31 Aralık 2023

Yetim Projelerimiz

Yetim ne demektir?

Yetim, Arapça bir kelime olup babasını kaybetmiş buluğ çağına henüz ermemiş çocuklara denir. Ancak mahiyet itibariyle, bir veya her iki ebeveynini kaybetmiş veya ebeveynleri tarafından terk edilmiş çocuklardır demek daha isabetli bir tanımlamadır.  Yetim, sosyolojik olarak bakıma ve korunmaya muhtaç çocuklar olarak bilinmektedir. Ebeveynleri yaşasa da, terkedilmiş çocuklar yetim statüsündedir ve bakıma muhtaçtır.

Dünyada ne kadar yetim var?

Tahminen 150 milyon yetim çocuk dünya genelinde yaşamaktadır. Her gün 10 bin civarında çocuk yetim duruma düşmektedir. UNICEF’in raporuna göre dünyada yetim, öksüz ve korumaya muhtaç çocukların sayısının 2,2 milyar civarındadır. Bu tablo aynı zaman da şu manaya gelmektedir. İnsanlığın geleceğinin bakıma ve korunmaya ihtiyacı vardır.

Yetimlere yardım etmek neden önemlidir?

Yetimlere yardım etmek, insanlık ve empati duygusu gereği önemlidir. Bu çocuklar, aile sevgisi ve desteği olmadan büyümek zorunda kalabilirler. Yardımlarımızla onlara umut ve gelecek sağlayabiliriz. Aynı zamanda, toplumun bir parçası olarak, daha adil ve eşit bir dünya için sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Yetimlere yardım etmek, onların temel ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim imkanları sunmak ve sevgiyle büyümelerini sağlamak için önemlidir. Böylece, onların hayatlarında pozitif bir etki bırakabilir ve geleceklerini güvence altına alabiliriz.

 Yetim kalmanın sebepleri nelerdir?

Yetim kalmanın birkaç sebebi olabilir. Bunlar arasında ebeveynlerin ölümü, hastalık, doğal afetler, savaş, yoksulluk, istismar veya aile problemleri sayılabilir. Bu gibi durumlar, çocukların aile sevgisi ve desteğinden mahrum kalmasına neden olabilir. Bu yüzden, yetimlerin yaşadığı zorluklara duyarlı olup, onlara yardım etmek ve destek olmak önemlidir.

Dünyada hangi ülkelerde yetim daha fazladır?

Dünya genelinde yetim çocukların sayısı her ülkede farklılık gösterebilir. Ancak, bazı ülkelerde yetim çocukların sayısı daha fazla olabiliyor. Örneğin, çatışma bölgeleri, doğal afetlerin sık yaşandığı bölgeler, yoksullukla mücadele eden ülkeler ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu bölgelerde yetim sayısı daha fazla olabiliyor. Bununla birlikte, yetim çocukların sayısını kesin olarak belirlemek zor olsa da, kriz bölgelerinde bu sayının daha fazla olduğu bir gerçektir.

Yetimlerin temel ihtiyaçları nelerdir?

Yetimlerin ihtiyaçları, temel yaşamsal ihtiyaçların yanı sıra sevgi, güvenlik, eğitim ve gelecek için destek gerektirir. Beslenme, barınma, sağlık hizmetleri ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması önemlidir. Ayrıca, sevgi, şefkat ve aidiyet duygusuyla büyümeleri için güvenli bir ortam sağlanmalıdır. Eğitim imkanları sunularak, yetimlerin potansiyellerini keşfetmeleri ve geleceklerini şekillendirmeleri desteklenmelidir. Aynı zamanda, psiko-sosyal destek ve rehberlik hizmetleri de sağlanarak, duygusal ve zihinsel ihtiyaçları da karşılanmalıdır. Yetimlerin ihtiyaçlarına uygun destek ve kaynaklar sağlanarak, onların güçlenmeleri ve başarılı bir şekilde yetişmeleri hedeflenmelidir.

Yetimlere nasıl yardım edilir?

Yetimlere yardım ulaştırmak için birkaç yol vardır. Öncelikle, yerel veya uluslararası yardım kuruluşlarına bağış yapabilirsiniz. Bu kuruluşlar, yetimlere barınma, beslenme, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi ihtiyaçları karşılamak için çalışır. Ayrıca, gönüllü olarak bu kuruluşlara katılabilir ve yetimlere doğrudan yardım etme fırsatı bulabilirsiniz. Yetimlerin ihtiyaçlarını karşılamak için yerel topluluklarla iş birliği yapmak da önemlidir. Örneğin, yetimlerin eğitimine destek sağlamak veya onlara mentorluk yapmak gibi faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Unutmayın, küçük bir yardım bile büyük fark yaratabilir!

IHHNL, yetimler için neler yapmaktadır.?

IHHNL, kurulduğu tarihten bugüne kadar 30 yıl boyunca yetimlere yönelik çok önemli çalışmalar yapmaktadır.

  • Yetimlerin zor yaşamlarına dikkat çekmek amacıyla çeşitli tanıtım programları yapmaktadır;
  • Başta sosyal medya olmak üzere web sitesi ve yerel basında tasarım ve görseller yayınlayarak yetimlerin durumlarını sürekli gündemde tutmaktadır;
  • Yetim sponsorluğu projesi kapsamında hali hazırda 26 ülkede 6370 yetime her ay nakdi yardım desteğinde bulunmaktadır;
  • 11 ülkede yaptırdığı 26 yetimhane takriben 1200 yetime barınma sağlamakta ve bu yetimlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaktadır;
  • Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında en az 15 bin yetime bayramlık elbise yardımı yapmaktadır;
  • Her yıl 15 bin civarında okul çağına gelmiş eğitime devam eden yetim ve yardıma muhtaç çocuklara okul çantası ve kırtasiye yardımı yapmaktadır;
  • Savaşların yoğun yaşandığı bölgelerde yetim ve koruma muhtaç çocuklara yönelik psikolojik destek programları yapmaktadır.
Nr Ülkeler  Bütçe Sayı
1 Afganistan  €          209.327,00 468
2 Arnavutluk  €            91.505,00 267
3 Bangladeş  €          106.910,00 311
4 Benin  €            18.475,00 69
5 Bosna-Hersek  €          136.096,00 389
6 Etiyopya  €            74.370,00 211
7 Filipinler  €            37.900,00 122
8 Gambiya  €            77.945,00 232
9 Endonezya  €            72.385,00 218
10 Yemen  €            78.620,00 272
11 Kamerun  €            72.845,00 226
12 Kosova  €            13.350,00 50
13 Kırgızistan  €            65.015,00 204
14 Lübnan  €              7.170,00 39
15 Malavi  €            13.080,00 52
16 Mali  €            14.596,00 54
17 Moğolistan  €            24.391,00 15
18 Nijer  €          103.663,00 335
19 Pakistan  €            42.270,00 133
20 Filistin  €          331.366,32 1218
21 Sierra Leone  €              8.070,00 28
22 Somali  €          157.210,00 460
23 Sri Lanka  €            47.890,00 138
24 Tanzanya  €            95.580,00 250
25 Çad  €            97.695,00 290
26 Uganda  €          107.130,00 319
Totaal  €       2.104.854,32 6370

 

Paylaş