13 december 2023

In Kyrgyzstan zijn rituele besnijdingsprojecten gerealiseerd

De mensheid heeft diverse behoeften om het leven voort te zetten. Deze behoeften kunnen in de eerste instantie verdeeld worden onder materiele en spirituele behoeften. Onder beide categorieën is het mogelijk om veelvuldige behoeften op te sommen.

Zodra we spreken over materiele behoeften dan zijn voedsel, onderdak en fysieke gezondheid de eerste voorbeelden die in ons opkomen. Onder de spirituele behoeften vallen religieuze en culturele infrastructuur die een belangrijke regulatie vormen voor mentale gezondheid.

Sinds de mensheid bestaat, is de behoefte voor religie altijd aanwezig geweest. In elke tijdperiode zijn dan ook verschillende religiën te vinden. Deze religiën hebben civilisaties doen creëren en verwoesten. De grootste oorlogen die in de geschiedenis voorkomen, zijn een resultaat van een religieuze overtuiging. Zodoende kunnen we veronderstellen dat religie, net zoals brood en water, een fundamentele behoefte van de mens is.

Iedere religie heeft eigen rituelen die uniek zijn en houvast geven. In elke geloofsgemeenschap zijn er geloofsrituelen die zowel individueel als gemeenschappelijk gepraktiseerd worden. Om deze rituelen uit te oefenen zijn er dan ook grote tempels gebouwd.

De moslimgemeenschap telt wereldwijd 2 miljard individuen die aanhangers van de islam zijn. Moslims hebben geloofsverplichtingen die zowel individueel als gemeenschappelijk voltooid dienen te worden. Een van de individuele verplichtingen is de besnijdenis voor mannen. Dit is een kleine ingreep die moslimmannen dienen te ondergaan. Zolang er geen beperkingen zijn dient deze ingreep in de kinderjaren verricht te worden.

Het besnijdingsritueel is een spirituele opluchting voor de moslimgemeenschap. Dit komt onder andere voort uit het feit dat deze ingreep veel voordelen voor de gezondheid en het lichaam heeft.

Alhoewel grof 50% van de moslimgemeenschap praktiserend is, zowel individueel als gemeenschappelijk, wordt op dezelfde manier gerapporteerd dat maar liefst 90% het besnijdingsritueel uitvoert. Dit laat het belang van dit ritueel voor de moslimgemeenschap duidelijk zien.

Het besnijdingsritueel dient onder hygiënische omstandigheden door kundige mensen verricht te worden. Daarbij komt kijken dat deze vereisten ook kosten met zich brengen, waardoor arme moslims moeite ondervinden om dit ritueel te verwezenlijken. IHHNL heeft in de afgelopen 30 jaar allerlei projecten gerealiseerd om in de behoeften van arme mensen te voorzien. Een van deze projecten is het besnijdingsproject voor arme kinderen.

In de periode 21-22 november 2023 heeft de organisatie dit project in een van de armere landen in Centraal Azië, Kyrgyzstan, in de steden Jalalabad en Osh gerealiseerd. Daarbij zijn onder hygiënische omstandigheden 200 arme kinderen van de rituele ingreep voorzien. De kinderen die tussen de 3-7 jaar oud zijn hebben in de eerste instantie kleine cadeaus en snoepgoed gekregen. Onder het genot van deze lekkernijen en een plezierig programma zijn de kinderen voorbereid voor de rituele ingreep.

Delen