17 september 2020

Uw hulp is geleverd aan onze weeskinderen in Albanië

Weeskinderen zijn onze oogappels.. weeskinderen zijn onze parels .. degenen die het hoofd van een weeskind strelen en die hun onder hoede nemen, bereiden zich voor op een prachtige plek in het paradijs.

IHH Nederland kent het belang van weeskinderen. Zo is organisatie sinds het begin van de oprichting gestart met het weeskindproject om voor deze kwetsbare kinderen hoop te mogen zijn. Dankzij de steun van alle donateurs zijn onze weeskinderen wereldwijd weer gaan glimlachen.

Als IHH Nederland waren we tussen 5-9 september 2020 op het kantoor van onze partnerorganisatie Alsar in Tirana, de hoofdstad van Albanië. We waren er om weeskinderen te verblijden met donaties van onze gulle donateurs. Via deze partner worden er momenteel 153 weeskinderen gesteund. Vanwege de pandemie kwamen de kinderen in groepjes om hun contributie op te halen. Er was een vredige en vrolijke sfeer. Zo kon je de vreugde op de gezichten van de kleintjes lezen. Dankzij de steun van onze donateurs maken deze weeskinderen een betere kans in het leven. Namens IHH Nederland willen wij al onze donateurs nogmaals bedanken voor hun bijdrage aan dit prachtig en kwetsbaar project.

Om meer weeskinderen te helpen, hopen we meer donateurs te bereiken en de blijvende steun van onze donateurs te ontvangen.

Laat deze weeskinderen niet alleen! U kunt zich online via onze website https://ihhnl.org/yetimler/ aanmelden voor een weeskind. De kosten voor het deelnemen aan het weesproject bedragen € 30,- per maand, dat slechtst € 1,- per dag kost. Met uw aanwezigheid speelt u een belangrijke rol in hun eenzaamheid.

Delen