12 december 2023

Bouwprojecten

Permanente projecten zijn zwaarwegend om ontwikkeling in arme landen te stimuleren. De bouw van diverse gebouwen, in het bijzonder onderwijscentra maar ook culturele centra, vormen de sleutel tot ontwikkeling en sereniteit van arme landen. Uit onze 30 jaar lange veldervaring, waarbij veel ruimte was voor analyse en onderzoek, kunnen we aanmerkelijk concluderen dat de kernoorzaak van armoede niet de afwezigheid, maar de ontoereikende inzet van middelen is. Om de middelen voorhanden op de juiste manier in te zetten, dient men noodzakelijkerwijs te beschikken over de juiste theorieën en praktische gegevens die de handeling daarnaar versimpelen. Sociale instituten, waaronder scholen, zijn daarvoor de juiste adressen om deze gegevens te verkrijgen.

De kern van de huidige problemen analyseren en oplossingsgerichte werkzaamheden verrichten, vormen de funderingsstenen in het bestrijden van armoede.

De voornaamste oorzaken van problemen zijn als volgt:

 • De afwezigheid van praktische kennis en theorieën die leefomstandigheden kunnen optimaliseren;
 • Geen vaardigheden om projecten te ontwikkelen;
 • Tekortschieten in het analyseren van de middelen voorhanden;
 • Tekortschieten om plan-programma gericht te werken;
 • Tekortschieten in het analyseren van verrichtte werkzaamheden.

Met focus op deze analyses wordt het belang om onderwijscentra en diverse sociale instituten op te zetten, en daarmee arme volkeren te ontwikkelen, veel duidelijker.

De behoeftigste gemeenschappen in arme landen wonen doorgaans op het platteland, waarvan de levenskwaliteit onder het wereldgemiddelde ligt. Daarom zijn hulpprojecten die zich richten naar deze kringen, zowel voor het vaststellen van de juiste doelgroep als de toereikendheid van de projecten, een adequate benadering. Om zoveel mogelijke positieve resultaten uit hulpprojecten te verkrijgen, dienen deze projecten dus voornamelijk geïmplementeerd te worden in regio’s waar de concentratie van arme groepen het grootst is.

IHHNL is zich bewust van deze verantwoordelijkheid en verricht zorgvuldige activiteiten om het hulpbudget op de juiste manier te investeren. Dat doet de organisatie door zowel in de noodbehoeften van de behoeftige mensen te voorzien, als ingrijpende projecten te ontwikkelen die als doel het bestrijden van armoede hebben. Een van de belangrijkste projecten in dit kader zijn de bouwprojecten. Met de projecten die in 2018 van start gingen, heeft de organisatie tot op heden in vele landen vele belangrijke bouwprojecten weten te realiseren.

Bouwprojecten die gerealiseerd zijn en momenteel nog in volle gang zijn:

 • Scholen
 • Weeshuizen
 • Culturele centra en gebedshuizen
 • Gezondheidscentra
 • Huizen
 • Handelscentra

 

In totaal worden er 304 bouwprojecten gerealiseerd

Proces van de bouwprojecten

Sinds 2018 het totale budget voor de bouwprojecten € 5.223.505,-

Scholen bouwen: Een van de speerpunten van IHHNL is het initiëren van duurzame sociale, economische en politieke ontwikkeling, middels projecten die in de onderwijssector worden ontwikkeld. Projecten die in dit kader worden opgezet en gerealiseerd, en het leven van mensen beïnvloeden, brengen grote veranderingen met zich mee in de landen waar ze geïmplementeerd worden. Om formele onderwijsactiviteiten onverstoord voort te zetten, worden diverse onderwijsinfrastructuren opgezet. Daarbij kan men denken aan de bouw, renovatie en inrichting van scholen.

Nr Land Budget Aantal m² Voortgang
1 Tsjaad  €           29.221,00 274 m² Voltooid
2 Tsjaad  €           15.000,00 100 m² Voltooid
3 Gambia  €           15.000,00 400 m² Voltooid
4 Tanzania  €           22.000,00 500 m² Voltooid
5 Gambia  €           37.750,00 500 m² Voltooid
6 Somalië  €           50.107,00 400 m² Voltooid
7 Turkije  €           15.000,00 930 m² Voltooid
8 Tanzania  €           25.000,00 672 m² Voltooid
9 Indonesië  €           18.145,00 400 m² Voltooid
10 Tanzania  €           25.000,00 457 m² Voltooid
11 Niger  €           72.600,00 480 m² Voltooid
12 Tsjaad  €           53.600,00 265 m² Gaat door
13 Tanzania  €         221.503,00 880 m² Gaat door
14 Afghanistan  €           60.000,00 1168 m² Voltooid
15 Niger  €           50.000,00 930 m² Voltooid
16 Tanzania  €           31.800,00 530 m² Gaat door
17 Malawi  €           64.000,00 300 m² Voltooid
18 Tanzania  €           35.000,00 110 m² Gaat door
19 Gambia  €           47.789,00 200 m² Voltooid
20 Pakistan  €           46.098,00 458 m² Voltooid
21 Tanzania  €           25.000,00 200 m² Gaat door
22 Gambia  €           38.000,00 200 m² Gaat door
23 Gambia  €           30.000,00 200 m² Voltooid
24 Tsjaad  €           20.000,00 200 m² Voltooid
25 Afghanistan  €           60.000,00 765 m² Voltooid
26 Tanzania  €           25.000,00 300 m² Gaat door
27 Gambia  €           50.000,00 200 m² Gaat door
28 Gambia  €           50.000,00 200 m² Gaat door
29 Tanzania  €           15.000,00 150 m² Voltooid
30 Gambia  €           50.000,00 200 m² Gaat door
31 Tanzania  €           15.000,00 150 m² Gaat door
32 Turkije  €         130.091,00 400 m² Gaat door
33 Benin  €           32.500,00 160 m² Gaat door
34 Oeganda  €           78.015,00 600 m² Gaat door
35 Turkije  €         662.000,00 2400 m² Gaat door
  Totaal  €     2.215.219,00    

 

Weeshuizen bouwen: Internationale organisaties rapporteren dat er wereldwijd meer dan 153 miljoen weeskinderen zijn. Als we bij dit aantal ook de kinderen die hun moeder verloren hebben en sociale weeskinderen, kinderen die zijn verlaten door hun ouder(s), toevoegen, dan komen we uit op een getal van maar liefst 400miljoen. Volgens dezelfde rapporten komen er bij dit aantal dagelijkse minstens 10 duizend kinderen bij. De voornaamste oorzaken voor deze situatie zijn: oorlogen, natuurcatastrofes en kinderen die hun ouders door ziekte verliezen.

Toezicht houden op deze weeskinderen, hen beschermen en omarmen is onze voornaamste taak als mens en moslim. Voornamelijk in behoeftige landen hebben weeskinderen meer bescherming en ondersteuning nodig. Troosteloos verlaten aan de straten, verkeren deze kinderen in groot gevaar. Onze prioriteit zijn dan ook deze kinderen en de bescherming van hen.

In de weeshuizen die gebouwd worden vinden de weeskinderen een veilig onderdak, maar krijgen tegelijkertijd ook de kans tot onderwijs van goede kwaliteit.

Nr Land Budget Aantal m² Voortgang
1 Tsjaad  €           26.429,00 244 m² Voltooid
2 Gambia  €           47.558,00 400 m² Voltooid
3 Gambia  €           53.000,00 500 m² Voltooid
4 Bangladesh  €           90.000,00 600 m² Voltooid
5 Gambia  €           16.576,00 150 m² Voltooid
6 Gambia  €           30.000,00 250 m² Voltooid
7 Mongolië  €           70.998,00 600 m² Voltooid
8 Afghanistan  €           58.320,00 530 m² Voltooid
9 Gambia  €           15.000,00 200 m² Voltooid
10 Tanzania  €           25.000,00 265 m² Voltooid
11 Tanzania  €           25.000,00 300 m² Voltooid
12 Niger  €           30.000,00 263 m² Voltooid
13 Niger  €           55.755,00 433 m² Voltooid
14 Tsjaad  €           53.600,00 296 m² Gaat door
15 Somalië  €           20.120,00 112 m² Voltooid
16 Afghanistan  €           60.000,00 765 m² Voltooid
17 Niger  €           25.000,00 184 m² Voltooid
18 Tanzania  €           25.000,00 260 m² Voltooid
19 Tanzania  €           30.000,00 300 m² Voltooid
20 Somalië  €           50.000,00 350 m² Voltooid
21 Tanzania  €           25.000,00 286 m² Voltooid
22 Sierra Leone  €           25.000,00 170 m² Voltooid
23 Malawi  €           30.000,00 180 m² Voltooid
24 Sierra Leone  €           25.000,00 170 m² Voltooid
25 Burundi  €           26.547,00 200 m² Voltooid
26 Afghanistan  €           60.000,00 1168 m² Voltooid
Totaal  €         998.903,00    

 

Culturele centra en gebedshuizen bouwen: Mensen hebben naast fundamentele behoeften als voedsel, kleding en onderdak ook spirituele en religieuze behoeften. Deze laatste worden voornamelijk bevredigd in gebedshuizen. In arme landen is de toegang tot deze behoeften, net zoals de primaire behoeften, schaars of zelfs onmogelijk.

Geloven en het geloof belijden heeft in de gehele historie van de mensheid diepe sporen achtergelaten. Met de kracht die mensen uit het geloof gehaald hebben, zijn verschillende civilisaties en beschavingen gesticht. Geloof heeft positieve impact op onze humanitaire gevoelens, die ons bewust maken over het belang van liefdadigheid en rechtvaardigheid. Zodoende is de mens capabel om vrede en sereniteit te stichten. Echter komt het ook voor dat door verkeerde geloofsbelijdenis, mensen de slechte weg ingaan en daarmee onrust en onvrede creëren.

Gebedshuizen zijn de voornaamste habitat van het geloof. Hierdoor kunnen gebedshuizen onder de primaire behoeften benoemd worden voor de samenleving In arme landen. Voornamelijk in gebieden waar veel moslims wonen, functioneren deze gebedshuizen als verzamelplaatsen, informatiecentra en hulpdistributiecentra. Zodoende bewerkstelligen gebedshuizen eveneens de rol van culturele centra.

Nr Land Budget Aantal m² Voortgang
1 Tsjaad  €           21.437,00 120 m² Voltooid
2 Tsjaad  €           17.747,00 100 m² Voltooid
3 Tsjaad  €           17.550,00 85 m² Voltooid
4 Tsjaad  €           27.174,00 150 m² Voltooid
5 Togo  €           20.000,00 150 m² Voltooid
6 Tsjaad  €           20.000,00 120 m² Voltooid
7 Tsjaad  €           25.000,00 120 m² Niet gestart
8 Tanzania  €           15.000,00 200 m² Voltooid
9 Niger  €           15.128,00 265 m² Voltooid
10 Filipijnen  €           21.000,00 150 m² Voltooid
11 Gambia  €             7.000,00 55 m² Voltooid
12 Niger  €           25.000,00 263 m² Voltooid
13 Niger  €           12.500,00 120 m² Voltooid
14 Niger  €           15.000,00 160 m² Voltooid
15 Niger  €           15.000,00 160 m² Voltooid
16 Niger  €           12.500,00 120 m² Voltooid
17 Niger  €           12.500,00 120 m² Voltooid
18 Gambia  €           11.000,00 60 m² Voltooid
19 Tsjaad  €           15.000,00 80 m² Voltooid
20 Tsjaad  €           53.891,00 264 m² Gaat door
21 Tanzania  €           75.020,00 1200 m² Gaat door
22 Tanzania  €           12.606,00 100 m² Gaat door
23 Niger  €           12.500,00 120 m² Voltooid
24 Niger  €           20.000,00 200 m² Voltooid
25 Niger  €           12.500,00 120 m² Voltooid
26 Niger  €           12.500,00 125 m² Voltooid
27 Niger  €           15.000,00 150 m² Voltooid
28 Malawi  €           12.500,00 130 m² Voltooid
29 Sierra Leone  €           15.000,00 140 m² Voltooid
30 Indonesië  €           45.455,00 250 m² Voltooid
31 Niger  €           12.500,00 120 m² Voltooid
32 Malawi  €           15.000,00 130 m² Voltooid
33 Niger  €           12.500,00 100 m² Voltooid
34 Niger  €           12.500,00 100 m² Voltooid
35 Sierra Leone  €           20.000,00 100 m² Voltooid
36 Tanzania  €           80.000,00 1368 m² Gaat door
37 Malawi  €           60.000,00 268 m² Voltooid
38 Bangladesh  €           22.000,00 150 m² Voltooid
39 Niger  €           14.600,00 120 m² Voltooid
40 Niger  €           13.000,00 120 m² Voltooid
41 Tanzania  €           30.000,00 178 m² Voltooid
42 Niger  €           16.000,00 125 m² Voltooid
43 Niger  €           15.000,00 120 m² Voltooid
44 Niger  €           20.000,00 120 m² Voltooid
45 Niger  €           19.000,00 150 m² Voltooid
46 Malawi  €           33.800,00 120 m² Voltooid
47 Niger  €           12.500,00 100 m² Voltooid
48 Niger  €           12.500,00 100 m² Voltooid
49 Afghanistan  €           30.000,00 1168 m² Voltooid
50 Niger  €           15.000,00 120 m² Gaat door
51 Bangladesh  €             3.745,00 124 m² Voltooid
52 Bangladesh  €             3.745,00 121 m² Voltooid
53 Bangladesh  €           20.000,00 120 m² Gaat door
54 Bangladesh  €           20.000,00 120 m² Gaat door
55 Nepal  €           18.500,00 100 m² Gaat door
56 Benin  €           19.100,00 100 m² Gaat door
57 Bangladesh  €           22.000,00 150 m² Gaat door
58 Nepal  €           18.500,00 100 m² Gaat door
59 Gambia  €           40.000,00 300 m² Gaat door
60 Benin  €           12.500,00 100 m² Gaat door
61 Nepal  €           18.500,00 100 m² Gaat door
62 Nepal  €           18.500,00 100 m² Gaat door
63 Bangladesh  €           22.000,00 150 m² Gaat door
64 Benin  €           15.000,00 100 m² Gaat door
65 Nepal  €           18.500,00 100 m² Niet Gestart
  Totaal  €     1.348.998,00    

 

Gezondheidscentra bouwen: Een gezonde samenleving komt naast onderwijs ook door gezondheidsfaciliteiten zoals ziekenhuizen en gezondheidscentra stand.

Het is een feit dat inkomensniveaus van mensen vaak gepaard gaan met verschillende factoren, in het bijzonder voeding, die invloed hebben op de gezondheidstoestand. Hierdoor strijden mensen in arme landen tegen honger en armoede, terwijl ze ook worstelen met gezondheidsproblemen. Vanuit dit perspectief zou je kunnen zeggen dat armen meer recht op gezondheidszorg hebben. Dit gezien zij ten opzichte van andere individuen hun eigen bestaan proberen voort te zetten in een leven waar meer gezondheidsproblemen voorkomen.

Het is onontkoombaar dat iemand met een onevenwichtige voeding, ongezonde huisvesting, onhygiënische omgeving wegens economische problemen ziek wordt. Vandaar dat er elk jaar ruim tien miljoen kinderen onder de vijf jaar sterven aan ziektes die in feite geneesbaar zijn.

Gezondheid is voor de mens net zo belangrijk als brood en water. Het is ongetwijfeld de beste liefdadigheid om het pijnlijke leven van de armen die wegens financiële beperkingen chronisch ziek zijn, te delen en te verlichten.

 

Gezondheidscentra projecten
Nr Land Budget Aantal m² Voortgang
1 Gambia  €           22.000,00 250 m² Voltooid
2 Tanzania  €           25.000,00 304 m² Voltooid
3 Tanzania  €         173.406,00 750 m² Gaat door
4 Niger  €           30.000,00 225 m² Voltooid
5 Niger  €           30.000,00 225 m² Voltooid
6 Malawi  €           54.800,00 200 m² Gaat door
7 Tanzania  €           45.000,00 250 m² Gaat door
Total  €         380.206,00    

 

Huizen bouwen: Om behoeftige mensen te helpen in hun zelfvoorziening en hun leven te verbeteren, is het van groot belang om duurzame projecten te ontwikkelen. Ten eerste dient elke familie onderdak te hebben naar gemiddelde standaarden. Volgens analyses van onze hulpverleners leven wereldwijd 1,8 miljard mensen in fragiele huisjes of tenten. 100 miljoen mensen zijn genoodzaakt om te leven als daklozen. IHH Nederland neemt dit probleem ter harte en realiseert huisprojecten voor behoeftige jongeren in Bangladesh, Sri Lanka en Tsjaad.

Nr Land Aantal huizen Budget Aantal m² Voortgang
1 Tsjaad 100  €     120.000,00 3.000 m² Gaat door
2 Bangladesh 5  €        11.420,00 225 m² Voltooid
3 Sri Lanka 5  €          9.500,00 225 m² Voltooid
4 Sri Lanka 5  €        10.000,00 125 m² Voltooid
5 Bangladesh 5  €        11.420,00 225 m² Voltooid
6 Bangladesh 2  €          4.800,00 90 m² Voltooid
7 Sri Lanka 35  €        60.000,00 1400 m² Gaat door
8 Bangladesh 3  €          6.852,00 135 m² Voltooid
9 Bangladesh 1  €          2.400,00 45 m² Niet Gestart
Totaal 161  €     236.392,00    

 

Handelscentra bouwen: dit project is een van de nieuwere bouwprojecten van IHH NL. Momenteel wordt dit project alleen in Tanzania gerealiseerd. Het complex bestaat uit 10 gebouwen die allen 48 vierkante meter groot zijn. Het complex is binnen een kulliyah gepositioneerd, waarbij de handelsactiviteiten voornamelijk gericht zullen zijn op de behoeften van de lokale bevolking in omgeving.

 

Nr Land Aantal winkels Budget Aantal m² Voortgang
1 Tanzania 10  €        43.787,00 480 m² Gestart

Delen