31 december 2023

Onze weesprojecten

Wat betekent wees?

Het Arabische woord voor wees refereert naar kinderen die de pubertijd nog niet bereikt en hun vaders verloren hebben. Echter is dit woord alomvattend en refereert ook naar kinderen waarvan een of twee ouders zijn overleden, of juist zijn verlaten door hen. Deze beschrijving is dan ook geschikter in actuele context. Vanuit een sociologisch perspectief zijn weeskinderen kinderen die zorg en bescherming nodig hebben. Zelfs kinderen waarvan de ouders nog leven, maar hun kinderen hebben verlaten, vallen onder de categorie weeskind en hebben net zoals andere weeskinderen de behoefte om beschermd te worden.

Hoeveel weeskinderen zijn er op de wereld?

Naar schatting wonen wereldwijd 150 miljoen weeskinderen. Dagelijks komen 10 duizend andere kinderen onder deze categorie te vallen. Volgens een rapport van UNICEF bevinden zich er wereldwijd 2,2 miljard kinderen, die de status van wees of onbeschermde kind hebben. Deze scenario draagt ook een andere boodschap voor: de toekomst van de mensheid heeft zorg en bescherming nodig.

Waarom is het belangrijk om weeskinderen te helpen?

Weeskinderen ondersteunen is een humanitaire taak en komt voort uit empathische gevoelens. Deze kinderen zijn gedwongen om zonder ouderliefde en ondersteuning op te groeien. Met onze ondersteuning kunnen we deze kinderen hoop geven en een toekomst bieden. Bovendien hebben wij als individuen van deze wereld, de verantwoordelijkheid om onze wereld rechtvaardiger en gelijker te maken voor ieder individu. Het is voor weeskinderen van groot belang dat ze worden ondersteund, voorzien in hun basisbehoeften en onderwijskansen; en dat ze voldoende liefde ontvangen in hun groeiproces. Alleen op deze manier kunnen we een positieve bijdrage leveren aan hun leven en hun toekomst waarborgen.

Wat zijn de oorzaken dat kinderen wees worden?

Er zijn meerdere oorzaken te benoemen die ervoor zorgen dat kinderen hun leven moeten voortzetten als weeskind. De volgende problemen kunnen als voorbeeld benoemd worden: overlijden van (een van) de ouders, ziekte, natuurlijke catastrofes, oorlog, armoede, mishandeling en familieproblemen. Soortgelijke situaties zorgen ervoor dat kinderen ontnomen worden van familie liefde en ondersteuning. Daarom is het belangrijk om bewust te zijn van de problemen van weeskinderen en hen te ondersteunen door ze een hand uit te reiken.

In welke landen komen meer weeskinderen voor?

Wereldwijd vertonen landen verschillen in het aantal weeskinderen die ze huisvesten. Echter is dit aantal in sommige landen hoger. Een voorbeeld daarvan zijn conflictgebieden, gebieden waar veel natuurlijke catastrofes vorkomen, ontwikkelingslanden en gebieden waarin het gezondheidssysteem ontoereikend is. Daarbij komt kijken dat het aantal van weeskinderen moeilijk te schatten is. Wel is het een bevestigd feit dat er in crisisgebieden het aantal weeskinderen hoger is dan elders.

Wat zijn de basisbehoeften van weeskinderen?

De basisbehoeften van weeskinderen zijn naast de gewoonlijke dagelijkse levensbehoeften voornamelijk liefde, veiligheid, onderwijs en ondersteuning voor een gezonde toekomst. Het voorzien in hun voeding, onderdak, kleding en gezondheidsbehoeften is van groot belang. Daarnaast dient men voor deze kinderen een omgeving te creëren waar de kinderen de kans hebben om met liefde, barmhartigheid en verbondenheid op te groeien. Door de toegang naar onderwijs te vergroten krijgen de kinderen een kans om hun potenties en kwaliteiten te ontdekken, een belangrijke stap voor hun toekomst. Uiteraard is het van groot belang dat ze psychosociale ondersteuning krijgen, zodat er in hun emotionele en mentale behoeften voorzien kan worden. Voor weeskinderen is het dus van belang dat er ondersteuning en kansen gecreëerd worden conform hun behoeften, zodat ze als sterke en volwaardige individuen kunnen groeien.

Hoe kunnen we weeskinderen helpen?

Er zijn verschillende manieren om weeskinderen te helpen. In de eerste instantie is het mogelijk om te doneren aan lokale of internationale hulporganisaties. Deze organisaties helpen weeskinderen in het voorzien van hun onderdak, voeding, onderwijs en gezondheidsbehoeften. Bovendien kunnen jullie vrijwilliger worden bij deze organisaties om weeskinderen indirect te helpen. Daarnaast is het van groot belang om met lokale gemeenschappen samen te werken. Een voorbeeld daarvoor is deelnemen aan activiteiten die weeskinderen helpen met hun onderwijs door mentorlessen te organiseren. Vergeet niet, kleine bijdragen kunnen grote veranderingen teweegbrengen!

Wat doet IHHNL voor weeskinderen?

IHHNL heeft sinds oprichting in de afgelopen 30 jaar vele diverse projecten gerealiseerd in het kader van weeskinderen.

  • Diverse promotiecampagnes om licht te werpen op de zware leefomstandigheden van weeskinderen;
  • Het inzetten van diverse mediastrategieën, zoals beeldmateriaal en ontwerpen op social media kanalen plaatsen maar ook op de website plaatsen; om de situatie van weeskinderen actueel te houden;
  • Het onderhouden van 6370 weeskinderen middels de maandelijkse weeskind sponsorproject die momenteel in 26 landen actief gehouden wordt;
  • Onderdak bieden aan 1200 weeskinderen met de 26 weeshuizen die in 11 landen gebouwd zijn. Van deze kinderen wordt niet alleen de behoefte van veilig onderdak, maar ook in de andere behoeften voorzien;
  • Elk jaar tijdens de Ramadanfeest en Offerfeest worden aan minstens 15 duizenden weeskinderen nieuwe kledinghulp verleend;
  • Elk jaar ontvangen minstens 15 duizenden behoeftige weeskinderen onderwijshulp in de vorm van schooltassen en schoolspullen;
  • (Wees)kinderen die zich in conflictgebieden bevinden ontvangen psychologische ondersteuning middels diverse ondersteuning programma’s.
Nr Landen  Budget Aantal
1 Afghanistan  €          209.327,00 468
2 Albanië  €            91.505,00 267
3 Bangladesh  €          106.910,00 311
4 Benin  €            18.475,00 69
5 Bosnië en Herzegovina  €          136.096,00 389
6 Ethiopië  €            74.370,00 211
7 Filipijnen  €            37.900,00 122
8 Gambia  €            77.945,00 232
9 Indonesië  €            72.385,00 218
10 Jemen  €            78.620,00 272
11 Kameroen  €            72.845,00 226
12 Kosovo  €            13.350,00 50
13 Kyrgyzstan  €            65.015,00 204
14 Lebanon  €              7.170,00 39
15 Malawi  €            13.080,00 52
16 Mali  €            14.596,00 54
17 Mongolië  €            24.391,00 15
18 Niger  €          103.663,00 335
19 Pakistan  €            42.270,00 133
20 Palestina  €          331.366,32 1218
21 Sierra Leone  €              8.070,00 28
22 Somalië  €          157.210,00 460
23 Sri Lanka  €            47.890,00 138
24 Tanzania  €            95.580,00 250
25 Tsjaad  €            97.695,00 290
26 Uganda  €          107.130,00 319
Totaal  €       2.104.854,32 6370

 

Delen