14 Mayıs 2024

Sri Lanka’da yoksul ailelere yönelik ev projeleri gerçekleştirildi.

Yoksulların yaşamlarını iyileştirmek ve kalkınmalarını sağlamak için kalıcı ve sürdürülebilir yardım projeleri gerçekleştirmek çok önemlidir. Her şeyden önce her ailenin asgari standartlarda bir barınağa sahip olmaları gerekir. Yardım görevlilerimizin tespiti ve araştırma sonuçlarının bilgilerine göre dünyamızda 1,8 milyar insan sağlıksız konutlarda kalmakta ve 100 milyon civarında insan evsiz yaşamaktadır.

IHHNL, uzun yıllar Sri Lanka’da çeşitli yardım projeleri gerçekleştirmektedir. Bu projelerden biri de yoksul ailelere yönelik yapılan ev inşaatları projeleridir. IHHNL’nin Sri Lanka’daki partner kuruluşu, ülkenin Kuzey Batısında bulunan Kinniya bölgesinde ekonomik kriz nedeniyle inşaatı yarım kalan 35 adet ev projesinin maliyeti konusunda bir araştırma yaparak IHHNL yönetimine sunmuştur. IHHNL yönetimi proje teklifini onaylamış, inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde başlamış ve bir yıl içinde 35 evin yarım kalan inşaatı tamamlanarak yoksul ailelere teslim edilmiştir. Bu evler 40 metrekare olup, 2 oda bir mutfak ve lavabodan müteşekkildir.

Ayrıca IHHNL, 2021 yılından beri evlenemeyen yoksul gençlere yönelik 20 metrekareden müteşekkil 42 adet evin yapımını tamamlamış ve hak sahiplerine teslim etmiştir. IHHNL, şu ana kadar Sri Lanka’da toplam 77 adet evin inşaatını tamamlayarak yoksul ailelere teslim etmiştir.

Sri Lanka kültüründe evlenmek için bayanlar tarafından ev verme geleneği önemli bir sosyal ve kültürel adet olarak öne çıkıyor. Ancak bu geleneğin yaygınlaşmasıyla birlikte, fakir genç kızların evlenme zorlukları ortaya çıkıyor. Bu durum, evlenmek isteyen çiftlerin maddi zorluklarla karşılaşmasına ve evliliklerini gerçekleştirememelerine sebep oluyor.

Bu bağlamda, Sri Lanka’da ev inşaatı projelerinin önemi oldukça büyüktür. Bu projeler, fakir genç kızların evlenmeleri için bir fırsat sunarak, onlara yeni bir yuva kurma imkanı sağlıyor. Ev inşaatı projeleri, çiftlere evlerini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onlara maddi destek ve güvence sunuyor. Böylelikle, evliliklerini gerçekleştirmek isteyen çiftlerin önündeki engeller kaldırılmış oluyor.

Bu projeler ayrıca toplumsal dayanışmayı ve birlik duygusunu da güçlendiriyor. Toplumun çeşitli kesimlerinden gelen kişilerin destekleriyle gerçekleştirilen bu projeler, evlenme hakkına ve mutlu bir aile hayatına erişimde eşitlik ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunuyor. Bu sayede, Sri Lanka’da evlenmek isteyen her çiftin, maddi durumlarından bağımsız olarak evliliklerini gerçekleştirmeleri sağlanıyor.

Sri Lanka’da 2019 yılında, toplumun barınma sorununu çözmek için devlet tarafından ev inşaatları projesi başlatıldı. Devletin evsiz aileleri tespit ederek onlara yeni bir eve kavuşturma amacıyla başlattığı projeler, başlangıçta umut verici bir adımdı.  Ancak ekonomik kriz nedeniyle yarıda kalan ev inşaat projeleri, toplumun barınma sorununu çözmekte başarılı olmadı. COVID-19 salgınının patlak vermesiyle birlikte bu projelerin tamamlanması ve evsiz ailelere yardım sağlanması süreci daha da karmaşık hale geldi.  Salgın, ekonomik zorlukları derinleştirdi ve devletin kaynaklarını daha da sınırladı. Bu durum, evsiz ailelerin durumunu daha da zorlaştırdı ve acil bir çözüm gerekliliğini ortaya çıkardı. Ancak dünyayı saran ekonomik kriz ve COVID-19 salgını Sri Lanka’da beklentilerin üzerinde etkisini gösterdi. Zira Sri Lanka ekonomisinin önemli bir kısmını turizm gelirleri oluşturmakta ve salgın döneminde kapanmak zorunda kalan ülke büyük bir ekonomik krize duçar oldu.

Yoksul aileleri ev sahibi yapmak için başlatılan ev projeleri ekonomik kriz nedeniyle tamamen durduruldu ve eve kavuşmayı bekleyen yoksulların hayalleri yarım kalan inşaatlarda kaldı. IHHNL, kendi imkanları doğrultusunda, en azından 35 evin inşaatını tamamlayarak yoksullara teslim etti.

Paylaş