28 Kasım 2022

Afganistan’da külliye açılışı gerçekleştirildi.

IHHNL, 3 Kasım 2022 tarihinde, uzun yıllar iç ve dış savaşlar ile mücade eden, dünyanın en yoksul ülkelerinden Afganistan’da Sabır Eğitim Merkezi adında büyük bir külliyenin açılışı gerçekleştirildi. Savaş ve yoksulluk nedeniyle, başta eğitim yatırımları olmak üzere insanların sosyal hayatlarının gelişmesi konusunda gerekli olan hiçbir yatırım gerçekleştiremeyen Afganistan’da bu tür kalıcı yardımlar hayati önem arzetmektedir.

%43 ila %45 oranıyla, Afganistan, dünyanın en düşük okuma yazma oranına sahip ülkeleri arasında yer almaktadır.

Afganistan’da, okula gidebilecek çocukların sayısı yaklaşık 15,5 milyon civarındadır. Bu çocuklardan 6,5 milyonu eğitim imkanına sahip değildir. Yine bu çocuklardan, yaşları 6 ila 17 arasında değişen (yaklaşık %21) çocukların 2.1 milyonu çalışmaktadır. Birleşmiş Milletler raporlarına göre sadece Kabil şehri sokaklarında ağır işlerde 65.000 civarında çocuk çalışmaktadır.

Afganistan’da 40 yıldan daha fazla süren savaş nedeniyle, dünya ortalamasına göre yetimlerin sayısı oldukça fazladır.

Afganistan resmi verilerine göre ülkede 650.000 civarında dul kadın ve 2 milyon civarında yetim bulunmaktadır.

Afgan İnsan Hakları Komisyonu, Afganistan’da 6 milyon çocuğun risk altında olduğunu ifade etmektedir. Afganistan hükümeti 6 milyon çocuğu tehdit eden faktörleri aşağıda belirtildiği şekilde tanımlamıştır. (Çocuk çalıştırma, hastalık, insan kaçakçılığı, çocuk istismarı, ailesi olmayan ve yetim çocuklar, uyuşturucu bağımlılığı, erken evlilik, eğitim-öğretimden mahrum kalma, tecavüz, fiziksel saldırı, vb…)

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ve İsveç Çocuk Esirgeme Kurumunun bulgularına göre savaşlar esnasında Afgan çocukların %60’ı aile fertlerinden en az birini kaybetti. Bu çocuklardan %35’i yakınlarını kaybetmenin etkisiyle psikolojik rahatsızlık çekmektedir.

Afganistan’da ihtiyaç sahibi ve korunmaya muhtaç milyonlarca çocuk varken, devlete ait yetimhanelerde 13.000 çocuk, özel yetimhanelerde 10.000 çocuk bulunmaktadır.

Yukarıda belirtildiği şekilde çocukların ve yetimlerin güvende olmadığı Afganistan’da eğitim kurumları ve yetimhaneler yaptırmak, bu ülke çocuklarına yönelik yapılabilecek en önemli yardım projeleridir. Bu bilgiler müvacehesinde IHHNL, Afganistan’da kalıcı yatırımlar kapsamında 2 yıl önce Shebargen bölgesinde bir yetimhane açarak, yetimlere sıcak yuva ve güvenli barınak imkânı sunmuştur. Ayrıca 2 yıl önce başkent Kabil’de çalışmaları başlayan, bu yılın ilk aylarında inşaatı tamamlanan 2 adet külliyenin açılışı 3 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu külliyelerde yaşları 11 ila 17 arasında olan yetim ve yoksul çocuklar barınacak ve eğitim görecektir.

Külliyler içinde bulunan müştemilatlar şu şekildedir.

  • 1600 metrekare alana inşa edilen külliyede, 200 kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir ibadethane mevcuttur.
  • Külliye bünyesinde 8 derslik okul bulunmaktadır. Her sınıfta 30 öğrenci olup toplamda 240 öğrenci eğitim görecektir.
  • Külliye bünyesinde 12 yatakhaneden müteşekkil 300 yetimin barınacağı yetimhane bulunmaktadır.
  • Külliyede kalacak yetim ve öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarıının karşılanacağı, etüd salonları, lavabolar, banyolar, yemekhane ve mutfak gibi gerekli olan bütün müştemilat yapılmıştır.

Afghanistan şartlarında lüks kategorisinde olan bu külliyede yüzlerce yetim ve yoksul öğrenci en iyi şartlarda barınacak ve eğitim alacaktır.

Bu güzel projenin finansmanını sağlayan Hiba & Habib ve Al Khattab Vakfı yöneticileri ve bağışcılarına çok teşekkür ediyoruz.

 

Paylaş