31 december 2023

Landbouwprojecten en Gaza Plant project

De landbouwsector ziet een forse achteruitgang wegens de toenemende verschijnselen van de klimaatverandering en de ontwikkeling van technologie, waar veel inkomsten op berusten. De landbouwsector wordt verder ook door natuurcatastrofes en oorlogen negatief beĆÆnvloed. Door deze en soortgelijke redenen worden landbouwgronden zwaar aangetast, juist terwijl de overgrote toename van de wereldbevolking het belang van landbouw zwaarwegender maakt. Zodoende gaat de gehele wereldbevolking langzamerhand een voedselcrisis tegemoet.

Ontwikkelde landen en rijke individuen hebben wegens hun status en vermogen hoe dan ook toegang tot voedselbronnen. Echter valt hetzelfde niet op te merken voor het merendeel van de wereld: het deel dat zich in ontwikkelingslanden bevindt en het leven in armoede moet verduren.

In de komende tijd zal de waarde van landbouwproducten en landbouwgronden groot zijn. Het overwicht van technologie en de huidige energiebronnen zal hierdoor onbeduidend worden.

Toekomstige conflicten zullen wenden om vruchtbare landbouwgronden en waterbronnen. Dit was ook een van de aanleidende redenen voor de oorlog tussen Rusland en OekraĆÆne. De beschikbaarheid van vruchtbare landbouwgronden in OekraĆÆne maakt het voor Rusland aantrekkelijker om dit land te domineren. Het is een grote waarschijnlijkheid dat soortgelijke conflicten zich in de nabije toekomst ook in andere regioā€™s zullen voordoen.

Alhoewel landbouwgronden goudwaard zijn, schieten bepaalde landen tekort in het voldoende of gunstig benutten van dezen. Ontwikkelingslanden, in het bijzonder landen in Afrika, zullen veel profijt halen als ze deze gronden verstandig benutten en zullen niet alleen henzelf; maar ook de gehele wereldbevolking helpen om de voedselcrisis te bestrijden.

Inmiddels heeft IHHNL met het harde werk van de afgelopen 30 jaar de kans gehad om in veel landen de landbouwgronden en de lokale landbouwsector te analyseren. Een van de meest belangrijke observaties was dat boeren het gebruik van traditionele landbouwtechnieken, die generatie op generatie zijn doorgegeven, nog steeds inzetten. Het gebruik van deze technieken levert weinig resultaten op. In het licht van het klimaat dat onderhevig is aan grote veranderingen en de grote vraag naar voedseldiversiteit, is het mogelijk om te begrijpen waarom deze technieken ontoereikend blijven voor de gewenste resultaten. Nieuwe landbouwproducten en nieuwe landbouwtechnieken zijn van uiterst belang om de opbrengst winstgevender te maken en dus een dringende stap voor veel ontwikkelingslanden.

Een andere belangrijke observatie is het inefficiƫnte gebruik van de aanwezige waterbronnen. Vele landbouwgronden grenzen aan rivieren en meren. Desondanks maakt de afwezigheid van efficiƫnte landbouwtechnieken en irrigatiesystemen dit nutteloos, waardoor landbouwactiviteiten gering blijven. Veel gebieden in Afrika zijn afhankelijk van het regenseizoen voor hun landbouwactiviteiten. Er worden dan ook alleen in deze periode landbouwactiviteiten verricht. Dit heeft nadelige gevolgen als het proces niet volgens plan verloopt, wanneer het bijvoorbeeld niet regent, waardoor men niet kan oogsten en verstrikt raakt in een voedselcrisis. Als droogte voor langere periodes aanhoudt treden er fatale consequenties op, zoals mensen die komen te overlijden of grote groepen die gedwongen de keuze moeten maken om te migreren. Om dit soort scenes te voorkomen en mensen van langdurige waterbronnen te voorzien, dient men het water in het regenseizoen op te vangen in watersystemen. Daarbij kan men denken aan de bouw van vijvers, dammen en stuwen; die de opbrengst van landbouwactiviteiten binnen korte tijd kunnen vergroten. De ontwikkeling van dammen en stuwen zal de boeren de kans geven om jaarlijks vaker te oogsten en zullen de problemen van het droogseizoen verminderd worden.

IHHNL probeert doorgaans verschillende landbouwprojecten in sommige landen te realiseren. De volgende projecten hebben we reeds gerealiseerd, waarvan sommige nog steeds gerealiseerd worden in sommige gebieden:

  1. Niger tuinbouwproject
  2. Pakistan tuinbouwproject
  3. Tsjaad rijstproject
  4. Oeganda fruitstek project
  5. Palestina olijf- en citroenboom project
  6. Turkije olijfboom project
  7. Broeikas projecten
  8. Jemen hennaplant project
  9. Sierra Leone cassave plantproject
  10. Zaadjes project

Ondanks de geringe landbouwgronden en het handelsembargo, slaagt de bevolking van de Gaza regio erin om met weinig middelen en veel doorzettingsvermogen winst te oogsten. IHHNL realiseert jaarlijks het olijf- en citrusboom plant project in Gaza. Met de campagne die voor het eerst in 2014 werd gestart, hebben we tot nu toe 20.630 bomen geplant. Bovendien zijn de benodigde landbouwmachines en irrigatiesystemen voor dit project door IHHNL bekostigd en geĆÆnstalleerd. Momenteel benutten ruim 1400 families in Gaza van dit project. Dit is een belangrijke investering voor de toekomst van Gaza.

De landbouwsector is verantwoordelijk voor het inkomen van vijfhonderdduizend mensen in de Gaza regio. De bewerking en teelt van olijf- en citrusbomen beslaat 90% van de sector. In Gaza kan men van ruim 10 duizend olijfbomen jaarlijks ruim 250 ton olijven telen. Hieruit kunnen we concluderen dat er met het project sinds 2014 ruim 500 ton aan olijven zijn geteeld. De cijfers tonen het belang van dit project voor de bevolking van Gaza.

Een olijfboom geeft na het eerste jaar van planting al vruchten, en blijft dit doen in de jaren erna. Het olijfboom plant project is dus een grote aanwinst voor een van de armste bevolkingen op de wereld, namelijk Gaza.

Delen