12 Aralık 2023

İnşaat projeleri

Yoksul ülkeleri kalkındırmak için kalıcı projeler yapmak çok önemlidir. İnsanların ufuklarının açılması için başta eğitim olmak üzere sosyal kültürel faaliyetlerin icra edileceği binalar inşaa etmek yoksul ülkeler için hayati derecede elzemdir. 30 yıllık tecrübemiz ile bizzat sahalarda yaptığımız analiz ve araştırmalar neticesinde elde ettiğimiz en önemli sonuç, yoksulluğun asıl sebebi, imkansızlıklardan dolayı değil, imkanları yeteri kadar kullanmadıklarından dolayıdır. Mevcut imkanları yeterince kullanabilmeleri için teorik ve pratik bilgilere acil ihtiyaç vardır. Bu bilgilerin temin edileceği yer başta okullar olmak üzere yoksulların istifade edeceği sosyal kurumlardır.

Problemlerin kaynağına inerek, çözüm odaklı çalışmalar yapmak yoksulluğu gidermenin en önemli temel taşlarını teşkil etmektedir.

Problemlerin başlıca kaynakları şunlardır:

 • Yaşam koşullarını iyileştirecek teorik ve pratik eğitimin olmaması
 • Proje geliştirme kabiliyetinin olmaması
 • Mevcut imkanlarını tesbit edememek
 • Plan-program dahilinde çalışma yapamamak
 • Yapılan çalışmaların sağlıklı analizini yapamamak

Bu tesbitler dikkate alındığında başta eğitim kurumlar olmak üzere çeşitli sosyal kurumlar inşaa etmek, yoksulların kalkınması konusunda en önemli çalışmalardır.

Yoksul ülkelerin en yoksul kesimi kırsalda yaşamaktadır ve şehirleşme oranı dünya ortalamasının altında bulunmaktadır. Dolayısıyla kırsal kesime yönelik yapılacak yardım projeleri hem yerinde, hemde hedef kitleyi tam tesbit etme konusunda isabet teşkil etmektedir. Her türlü yardım projelerinde, yoksulluğun merkezlerinde çalışmalar yapmak en iyi netice almak için önemlidir.

IHHNL, yardım bütçelerini en iyi şekilde değerlendirmek için her zaman çok hassas çalışmalar yapmaktadır. Yoksul insanların acil ihtiyaçlarıni gidermek konusunda gerekli yardım projeleri yaparken, uzun vadede yoksulluğu azaltmak için bir çok çalışmayı hayata geçirmektedir. Bu projelerin en önemlileri, inşaat projeleridir. 2018 yılında başlatılan inşaat projeleri çalışmalarında gelinen aşamada bir çok ülkede bir çok önemli inşaat projelerini gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

Gerçekleştirilen ve devam etmekte olan inşaat projeleri:

 • Okul inşaatları
 • Yetimhane inşaatları
 • Kültür Merkezi ve İbadethane inşaatları
 • Sağlık Merkezleri inşaatları
 • Ev inşaatları
 • Ticarethane inşaatları

 

Toplam 304 adet inşaat projeleri gerçekleştirilmektedir.

İnşaat projeleri süreci

2018 yılından bu zamana kadar inşaat projeleri bütçesi € 5.223.505,-

Okul İnşaatları: Eğitim sektöründe geliştirilen projelerle sürdürülebilir bir sosyal, ekonomik ve siyasi kalkınmayı sağlamak IHHNL’nin başlıca hedeflerinden bir tanesidir. Bu kapsamda gerçekleştirilen ve insan hayatına dokunan bu tür projeler, uygulamanın yapıldığı ülkelerdeki değişime önemli katkı sağlamaktadır. Örgün eğitim faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesine yönelik olarak okul inşası, tadilatı ve tefrişatı yoluyla eğitim altyapıları oluşturulmaktadır.

 

Nr Ülke Bütçe Alan m² Süreç
1 Çad  €           29.221,00 274 m² Tamamlandı
2 Çad  €           15.000,00 100 m² Tamamlandı
3 Gambiya  €           15.000,00 400 m² Tamamlandı
4 Tanzanya  €           22.000,00 500 m² Tamamlandı
5 Gambiya  €           37.750,00 500 m² Tamamlandı
6 Somali  €           50.107,00 400 m² Tamamlandı
7 Türkiye  €           15.000,00 930 m² Tamamlandı
8 Tanzanya  €           25.000,00 672 m² Tamamlandı
9 Endonezya  €           18.145,00 400 m² Tamamlandı
10 Tanzanya  €           25.000,00 457 m² Tamamlandı
11 Nijer  €           72.600,00 480 m² Tamamlandı
12 Çad  €           53.600,00 265 m² Devam Ediyor
13 Tanzanya  €         221.503,00 880 m² Devam Ediyor
14 Afganistan  €           60.000,00 1168 m² Tamamlandı
15 Nijer  €           50.000,00 930 m² Tamamlandı
16 Tanzanya  €           31.800,00 530 m² Devam Ediyor
17 Malavi  €           64.000,00 300 m² Tamamlandı
18 Tanzanya  €           35.000,00 110 m² Devam Ediyor
19 Gambiya  €           47.789,00 200 m² Tamamlandı
20 Pakistan  €           46.098,00 458 m² Tamamlandı
21 Tanzanya  €           25.000,00 200 m² Devam Ediyor
22 Gambiya  €           38.000,00 200 m² Devam Ediyor
23 Gambiya  €           30.000,00 200 m² Tamamlandı
24 Çad  €           20.000,00 200 m² Tamamlandı
25 Afganistan  €           60.000,00 765 m² Tamamlandı
26 Tanzanya  €           25.000,00 300 m² Devam Ediyor
27 Gambiya  €           50.000,00 200 m² Devam Ediyor
28 Gambiya  €           50.000,00 200 m² Devam Ediyor
29 Tanzanya  €           15.000,00 150 m² Tamamlandı
30 Gambiya  €           50.000,00 200 m² Devam Ediyor
31 Tanzanya  €           15.000,00 150 m² Devam Ediyor
32 Türkiye  €         130.091,00 400 m² Devam Ediyor
33 Benin  €           32.500,00 160 m² Devam Ediyor
34 Uganda  €           78.015,00 600 m² Devam Ediyor
35 Türkiye  €         662.000,00 2400 m² Devam Ediyor
  Toplam  €     2.215.219,00    

 

 

Yetimhane İnşaatları: Uluslararası kuruluşların raporlarındaki verilerine göre dünyamızda 153 milyondandan fazla yetim mevcuttur. Bu sayıya öksüzleri ve sosyal yetim dediğimiz ebeveynleri yaşasa dahi sahipleri olmayan çocukları da eklersek 400 milyon civarında bir sayıya tekabül ediyor. Yine aynı raporların verilerine göre her gün 10 bin civarında çocuk yetimler ordusuna katılmaktadır. Bu tablunun başlıca nedeni: Dünyamızda yaşanan, savaşlar, doğal afetler ve hastalıklardan dolayı babalarını, annelerini veya her ikisnide kaybetmeleridir.

Yetimlere bakmak, onları kollamak ve korumak hem insani ve hem de islami vazifemizdir. Özellikle yoksul ülkelerdeki yetimlerin yardıma ve korunmaya daha ihtiyacı var. Sokaklara terkedilen yetimler, her türlü tehlikeya açık yaşamaktadır. Önceliğimiz bu yetimleri sahiplenmek ve onlara yardımcı olmaktır.

Açılan yetimhanelerde bu kimsesiz çocukların barınmaları sağlanırken, aynı zamanda onların iyi bir eğitim almalarına da yardımcı olunmaktadır.

 

Nr Ülke Bütçe Alan m² Süreç
1 Çad  €           26.429,00 244 m² Tamamlandı
2 Gambiya  €           47.558,00 400 m² Tamamlandı
3 Gambiya  €           53.000,00 500 m² Tamamlandı
4 Bangladeş  €           90.000,00 600 m² Tamamlandı
5 Gambiya  €           16.576,00 150 m² Tamamlandı
6 Gambiya  €           30.000,00 250 m² Tamamlandı
7 Mongolistan  €           70.998,00 600 m² Tamamlandı
8 Afganistan  €           58.320,00 530 m² Tamamlandı
9 Gambiya  €           15.000,00 200 m² Tamamlandı
10 Tanzanya  €           25.000,00 265 m² Tamamlandı
11 Tanzanya  €           25.000,00 300 m² Tamamlandı
12 Nijer  €           30.000,00 263 m² Tamamlandı
13 Nijer  €           55.755,00 433 m² Tamamlandı
14 Çad  €           53.600,00 296 m² Devam Ediyor
15 Somali  €           20.120,00 112 m² Tamamlandı
16 Afhanistan  €           60.000,00 765 m² Tamamlandı
17 Nijer  €           25.000,00 184 m² Tamamlandı
18 Tanzanya  €           25.000,00 260 m² Tamamlandı
19 Tanzanya  €           30.000,00 300 m² Tamamlandı
20 Somali  €           50.000,00 350 m² Tamamlandı
21 Tanzanya  €           25.000,00 286  m² Tamamlandı
22 Sierra Leone  €           25.000,00 170 m² Tamamlandı
23 Malavi  €           30.000,00 180 m² Tamamlandı
24 Sierra Leone  €           25.000,00 170 m² Tamamlandı
25 Burundi  €           26.547,00 200 m² Tamamlandı
26 Afganistan  €           60.000,00 1168 m² Tamamlandı
Toplam  €         998.903,00    

 

 

Kültür Merkezleri ve İbadethane İnşaatları: İnsanların yiyecek, giyecek ve barınma gibi maddi ihtiyaçlarının yanında inancının gereğini yaşamak ve ibadet etmek gibi manevi ihtiyaçları da vardır. İnsanlar manevi ihtiyaçlarını daha çok ibadethanelerde gidermektedirler. Ancak yoksul ülkelerde maddi ihtiyaçlara ulaşım imkanı olmadığı gibi manevi ihtiyaçlara da ulaşım imkanı yoktur.

İnanmak ve inancının gereğini yaşamak tarih boyunca insanoğlunda derin izler bırakmıştır. İnancın verdiği güçle, insanlar medeniyetler ve uygarlıklar kurmuştur. Bir çok yerleşim yeri inancın gücüyle imar edilmiştir. İnanmak insani duyguları artırır, inanmak yardımlaşma duygularını arıtırır, inanmak adalet duygularını artırır ve inanmak barış ve huzuru tesis eder. Maalesef yanlış inançlar nedeniyle barış ve huzurun bozulduğu da olmaktadır.

İnancın başlıca yaşam alanları ibadethanelerdir. Yoksul ülkelerde temel ihtiyaçlar arasında ibadethaneler de gelmektedir. Özellikle müslümanların yaşadığı bölgelerde ibadethaneler, aynı zamanda insanların toplandığı, bilgilendirme günlerinin yapıldığı ve yardım organizasyonların gerçekleştiği mekanlar olması hasebiyle birer kültür merkezi hizmeti vermektedir.

 

Nr Ülke Bütçe Alan m² Süreç
1 Çad  €           21.437,00 120 m² Tamamlandı
2 Çad  €           17.747,00 100 m² Tamamlandı
3 Çad  €           17.550,00 85 m² Tamamlandı
4 Çad  €           27.174,00 150 m² Tamamlandı
5 Togo  €           20.000,00 150 m² Tamamlandı
6 Çad  €           20.000,00 120 m² Tamamlandı
7 Çad  €           25.000,00 120 m² Henüz Başlamadı
8 Tanzanya  €           15.000,00 200 m² Tamamlandı
9 Nijer  €           15.128,00 265 m² Tamamlandı
10 Filipinler  €           21.000,00 150 m² Tamamlandı
11 Gambiya  €             7.000,00 55 m² Tamamlandı
12 Nijer  €           25.000,00 263 m² Tamamlandı
13 Nijer  €           12.500,00 120 m² Tamamlandı
14 Nijer  €           15.000,00 160 m² Tamamlandı
15 Nijer  €           15.000,00 160 m² Tamamlandı
16 Nijer  €           12.500,00 120 m² Tamamlandı
17 Nijer  €           12.500,00 120 m² Tamamlandı
18 Gambiya  €           11.000,00 60 m² Tamamlandı
19 Çad  €           15.000,00 80 m² Tamamlandı
20 Çad  €           53.891,00 264 m² Devam Ediyor
21 Tanzanya  €           75.020,00 1200 m² Devam Ediyor
22 Tanzanya  €           12.606,00 100 m² Devam Ediyor
23 Nijer  €           12.500,00 120 m² Tamamlandı
24 Nijer  €           20.000,00 200 m² Tamamlandı
25 Nijer  €           12.500,00 120 m² Tamamlandı
26 Nijer  €           12.500,00 125 m² Tamamlandı
27 Nijer  €           15.000,00 150 m² Tamamlandı
28 Malavi  €           12.500,00 130 m² Tamamlandı
29 Sierra Leone  €           15.000,00 140 m² Tamamlandı
30 Endonezya  €           45.455,00 250 m² Tamamlandı
31 Nijer  €           12.500,00 120 m² Tamamlandı
32 Malavi  €           15.000,00 130 m² Tamamlandı
33 Nijer  €           12.500,00 100 m² Tamamlandı
34 Nijer  €           12.500,00 100 m² Tamamlandı
35 Sierra Leone  €           20.000,00 100 m² Tamamlandı
36 Tanzanya  €           80.000,00 1368 m² Devam Ediyor
37 Malavi  €           60.000,00 268 m² Tamamlandı
38 Bangladeş  €           22.000,00 150 m² Tamamlandı
39 Nijer  €           14.600,00 120 m² Tamamlandı
40 Nijer  €           13.000,00 120 m² Tamamlandı
41 Tanzanya  €           30.000,00 178 m² Tamamlandı
42 Nijer  €           16.000,00 125 m² Tamamlandı
43 Nijer  €           15.000,00 120 m² Tamamlandı
44 Nijer  €           20.000,00 120 m² Tamamlandı
45 Nijer  €           19.000,00 150 m² Tamamlandı
46 Malavi  €           33.800,00 120 m² Tamamlandı
47 Nijer  €           12.500,00 100 m² Tamamlandı
48 Nijer  €           12.500,00 100 m² Tamamlandı
49 Afganistan  €           30.000,00 1168 m² Tamamlandı
50 Nijer  €           15.000,00 120 m² Devam Ediyor
51 Bangladeş  €             3.745,00 124 m² Tamamlandı
52 Bangladeş  €             3.745,00 121 m² Tamamlandı
53 Bangladeş  €           20.000,00 120 m² Devam Ediyor
54 Bangladeş  €           20.000,00 120 m² Devam Ediyor
55 Nepal  €           18.500,00 100 m² Devam Ediyor
56 Benin  €           19.100,00 100 m² Devam Ediyor
57 Bangladeş  €           22.000,00 150 m² Devam Ediyor
58 Nepal  €           18.500,00 100 m² Devam Ediyor
59 Gambiya  €           40.000,00 300 m² Devam Ediyor
60 Benin  €           12.500,00 100 m² Devam Ediyor
61 Nepal  €           18.500,00 100 m² Devam Ediyor
62 Nepal  €           18.500,00 100 m² Devam Ediyor
63 Bangladeş  €           22.000,00 150 m² Devam Ediyor
64 Benin  €           15.000,00 100 m² Devam Ediyor
65 Nepal  €           18.500,00 100 m² Henüz Başlamadı
  Toplam  €     1.348.998,00    

 

 

Sağlık Merkezleri İnşaatları: Sağlık bir toplumun oluşması için eğitim ile beraber sağlık hizmetlerinin verileceği hastane ve sağlık merkezlerinin olması gerekir.

İnsanların gelir düzeyleri beslenme başta olmak üzere sağlık durumunu etkileyen pek çok faktörle iç içe olduğu bir gerçektir. Bundan dolayı yoksul ülkelerde insanlar açlık ve yoksullukla mücadele ederken, sağlık sorunlarıyla da mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu yönüyle bakıldığında yoksulların herkesten daha fazla sağlık hizmetine ulaşma hakları vardır. Çünkü onlar diğer bireylere göre daha sağlıksız bir hayatta var olmaya çalışıyorlar.

Ekonomik sorunlar nedeniyle dengeli beslenemeyen, sağlıklı konutta yaşayamayan ve temiz çevre imkânı bulamayan bir kişinin hastalanması kaçınılmazdır. İşte bu nedenledir ki, bu dünyada her yıl beş yaş altında on milyon çocuk tedavisi mümkün olan hastalıklar nedeniyle ölmektedir.

Sağlık, insanlar için ekmek kadar, su kadar önemlidir. Maddi imkansızlıklar nedeniyle kronik hastalıkların ağrılarıyla yaşamak zorunda kalan yoksulların ağrılarını dindirmek, onların acılarına ortak olmak kuşkusuz en güzel yardımdır.

 

Nr Ülke Bütçe Alan m² Süreç
1 Gambiya  €           22.000,00 250 m² Tamamlandı
2 Tanzanya  €           25.000,00 304 m² Tamamlandı
3 Tanzanya  €         173.406,00 750 m² Devam Ediyor
4 Nijer  €           30.000,00 225 m² Tamamlandı
5 Nijer  €           30.000,00 225 m² Tamamlandı
6 Malavi  €           54.800,00 200 m² Devam Ediyor
7 Tanzanya  €           45.000,00 250 m² Devam Ediyor
Toplam  €         380.206,00    

 

 

Ev İnşaatları: Yoksulların yaşamlarını iyileşleştirmek ve kalkınmalarını sağlamak için kalıcı ve sürdürülebilir yardım projeleri gerçekleştirmek çok önemlidir. Herşeyden önce her ailenin asgari standartlarda bir barınağa sahip olmaları gerekir. Yardım görevlilerimizin tesbit ettiği ve araştırma sonuçlarının bilgilerine göre dünyamızda 1,8 milyar insan sağlıksız konutlarda yaşamakta ve 100 milyon civarında insan evsiz yaşamaktadır. Bu önemli soruna dikkat çeken IHHNL, Çad, Bangladeş ve Sri Lanka’da yoksullara gençlere yönelik ev inşaatı projesi gerçekleştirmektedir.

Nr Ülke Adet Bütçe Alan m² Süreç
1 Çad 100  €     120.000,00 3.000 m² Devam Ediyor
2 Bangladeş 5  €        11.420,00 225 m² Tamamlandı
3 Sri Lanka 5  €          9.500,00 225 m² Tamamlandı
4 Sri Lanka 5  €        10.000,00 125 m² Tamamlandı
5 Bangladeş 5  €        11.420,00 225 m² Tamamlandı
6 Bangladeş 2  €          4.800,00 90 m² Tamamlandı
7 Sri Lanka 35  €        60.000,00 1400 m² Devam Ediyor
8 Bangladeş 3  €          6.852,00 135 m² Tamamlandı
9 Bangladeş 1  €          2.400,00 45 m² Henüz Başlamadı
Totaal 161  €     236.392,00    

 

Ticarethane İnşaatları: IHHNL tarafından yeni başlatılan inşaat projelerinden biridir. Şu an itibariyle Sadece Tanzanya’da gerçekleşmektedir. Proje kapsamında her biri 48 metrekare olan 10 adet ayrı binadan müteşekkildir. Bir külliye içinde inşaa edilmiş olması hasebiyle yakın çevrede bulunan insanların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ticari faaliyetler yapılacaktır.

Nr Ülke Adet Bütçe Alan m² Süreç
1 Tanzanya 10  €        43.787,00 480 m² Devam Ediyor

Paylaş