1 oktober 2022

Broeikas project Balkan

’ S wereld jongste natiestaten bevinden zich in het Balkan gebied. Deze staten zijn na de jaren ‘90 onafhankelijk geworden. Dit was echter geen eenvoudig proces. De meeste wrede oorlogen die in Europe na de Tweede Wereldoorlog zijn waargenomen, waren die van de Balkan. Er zijn veel slachtoffers gevallen en als gevolg van deze oorlogen lijden veel mensen nog steeds een armoedig bestaan. Na deze oorlogen zijn gedwongen nieuwe landgrenzen getekend. De geschiedenis van natiestaten leert ons dat soortgelijke processen veel problemen met zich meebrengen. Vrede en stabiliteit gaan vaak niet gepaard met deze besluiten. Mede hierdoor heerst er tegenwoordig nog steeds onrust in deze Balkanlanden. Sinds recent weer politieke spanningen. Een nieuw conflict kan zich dan ook elk moment voordoen.

In regio’s met minderheden, van de landen die door verdragen met nieuwe grenzen zijn opgesplitst, doen zich grotere problemen voor. Een van deze regio’s is Preševo, binnen de landgrenzen van Servië, ten zuiden van Kosovo. In Preševo wonen momenteel 100 duizend Albanese moslims. In de conflicten begin twintigste eeuw heeft deze regio veel moeilijkheden meegemaakt. Wegens hun minderheid status ervaren deze burgers nog steeds veel problemen, waaronder (politieke) onderdrukking.

De Servische overheid investeert bewust niet in de regio Preševo. Daardoor is het percentage werkloosheid in de Balkan, het hoogst in deze regio. De door de overheid ingevoerde landbouw quota op landbouwproducten, belemmert de exploitatie van landbouwgronden ondanks de grote aanwezigheid van dezen. Mede hierdoor leven veel burgers op de armoedegrens. Veel van hen zijn gedwongen om te migreren naar andere Europese landen. Ook vanuit dit opzicht staat Preševo hoog in de lijst. Namelijk de regio in de Balkan met de meeste emigrerende inwoners.

IHH Nederland realiseert al sinds 3 jaar verschillende hulpprojecten in deze regio waar werkloosheid een groot probleem is. Een van deze projecten is het Broeikas Project. In regio’s waar het klimaat en de landbouwgronden bevorderlijk zijn, worden broeikassen gebouwd voor arme bewoners. De kosten van deze broeikassen, met een oppervlakte van 84 m2, worden door IHH Nederland vergoed. De praktische zaken worden door de partnerorganisatie in Preševo volbracht. De bewoners die al ervaring hebben met landbouw, kunnen middels dit project henzelf voorzien in een duurzaam inkomen. Zes maanden geleden hebben we 20 families ondersteund met dit project. In de tweede week van september is de campagne voor 41 andere families gerealiseerd. De totale kosten, waarvan de arbeidskosten inbegrepen zijn, bedragen € 300-. Onze partnerorganisatie in Preševo coördineert dit proces en geeft regelmatig updates.

Volgens de overeenkomsten die met de families gemaakt zijn, worden de broeikassen van families die hier geen optimaal gebruik van maken, gedoneerd aan andere families. Zodoende beogen we het project, en de opbrengst van deze, duurzaam te onderhouden.

Wij bedanken onze gulle donateurs die dit project ondersteunen.

Delen