13 Aralık 2023

Kırgızistan’da Sünnet Projesi Gerçekleştirildi

İnsanların yaşamlarını idame ettirebilmesi için çok çeşitli ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları öncelikle maddi ve manevi ihtiyaçlar olarak iki başlıkta kategorize edebiliriz.  Her iki kategoride çok sayıda ihtiyaç sıralamak mümkündür.

Maddi ihtiyaçlar dediğimizde başta gıda, barınma ve beden sağlığı için gerekli olanla ihtiyaçları belirtebiliriz. Manevi ihtiyaçlar dediğimizde, ruh sağlığını düzenleyen dini ve kültürel alanda gerekli olan altyapının hazırlanması olarak belirtebiliriz.

İlk insanlardan günümüze her dönemde insanların inançları var olmuştur. Bu inançlar, tarihte medeniyetler kurmuş ve medeniyetler yıkmıştır. Tarihin kaydettiği en büyük savaşlar inançlar üzerinden yaşanmıştır. Bundan dolayı inançlar, insanlar için ekmek gibi su gibi temel ihtiyaçtır.

Her inancın kendine özgü ritüelleri vardır. Her inanç toplumunda bireysel ve toplumsal olarak ifa edilen ritüeller bulunmaktadır. Bu ritüelleri yerine getirebilmek için devasa mabetler yapılmıştır.

Şu an itibariyle dünyada 2 milyar civarında İslam inancına sahip Müslüman toplum yaşamaktadır. Müslümanların bireysel ve toplumsal olarak ifa etmeleri gereken bir takım dini vecibeleri vardır. Bireysel olarak yapılmasını gereken dini vecibelerden biri de sünnet olmaktır. Erkek olan   Müslümanların bedenlerinde yaptırdıkları küçük bir operasyondur. Herhangi bir mazereti yoksa çocuk yaşlarda yapılması gereken dini bir vecibedir.

Sünnet ibadeti Müslümanlarda manevi bir huzur sağlamaktadır. Ayrıca bu küçük operasyonun beden sağlığı açısından da çok önemli faydaları olduğu tespit edilmiştir.

Dünyadaki Müslümanların % 50’sinin bireysel ve toplumsal ibadetleri ifa ettikleri halde % 90’nın üzerinde bir Müslüman kitlenin sünnet ibadetini ifa ettiği gözlenmektedir. Bu bilgiler muvacehesinde sünnet ibadetinin İslam toplumunda çok istisnai bir yeri olduğu bir gerçektedir.

Sünnet ibadetinin sağlıklı ortamlarda ehil kişiler eliyle yapılması çok önemlidir. Böyle bir ortamda sünnet olmamın maddi bir külfeti olmaktadır. Yoksul Müslümanlar, bu önemli ibadeti yerine getirme konusunda sıkıntı yaşmaktadırlar. IHHNL, 30 yıldır yoksulların her türlü ihtiyaçlarını giderme konusunda çeşitli yardım projeleri gerçekleştirmektedir. Bu önemli projelerden biri de yoksul çocukları sünnet ettirme projesidir.

21-22 Kasım 2023 tarihinde Orta Asya’nın yoksul ülkelerinde Kırgızistan’ın Jalalabad ve Oş şehirlerinde toplam 200 yoksul çocuğun hijyenik ortama sahip kliniklerde ehil insanlar eliyle sünnet operasyonları yapılmıştır. 3-7 yaş arasında sünnet olan 200 çocuğa öncelikle çeşitli oyuncak hediyeler, çikolatalar ve şekerler verildi, ayrıca küçük bir eğlence programı organize edildi. Böylece çocukları bir nebze olsun eğlendirerek sünnet operasyonuna hazır hale getirilmiş oldu.

 

Paylaş