobleem beïnvloedt. De dominante positie van grote voedselbedrijven controleert de landbouwproductie en distributie. Dit resulteert in een gebrek aan concurrentie voor kleine boeren en belemmert duurzame landbouwpraktijken. Mondialisering leidt tot stijgende voedselprijzen en een afname van voedselzekerheid. Het winstgerichte beleid van grote bedrijven verzwakt lokale voedselsystemen en plaatst lokale producenten in moeilijke situaties. Daarom is het bestrijden van mondiale dominantie zeer belangrijk voor een rechtvaardig voedselsysteem. Het diversifiëren van de landbouw, het ondersteunen van lokale producenten en het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken zijn belangrijke stappen bij het oplossen van voedselproblemen.
 6. Voedselverspilling is een aanzienlijk probleem. In sommige landen heeft voedselverspilling de piek bereikt. De Verenigde Staten, China, India en de landen van de Europese Unie zijn tussen de landen waarin voedselverspilling veel voorkomt. Het verminderen van voedselverspilling in deze landen betekent dat er meer voedsel beschikbaar kan komen voor arme landen. In een wereld waarin veel mensen met honger te maken hebben, wordt jaarlijks tonnen voedsel verspild. Het merendeel van dit verspilde voedsel ontstaat tijdens productie, distributie en consumptie. Er zijn verschillende oorzaken van voedselverspilling, waaronder consumptiegewoonten, onjuiste opslagmethoden en overproductie. Voedselverspilling leidt, zowel in het milieu als economisch, tot groot verlies. Om voedselverspilling te verminderen, dient ment enkele maatregelen te nemen:
 • Een van de belangrijkste stap in dit kader is het zijn van een bewuste consument. Dit houdt in dat men overbodige aankopen vermijdt bij het doen van boodschappen en op de houdbaarheidsdata let.
 • Het benutten van voedselresten thuis kan ook helpen tegen voedselverspilling.
 • Het bestrijden van voedselverspilling is zowel een individuele als maatschappelijke verantwoordelijkheid. We moeten niet vergeten dat zelfs de kleinste individuele stappen, grote verschillen kunnen teweegbrengen. Daarnaast dienen internationale organisaties, zoals het Wereldvoedselprogramma (WFP), en nationale en non-gouvernementele hulporganisaties jaarlijkse plannen te ontwikkelen om voedselverspilling te voorkomen.

IHHNL levert de volgende inspanningen om het wereldwijde voedselprobleem aan te pakken:

 • Een van de belangrijkste doelstellingen van IHHNL is de strijd tegen honger en het verlenen van noodhulp aan mensen die met honger worden geconfronteerd. In noodsituaties, zoals natuurrampen of conflicten, biedt IHHNL nood voedselhulp.
 • IHHNL realiseert ook lange termijn oplossingen, door te investeren in landbouw- en plattelandsontwikkelingsprojecten. Deze projecten werken aan het ondersteunen van lokale boeren, het verhogen van de landbouwproductiviteit en het waarborgen van voedselzekerheid.
 • De activiteiten van IHHNL beïnvloeden het leven van honderdduizenden mensen in de 38 landen waar de organisatie humanitaire hulp verleent. Het speelt een belangrijke rol bij het bestrijden van honger en het waarborgen van voedselzekerheid.
 • In 2023 heeft IHHNL in 38 landen 2115 ton voedselhulp aan mensen in nood geleverd, waarbij in totaal 466.950 mensen direct hebben geprofiteerd van deze hulp.
Landen  Totaal bedrag Voedselpakket Totaal KG Begunstigde
Afghanistan  €        127.650,00 3456 78278,4 17280
Albanië  €          20.000,00 800 18120 4000
Arakan-Rohingya  €          85.000,00 3765 85277,25 18825
Bangladesh  €          90.000,00 4454 100883,1 22270
Benin  €          65.000,00 3000 67950 15000
Bosnië en Herzegovina  €          20.000,00 685 15515,25 3425
Burkina Faso  €          50.000,00 2000 45300 10000
Burundi  €          50.000,00 1925 43601,25 9625
Cambodja  €          20.000,00 740 16761 3700
Ethiopië  €          10.000,00 500 11325 2500
Filipijnen  €          50.000,00 1800 40770 9000
Gambia  €          65.000,00 2772 62785,8 13860
Ghana  €          50.000,00 1540 34881 7700
Indonesië  €          40.000,00 1436 32525,4 7180
Jemen  €        135.500,00 4986 112932,9 24930
Kosovo  €          10.000,00 420 9513 2100
Kyrgyzstan  €          60.000,00 1900 43035 9500
Libanon  €          70.000,00 3000 67950 15000
Libië  €          34.370,00 1704 38595,6 8520
Macedonië  €            5.000,00 181 4099,65 905
Malawi  €          70.000,00 3675 83238,75 18375
Mali  €          70.000,00 2600 58890 13000
Marokko  €          38.630,00 861 19501,65 4305
Mongolië  €          51.000,00 1876 42491,4 9380
Nepal  €          45.000,00 2160 48924 10800
Niger  €          60.000,00 2250 50962,5 11250
Oeganda  €          65.000,00 2429 55016,85 12145
Pakistan  €          90.000,00 3050 69082,5 15250
Palestina  €        236.000,00 8955 202830,75 44775
Servië-Presova  €          10.000,00 360 8154 1800
Sierra Leone  €          50.000,00 2009 45503,85 10045
Somalië  €        105.000,00 4005 90713,25 20025
Sri Lanka  €          64.995,00 2600 58890 13000
Tanzania  €          97.150,00 5056 114518,4 25280
Thailand-Pattani  €          20.000,00 740 16761 3700
Togo  €          50.000,00 1920 43488 9600
Tsjaad  €          88.241,00 2940 66591 14700
Turkije  €        169.830,00 4840 109626 24200
Totaal  €     2.438.366,00 93390 2115283,5 466950
2115 ton

 

Delen