3 mei 2024

Hulp aan slachtoffers van brand in Nepal

Nepal is een Aziatisch land zonder zeegrens, gelegen tussen China en India, met een oppervlakte van 147.516 km2 en een bevolking van 29 miljoen mensen.

Op 17 maart 2024 vond er omstreeks 03:00 uur een brand plaats in de regio Sunsari, in het zuidoosten van Nepal, veroorzaakt door een elektrische storing. Hierdoor werden 36 gezinnen getroffen en brandden 16 huizen volledig af, waardoor de bewoners noodgedwongen hun woningen hebben verlaten.

De bevolking in het getroffen gebied voorziet in hun levensonderhoud middels landbouwactiviteiten. Echter is dit inkomen begrenst tot hun dagelijkse voedselbehoeften. Door de brand zijn hun huizen, huisraad en vele benodigdheden verloren gegaan, waardoor ze behoefte hebben aan nieuwe voorzieningen. Vanwege de ontoereikende economische omstandigheden van het land, hebben lokale autoriteiten niet in alle behoeften van de slachtoffers kunnen voorzien. Dit werd gemeld aan IHHNL door onze partnerorganisatie in Nepal, waarna het bestuur het besluit nam om de slachtoffers hulp te bieden.

IHHNL heeft noodhulp verleend aan de slachtoffers van de brand in Nepal door tenten, huisraad en voedselhulp te verstrekken. Echter, het is duidelijk dat deze gezinnen dringend behoefte hebben aan permanente huisvesting in de toekomst. Daarnaast is het nodig om deze gezinnen af en toe te voorzien van voedselhulp. Lokale autoriteiten en internationale hulporganisaties dienen actie te ondernemen om dit probleem te verhelpen.

Delen