28 november 2022

Opening kulliya complex in Afghanistan

IHH Nederland heeft op 3 november 2022 de opening van het grote onderwijscentrum ‘Sabr’ in Afghanistan verwezenlijkt. Voor Afghanistan, getroffen door oorlog en grote armoede, zal dit kulliya complex veel voordelen met zich meebrengen. Door allerlei interne conflicten en armoede worstelt de Afghaanse overheid om sociale investeringen te realiseren, in het bijzonder investeringen op het gebied van onderwijs. Daardoor zijn dit soort sociale projecten essentieel van belang en zwaarwegend voor de toekomst van de bevolking en het land.

Met een percentage van 43% à 45% staat Afghanistan tussen de landen met de laagste percentage geletterdheid.

Ondanks de grote jonge populatie, en 15.5 miljoen kinderen die naar school kunnen gaan, heeft 6.5 miljoen van deze kinderen geen kans om te studeren. Ongeveer 21% van deze kinderen, 2.1 miljoen, bevindt zich tussen de 6 à 17 jaar en is genoodzaakt om te werken. Volgens een rapport van de Verenigde Naties (VN) werken alleen in Kabul 65.000 kinderen in zware werkomstandigheden.

Door de oorlog die al meer dan 40 jaar duurt, steekt het aantal weeskinderen in het land ver boven het wereldgemiddelde uit. Hetzelfde geldt voor weduwen. Volgens Afghaanse cijfers zijn er in Afghanistan naast de 2 miljoen weeskinderen, in totaal 650.000 duizend weduwen.

De Afghaanse Commissie voor Mensenrechten rapporteert dat in Afghanistan meer dan 6 miljoen kinderlevens in risico zijn. Volgens de overheid dragen de volgende factoren bij aan deze situatie: kinderarbeid, ziekte, mensenhandel, kindermishandeling, (wees)kinderen zonder familie, drugsverslaving, kind huwelijken, analfabetisme, verkrachting, fysieke aanvallen en meer.

Observaties van UNICEF en de Zwitserse Stichting voor de Bescherming van Kinderen, tonen aan dat minstens 60% van de kinderen in Afghanistan minstens een familielid hebben kwijtgeraakt aan oorlog. Daardoor heeft 35% van deze kinderen te kampen met mentale klachten. Ondanks de miljoenen weeskinderen in Afghanistan die onderdak nodig hebben, kunnen maar duizenden terecht in weeshuizen. In weeshuizen die door de overheid gesteund worden, verblijven 13.000 kinderen, een andere 10.000 verblijft in particuliere weeshuizen.

Bovenstaande gegevens tonen de ernst van de situatie in Afghanistan aan. Evenzo is de bouw en ondersteuning van sociale projecten, zoals onderwijsinstituten en weeshuizen, noodzakelijk voor een gezonde investering in de toekomst van deze (wees)kinderen. In het licht van deze informatie heeft IHH Nederland twee jaar geleden in Sjeberghan in Afghanistan een weeshuis project verwezenlijkt, en de weeskinderen in die regio een warm onderdak aangeboden. Bovendien heeft de organisatie op 3 november 2022, 2 kulliya projecten in Kabul, waarvan de bouw twee jaar geleden gestart werd, geopend voor gebruik. In dit complex zullen behoeftige (wees) kinderen tussen de 11 en 17 jaar verblijven en onderwijs volgen.

 

De aanhorigheden van het kulliya complex zijn als volgt op te sommen:

  • Op het terrein van 1600 m2 bevindt zich een gebedshuis met een capaciteit van 200 personen;
  • Een school bestaande uit 8 klaslokalen. In elk klaslokaal zullen 30 kinderen les krijgen, zodoende zal de school 240 leerlingen van onderwijs voorzien;
  • Een weeshuis met 12 slaapzalen, waar in totaal 300 weeskinderen zullen verblijven;
  • Allerlei voorzieningen voor het gebruik van de kinderen zoals studieruimtes; bad- en toiletruimtes; een kantine en keuken.

 

In vergelijking met de normale omstandigheden in Afghanistan, is dit complex zeer luxe. Het complex zal veel behoeftige (wees)kinderen een warm onderdak bieden en bovendien voorzien van onderwijs.

Wij uiten onze dankbaarheden aan de donateurs van de Stichtingen Hiba & Habib en Stichting Al Khattab, die dit project mogelijk gemaakt hebben.

 

Delen