27 januari 2023

Onze Bouwprojecten

IHH Nederland realiseert momenteel in meer dan 38 landen verschillende hulpprojecten. De projecten zijn een investering in mensenlevens in de meest behoeftige regio’s ter wereld.  Voornamelijk de realisatie van voedselprojecten zijn van groot belang en zullen ook in de toekomst verwezenlijkt worden.

Een van de belangrijkste behoeften van arme mensen zijn bouwprojecten die hen onderdak kunnen bieden, en verschillende centra die hen van diverse diensten kunnen voorzien. De afwezigheid van scholen en onderwijsinstituten, sociale faciliteiten en gebedshuizen dragen namelijk bij aan maatschappelijke onderontwikkeling. In samenlevingen waar voldoende onderwijs-, gezondheid- en religieuze instituten zijn, komen ontwikkelde, gezonde en morele individuen uit voort. Als resultaat brengt onderwijs ontwikkeling; en ontwikkeling sereniteit me zich mee.

IHH Nederland heeft als organisatie veel ervaring op het vaststellen van de behoeften van arme mensen. Sinds 2018 realiseert de organisatie, naar aanleiding van verschillende analyses van de partnerorganisaties en eigen medewerkers, verschillende bouwprojecten in behoeftige landen.

Daarboven wijzen analyses van verschillende internationale organisaties en medewerkers van IHH NL op het feit dat de meerderheid van kinderen in ontwikkelingslanden geen onderwijs kunnen volgen, door een tekort aan lesmateriaal en schoolgebouwen. Hierdoor beogen we in zoveel mogelijk landen scholen te bouwen en leerlingen van onderwijsspullen te voorzien. Bovendien heeft de meerderheid van deze mensen ook geen toegang tot gezondheidsvoorzieningen, door een tekort aan medische instituten. Door het bouwen van ziekenhuizen en gezondheidscentra proberen we als organisatie dit tekort aan te vullen. Naast onderwijs- en gezondheidsinstituten zijn ook de bouw van huizen, in het bijzonder weeshuizen, van groot belang. Ten slotte hebben ook gebedshuizen een significante betekenis voor mensen, en zo ook worden deze bouwprojecten in behoeftige landen gerealiseerd.

Sinds 2018 heeft de organisatie in 17 landen, met een budget van 3,8 miljoen, 274 bouwprojecten gestart. Van dit aantal zijn 91 projecten voltooid. Van de overige 181 projecten is het proces nog in volle gang.

Gezondheidscentra  €                280.406,00
Huizen  €                229.192,00
Culturele Centra en gebedshuizen  €             1.103.408,00
Scholen  €             1.107.613,00
Weeshuizen  €                998.903,00
Beroepsopleiding cursuslocaties  €                 43.789,00
Totaal  €             3.763.311,00

 

Project Aantal
Gezondheidscentra 5
Huizen 158
Culturele Centra en gebedshuizen 50
Scholen 25
Weeshuizen 26
Beroepsopleiding cursuslocaties 10
Totaal 274

 

Niet gestart 2
Gestart 181
Voltooid 91
Totaal 274

 

Delen