1 Ekim 2022

Balkanlar Sera Projesi

Balkanlarda bulunan devletlerin bazıları dünyanın ve Avrupa’nın en genç devletleridir. Bu devletler doksanlı ve ikibinli yıllarda bağımsızlıklarını elde ettiler.  Ancak bu ülkelerin bağımsızlığa giden yolları çok kolay olmadı.  İkinci Dünya savaşından sonra Avrupa’da en şiddetli savaşlar Balkanlar’da yaşandı. Bir çok insan hayatını kaybetti ve bir çok insan mağdur duruma düştü. Uzun süren savaşlardan sonra zoraki sınırlar çizildi. Devletler tarihine bakıldığı zaman tecrübeler gösteriyor ki zoraki çizilen sınırlar bir türlü barış ve istikrarı sağlamıyor. Bundan dolayı Balkan ülkelerinde bir türlü barış ve istikrar sağlanmış değildir. Balkanlarda her an sıcak savaş yaşanması ihtimali mevcuttur.

Zoraki çizilen sınırlar içinde azınlık bölgelerin bulunması çatışma ihtimalini daha da artırmaktadır. Bu bölgelerden biri de Sırbistan sınırları içinde bulunan Kosova’nın kuzey bölgesi sınır komşusu Preşevo bölgesidir. Proşevo bölgesinde şu an itibariyle 100 bin civarında Arnavut müslüman azınlık yaşamaktadır. İkibinli yıllarda yaşanan savaşlarda bu bölge çok acılar yaşadı. Azınlık olması hasebiyle hala doğrudan veya dolaylı olarak baskılara maruz kalmaktadırlar.

Devlet tarafından Preşevo bölgesine kasıtlı olarak yatırım yapılmamaktadır. Bundan dolayı Balkanların en yüksek işsizlik oranına sahip olan bölgesidir. Tarım alanlarının yeterli ve topraklarının bereketli olmasına rağmen devlet tarafından tarım ürünlerinin bir çoğuna uygulanan kota nedeniyle arazilerini değerlendirememektedirler. Bu nedenlerden dolayı bir çok insan yoksulluk sınırında yaşamaktadır. Buradaki insanlar geçimlerini idame ettirebilmek için Avrupa’nın diğer ülkelerine göç etmektedirler. Yapılan araştırmalara göre Preşevo,  Balkanlarda en çok göç veren bölge olarak kayıtlara geçmiştir.

IHHNL olarak, 3 yıldan beri iş imkanlarının kısıtlı olduğu bu bölgelerde çeşitli yardım projeleri gerçekleştirmekteyiz. Bu projelerimizden biri de sera projesidir. İklim ve arazi koşullarının uygun olduğu bu bölgede yoksul insanlara seralar kuruyoruz. 12 m X 7 m ölçülerindeki sera malzemelerinin masraflarını karşılıyoruz ve Preşevo’daki partner kuruluş aracılığıyla seraların kurulumlarını gerçekleştiriyoruz. Tarımsal faaaliyetler konusunda tecrübeli olan bölge insanları  bu seralarda mevsimlik sebze ve meyve yetiştirerek geçimlerine katkı sağlamaktadırlar. 6 ay önce 20 aileye yaptığımız sera yardımından sonra, Eylül ayının ikinci haftasında 41 aileye daha yeni sera kurulum çalışmaları başlamıştır. Bir seranın malzemleri ve kurulum masrafları toplam € 300,- mal olmaktadır. Preşevo’daki partner kuruluşumuz, kurulan seraların düzenli olarak denetemini yapmakta ve bu bilgileri IHHNL ofisine bildirmektedir.

Sera yardımı yapılan aileler ile yapılan anlaşma gereği, seraları yeterince değerlendiremeyen ailelerden seralar alınacak ve başka ailelere verilecektir. Böylece yardımlarımızın en güzel bir şekilde değerlendirilmesi için gerekli yasal çalışmalar yapılmaktadır.

Bu güzel projemize katkı sağlayan bağışcılarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Paylaş