27 Ocak 2023

İnşaat Projelerimiz

IHHNL olarak hali-hazırda 38 ülkede yardım projeleri gerçekleştirmekteyiz. Yoksul insanların yaşamlarına katkı sunacak her türlü projeleri hayata geçirmekteyiz.  Yoksulların hayatta kalabilmeleri için acil gıda yardımları çok önem arz etmektedir. Bu tür yardımlar mütemadiyen devam edecektir.

Yoksul insanların en büyük ihtiyaçlarından biri de hayatlarını idame ettirebilecekleri barınma alanları ve hizmet alabilecekleri hizmet kurumlarıdır. Başta okul olmak üzere eğitim kurumları, sosyal tesisler ve ibadethaneler gibi binaların yeterli olmaması, toplumların geri kalmasına neden olmaktadır. Eğitim kurumlarının yeterli olduğu toplumlarda eğitimli insanlar, sağlık kurumlarının yeterli olduğu toplumlarda sağlıklı insanlar ve  ibadethanelerin yeterli olduğu toplumlarda ahlaklı insanlar olur. Netice itibariyle eğitim kalkınmayı ve kalkınma huzuru sağlar.

IHHNL, yurtdışına giden yüzlerce gönüllüsü ve her ülkede çalıştığı partner kuruluşlarıyla yoksul ülkelerin ihtiyaçlarını tespit etmede büyük bir tecrübeye sahip yardım kurumudur. Bu tecrübeli kadroların tespitleri ve tavsiyeleri sonucu 2018 yılından itibaren yoksul ülkede inşaat projelerine başlamıştır.

Uluslararası kuruluşların ve IHHNL görevlilerinin tespitine göre yoksul ülkelerde okul çağındaki çocukların büyük bir kısmı okul binaları ve eğitim materyalleri yetersiz olduğu için eğitimlerine devam edememektedir. Bundan dolayı bir çok ülkeye okul inşaatları yapılmakta ve eğitim materyali desteği verilmektedir. Ayrıca yoksul ülkelerdeki insanların ekseriyeti yeteri kadar sağlık kurumları olmadığından temel sağlık imkanlarından istifade edememektedir. Bundan dolayı hastane ve sağlık merkezleri gibi binalar inşa ederek, bu eksikliği gidermeye çalışmaktayız. Yine önemli inşaat projelerimiz arasında yoksul insanların barınması için ev inşaatları ve yetim çocukların güvenli kalabilmeleri için yetimhane inşaatları bulunmaktadır.  İbadethaneler de toplumun önemli ihtiyaçlarından olduğu için bir çok yoksul ülkede ibadethane inşaatları yapılmaktadır.

2018 yılından bu yana inşaat projeleri kapsamında 3,8 milyon Euro değerinde 17 ülkede toplam 274  proje başlatılmıştır. Bu inşaat projelerinden 91 adedi tamamlanarak hizmete açılmış, 181 adet inşaat projesinin çalışması devam etmektedir.

Sağlık Merkezi  €                280.406,00
Ev  €                229.192,00
Kültür Merkezi ve İbadethane  €             1.103.408,00
Okul  €             1.107.613,00
Yetimhane  €                998.903,00
Meslek Eğitim lokali  €                 43.789,00
Toplam  €             3.763.311,00

 

Sağlık Merkezi Adet
Ev 5
Kültür Merkezi ve İbadethane 158
Okul 50
Yetimhane 25
Meslek Eğitim lokali 26
Sağlık Merkezi 10
Toplam 274

 

Başlamadı 2
Başladı 181
Tamamlandı 91
Toplam 274

 

Paylaş