31 Aralık 2023

Tarım Projeleri ve Gazze Fidan Projesi

Küresel ısınmanın giderek etkisini daha net bir şekilde göstermesi, teknolojinin hızlı gelişimi ve insanların büyük bir kısmının geçimini bu sektörden temin etmesi tarım sektörünün gerilemesine neden olmuştur. Ayrıca dünyamızda yaşanan savaşlar ve doğal afetler tarım sektörünü doğrudan olumsuz etkilemiştir. Bütün bu ve benzeri sebeplerden dolayı tarım ürünlerinin arzı azalmış, buna mukabil dünya nüfusunun hızla artması nedeniyle tarım ürünlerine talep artmıştır. Bütün bu sebeplerden dolayı dünyamız adım adım gıda krizine sürüklenmektedir.

Zengin ülkeler ve sermayeyi elinde bulunduran zengin insanlar bir şekilde ihtiyaç duydukları gıda ürünlerine pahalı da olsa ulaşma imkanına sahipler. Ancak yoksul ülkeler ve yoksul insanlar bu imkandan mahrum kalınca en büyük sıkıntıyı bu kesim çekmektedir.

Gelecek dönem tarım alanlarının ve tarım ürünlerinin çok kıymetli olduğu bir dönem olacaktır. Şu an çok kıymetli olan teknoloji ve enerji kaynaklarının kıymet-i harbiyesi olmayacaktır.

Geleceğin savaşları tarıma elverişli topraklar ve su kaynakları için yapılacaktır. Rusya-Ukrayna savaşının nedenlerinden biri de Ukrayna’da bulunan geniş tarım alanlarını kontrol etmektir. Buna benzer savaşların da başka bölgelerde çıkma ihtimali yüksektir.

Tarım alanlarının bu kadar stratejik öneme sahip olmasına rağmen bazı ülkeler mevcut tarım alanlarını yeterince değerlendirememektedir. Başta Afrika ülkeleri olmak üzere birçok yoksul ülke mevcut tarımsal imkanlarını yeterince değerlendirdikleri takdirde hem kendi ülkeleri ve hem de dünyadaki gıda krizine karşı çok önemli çalışma yapmış olacaklardır.

30 yıldır yoksul ülkelerde çeşitli yardım projeleri gerçekleştiren IHHNL, birçok ülkede tarımsal zemini araştırma imkanı elde etmiştir. Yapılan incelemelerde elde edilen en önemli tespit, yoksul insanların atalarından beri gerçekleştirdikleri geleneksel tarım yöntemlerini kullanmaktadır. Bu da tarımsal verimliliği sağlamamaktadır. Değişen iklim koşullarında ve ihtiyaç duyulan gıda çeşitliliği dikkate alındığında geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı ve istenilen neticenin alınamadığı görülmektedir. Yeni tarım ürünleri ve yeni tarım yöntemleri ile tarımda verimliliğin artırılması en ivedilikli çalışmalar olması gerekir.

Tespit edilen diğer bir eksiklik ise, mevcut su kaynaklarının verimli kullanılamamasıdır. Nehir ve göl havzalarında olan tarım alanlarından, sulama teknikleri kullanılarak daha fazla verim alma imkanı varken maalesef bu çalışmalar yapılmadığı için asgari ölçülerde tarımsal faaliyetler yapılmaktadır. Afrika’nın birçok bölgesi yağmur mevsimine göre tarım faaliyetleri yapmaktadır. Ancak yağmur mevsiminde yetiştirebilecekleri tarım ürünleri yetiştirmektedirler. Yağmurlar zamanında yağmayıp mevsim kurak gittiği zaman kesinlikle tarımsal mahsül alınamamakta ve bölgede yaşayan insanlar gıda krizi yaşamaktadır. Kuraklığın uzun sürdüğü zamanlarda da açlıktan ölümler ve göçler yaşanmaktadır. Böyle durumlara hazırlıklı olmak için yağmur mevsiminde yağan ve çoğunlukla dereler ve ırmaklar aracılığıyla başka bölgelere giden suları kontrol altına almak için göletler, barajlar ve bentler yapmak kısa vadede tarımsal faaliyetleri artıracak en önemli çalışmalardan biri olacaktır. Yapılacak barajlar ve göletler sayesinde senede birden fazla mahsul alınacak, aynı zamanda kurak giden mevsimlerin zararı aza indirilecektir.

IHHNL olarak, maddi imkanlarımız çerçevesinde bazı ülkelerde tarım projeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz ve bazı bölgelerde hala gerçekleştirmeye devam ettiğimiz tarım projeleri:

  • Nijer bahçe tarımı projesi
  • Pakistan bahçe tarımı projesi
  • Çad pirinç projesi
  • Uganda meyve fidanı projesi
  • Filistin zeytin ve narenciye fidanı projesi
  • Türkiye Zeytin fidanı projesi
  • Sera Tarımı projeleri
  • Yemen kına bitkisi projesi
  • Sierra Leone kasava bitkisi projesi
  • Tohum yardımı projesi

Uzun yıllar ambargo altında olan Filistin’in Gazze bölgesinde geniş tarım alanlarının olmamasına rağmen mevcut imkanları en güzel şekilde değerlendirilerek azami verim alınmaktadır. IHHNL olarak, her yıl düzenli olarak Gazze’de zeytin ve narenciye fidanları dikiyoruz. 2014 yılında başlatmış olduğumuz kampanya neticesinde toplanan yardımlar ile bugüne kadar toplam 20.630 adet zeytin ve narenciye fidan dikimi gerçekleştirdik. Ayrıca fidanların dikimi için gerekli olan makina desteklerini sağladık, sulama için gerekli olan sistemi kurduk. Halihazırda Gazze zeytin ve narenciye fidan projemizden 1400 civarında aile istifade etmektedir. Bu güzel proje ile Gazze’nin geleceğine önemli bir yatırım yapmış olduk.

Gazze bölgesinde yarım milyon civarında insan geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. Tarım sektörünün %90’nını zeytin ve narenciye tarımı oluşturmaktadır. Gazze’de 10 bin zeytin ağacından takriben yıllık 250 ton civarında zeytin elde edilmektedir. Buna göre 2014 yılından bu Gazze’de diktiğimiz zeytin fidanlarından yılda takriben 500 ton civarında zeytin elde edilmektedir. Kısıtlı imkanları olan Gazze’de zeytin ve narenciye tarımının ne kadar önemli geçim kaynağı olduğu rakamlar ile tespit edilmiştir.

Bir zeytin fidanı dikildikten bir yıl sonra meyve vermeye başlamakta ve çok uzun yıllar meyvesini artırarak devam ettirmektedir. Dünyanın en yoksul bölgelerinden biri olan Gazze’de bu güzel proje ile binlerce kişinin geçim kaynağını oluşturmak çok güzel bir kalıcı projedir.

Paylaş