31 Aralık 2023

2023 Gıda Projeleri

Gıda sorunu, dünya nüfusunun artmasıyla birlikte ortaya çıkan ve yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimde yaşanan zorlukları ifade eder. Bu sorun, bazı bölgelerde iklim değişikliği, doğal afetler, savaşlar ve ekonomik zorluklar gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

Gıda sorunuyla mücadele etmek için birkaç yol vardır. Bunlardan biri, tarımın sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yapılmasıdır. Tarımda modern yöntemler kullanarak daha fazla gıda üretilebilir. Ayrıca, gıda israfını azaltmak da önemlidir. Gıda dağıtımında daha etkili ve adil bir sistem oluşturmak da gıda sorununu hafifletebilir. Ayrıca, gıda yardımı ve destek programları da ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilir. Bu şekilde, dünya genelinde gıda sorunlarına karşı mücadele edilebilir.

Birçok ülkede gıda sorunları yaşanmaktadır. Bazı ülkelerde bu sorunlar daha yaygın ve ciddi boyutlardadır. Örneğin, Afrika’nın birçok bölgeleri, Güney Asya ülkeleri ve bazı Orta Doğu ülkeleri gıda güvencesi konusunda zorluklar yaşanmaktadır. Ancak, gıda sorunu her ülkede farklı seviyelerde görülebilir ve çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Yoksullara gıda yardımı önemlidir çünkü birçok insan gıda güvencesi konusunda zorluklar yaşar. Gıda yardımları, temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olabilir ve insanların sağlıklı bir şekilde beslenmelerini sağlayabilir. Aynı zamanda, gıda yardımları acil durumlarda hayati önem taşır ve insanların açlıkla mücadele etmelerine yardımcı olur. Yoksullara gıda yardımı, toplumda eşitsizlikleri azaltmaya ve insanların daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmalarına yardımcı olur.

Dünya genelinde yaklaşık 820 milyon insan, temel gıdalara erişememektedir. Bu, yaklaşık olarak dünya nüfusunun %10’u kadar bir orandır. Gıda güvencesi, hala birçok insan için büyük bir sorun olmaya devam etmektedir.

Yardım kuruluşları, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve toplumda sosyal adaleti sağlamak için önemlidir. Bu kuruluşlar, gıda, su, barınma, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi temel ihtiyaçları karşılamak için çalışır. Ayrıca, acil durumlarda hızlı müdahale ederek insanlara destek olurlar. Yardım kuruluşları, dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını iyileştirmekte ve daha iyi bir gelecek için umut vermektedir.

Gıda sorununu etkileyen faktörler:

 1. Savaşlar, gıda sorununu ciddi şekilde etkileyen faktörlerden biridir. Savaşlar, tarım alanlarının tahrip olmasına, altyapıların zarar görmesine ve insanların yerinden edilmesine neden olabilir. Bu durum, gıda üretimini ve erişimini olumsuz etkileyerek açlık ve yetersiz beslenme sorunlarına yol açar. Savaşların sona erdirilmesi ve barışın sağlanması, gıda güvencesinin sağlanması için önemlidir. Yardım kuruluşları da savaş bölgelerine yardım götürerek insanlara gıda ve diğer temel ihtiyaçları sağlamaya çalışır.
 2. Doğal afetler, gıda sorununu önemli ölçüde etkileyebilir. Özellikle büyük ölçekli afetler, tarım alanlarını tahrip edebilir, hasatları yok edebilir ve gıda üretimini olumsuz etkileyebilir. Bu da gıda kıtlığına ve artan fiyatlara yol açabilir. Doğal afetlerin etkilediği bölgelerde yardım kuruluşları, acil gıda yardımı sağlayarak ve tarım projeleri yürüterek insanlara destek olmaya çalışır. Bu, gıda güvencesini sağlamak ve afetlerin yol açtığı zararları en aza indirmek için önemlidir.
 3. İklim değişikliği, gıda sorununu ciddi şekilde etkileyen bir faktördür. Artan sıcaklıklar, düzensiz yağışlar ve aşırı hava olayları gibi iklim değişiklikleri, tarımı olumsuz etkiler. Bu durum, hasat kayıplarına, su kaynaklarının azalmasına ve tarım alanlarının verimsizleşmesine yol açabilir. İklim değişikliği aynı zamanda deniz seviyelerinin yükselmesine de neden olur. Bu da kıyı bölgelerindeki tarım alanlarının tuzlanmasına ve kullanılamaz hale gelmesine sebep olabilir. Ancak, tarım sektörü de iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynayabilir. Sürdürülebilir tarım uygulamaları, su yönetimi ve yenilikçi tarım teknikleri, iklim değişikliğine uyum sağlamak için kullanılabilir. Sonuç olarak, iklim değişikliği gıda sorununu derinden etkileyebilir. Bu nedenle, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmek önemlidir.
 4. Sömürgecilik tarihsel olarak gıda sorununu etkileyen bir faktör olmuştur. Sömürgeciler, sömürdükleri bölgelerdeki yerel kaynakları kontrol etme amacıyla tarımı ve gıda üretimini kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmişlerdir. Sömürgecilik döneminde, sömürgeciler genellikle tarım ürünlerini kendi ülkelerine ihraç etmek amacıyla yerel halkın gıda üretimini sınırlamış veya bozmuştur. Bu durum yerel halkın gıda güvencesini etkileyerek, gıda sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bugün bile, bazı bölgelerde sömürgecilik döneminin etkileri devam edebilir. Ekonomik ve politik birçok faktör, gıda sorunlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Bu nedenle, adil bir gıda sistemini teşvik etmek ve yerel toplulukların kendi gıda üretimlerini desteklemek önemlidir.
 5. Küresel tekelcilik, gıda sorununu ciddi şekilde etkileyen bir faktördür. Büyük gıda şirketlerinin pazar hakimiyeti, tarım üretimini ve dağıtımını kontrol etmektedir. Bu durum, küçük çiftçilerin rekabet edememesine ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının engellenmesine neden olmaktadır. Küresel tekelcilik, gıda fiyatlarının artmasına ve gıda güvencesinin azalmasına yol açmaktadır. Büyük şirketlerin kar odaklı politikaları, yerel gıda sistemlerini zayıflatmakta ve yerel üreticileri zor durumda bırakmaktadır. Bu nedenle, adil bir gıda sistemi için küresel tekelcilikle mücadele etmek önemlidir. Tarımın çeşitlendirilmesi, yerel üreticilerin desteklenmesi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi, gıda sorunlarının çözümünde önemli adımlardır.
 6. Gıda israfı gerçekten büyük bir sorun. Bazı ülkelerde gıda israfı daha fazla olmaktadır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği ülkeleri gıda israfının en yoğun olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Bu ülkelerde gıda israfının azaltılması, yoksul ülkelere daha fazla gıdanın ulaşması demektir. Birçok insanın açlıkla mücadele ettiği bir dünyada, her yıl tonlarca gıda israf ediliyor. İsraf edilen gıdaların çoğu, üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerinde ortaya çıkıyor. Gıda israfının birçok nedeni var. Bunlardan bazıları, tüketici alışkanlıkları, yanlış depolama yöntemleri ve fazla üretimdir. Bu israf, hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük bir kayba neden olmaktadır. Gıda israfını azaltmak için bazı önlemlerin alınması gerekir.
 • Bunlardan biri, bilinçli bir tüketici olmaktır. Alışveriş yaparken ihtiyacımız olan miktarı almak ve son kullanma tarihlerine dikkat etmek önemlidir.
 • Ayrıca, evde yemek artıklarını değerlendirmek, israfı azaltmaya yardımcı olur.
 • Gıda israfıyla mücadele etmek, hem bireysel hem de toplumsal bir sorumluluktur. Her birimizin küçük adımlarla bile büyük farklılıklar oluşturacağımızı unutmayalım. Başta Birleşmiş Milletler Gıda Fonu (WFP), olmak üzere uluslararası kuruluşlar, devletler ve sivil yardım kuruluşlarının gıda israfını önleme konusunda mutlaka yıllık planları olması gerekir.

 

IHHNL’nin gıda sorununu çözümü için yaptığı çalışmalar:

 • IHHNL’nin temel hedeflerinden biri, açlıkla mücadele etmek ve açlıkla karşı karşıya olan insanlara acil yardım sağlamaktır. Acil durumlarda, doğal afetler veya çatışmalar gibi durumlarda, IHHNL hızlı bir şekilde müdahale ederek gıda yardımı sağlamaktadır.
 • IHHNL ayrıca, uzun vadeli çözümler için tarımsal ve kırsal kalkınma projeleri yürütmektedir. Bu projeler, yerel çiftçilere destek sağlamak, tarım verimliliğini artırmak ve gıda güvenliğini sağlamak için çalışmaktadır.
 • IHHNL’nin faaliyetleri, yardım çalışmaları gerçekleştirdiği 38 ülkede yüzbinlerce insanın hayatını etkilemektedir. Açlıkla mücadele etmek ve gıda güvenliğini sağlamak için önemli bir rol oynamaktadır.
 • IHHNL, 2023 yılın 38 ülkede 2115 ton gıdayı yoksullara ulaştırdı ve toplam 466.950 insan bu yardımlardan doğrudan istifade etti.
Ülkeler Bütçe Gıda Paketi Toplam KG İstifade eden
Afganistan  €        127.650,00 3456 78278,4 17280
Arnavutluk  €          20.000,00 800 18120 4000
Arakan  €          85.000,00 3765 85277,25 18825
Bangladeş  €          90.000,00 4454 100883,1 22270
Benin  €          65.000,00 3000 67950 15000
Bosna Hersek  €          20.000,00 685 15515,25 3425
Burkina Faso  €          50.000,00 2000 45300 10000
Burundi  €          50.000,00 1925 43601,25 9625
Kamboçya  €          20.000,00 740 16761 3700
Etiyopya  €          10.000,00 500 11325 2500
Filipinler  €          50.000,00 1800 40770 9000
Gambiya  €          65.000,00 2772 62785,8 13860
Gana  €          50.000,00 1540 34881 7700
Endonezya  €          40.000,00 1436 32525,4 7180
Yemen  €        135.500,00 4986 112932,9 24930
Kosova  €          10.000,00 420 9513 2100
Kırgızistan  €          60.000,00 1900 43035 9500
Lübnan  €          70.000,00 3000 67950 15000
Libya  €          34.370,00 1704 38595,6 8520
Makedonya  €            5.000,00 181 4099,65 905
Malavi  €          70.000,00 3675 83238,75 18375
Mali  €          70.000,00 2600 58890 13000
Fas  €          38.630,00 861 19501,65 4305
Moğolistan  €          51.000,00 1876 42491,4 9380
Nepal  €          45.000,00 2160 48924 10800
Nijer  €          60.000,00 2250 50962,5 11250
Uganda  €          65.000,00 2429 55016,85 12145
Pakistan  €          90.000,00 3050 69082,5 15250
Filistin  €        236.000,00 8955 202830,75 44775
Sırbıstan-Preşova  €          10.000,00 360 8154 1800
Sierra Leone  €          50.000,00 2009 45503,85 10045
Somali  €        105.000,00 4005 90713,25 20025
Sri Lanka  €          64.995,00 2600 58890 13000
Tanzanya  €          97.150,00 5056 114518,4 25280
Tayland-Patani  €          20.000,00 740 16761 3700
Togo  €          50.000,00 1920 43488 9600
Çad  €          88.241,00 2940 66591 14700
Türkiye  €        169.830,00 4840 109626 24200
Toplam  €     2.438.366,00 93390 2115283,5 466950
2115 ton

 

Paylaş