25 mei 2022

Bouw van culturele centra en gebedshuizen in volle gang!

Mensen hebben naast fundamentele behoeften als voedsel, kleding en onderdak ook spirituele en religieuze behoeften. Deze laatste worden voornamelijk bevredigd in gebedshuizen. In arme landen is de toegang tot deze behoeften, net zoals de primaire behoeften, schaars of zelfs onmogelijk.

Geloven en het geloof belijden heeft in de gehele historie van de mensheid diepe sporen achtergelaten. Met de kracht die mensen uit het geloof gehaald hebben, zijn verschillende civilisaties en beschavingen gesticht. Geloof heeft positieve impact op onze humanitaire gevoelens, die ons bewust maken over het belang van liefdadigheid en rechtvaardigheid. Zodoende is de mens capabel om vrede en sereniteit te stichten. Echter komt het ook voor dat door verkeerde geloofsbelijdenis, mensen de slechte weg ingaan en daarmee onrust en onvrede creëren.

Gebedshuizen zijn de voornaamste habitat van het geloof. Hierdoor kunnen gebedshuizen onder de primaire behoeften benoemd worden voor de samenleving In arme landen. Voornamelijk in gebieden waar veel moslims wonen, functioneren deze gebedshuizen als verzamelplaatsen, informatiecentra en hulpdistributiecentra. Zodoende bewerkstelligen gebedshuizen eveneens de rol van culturele centra.

IHH Nederland ziet het belang van deze culturele centra en gebedshuizen in en realiseert deze projecten in meerdere landen. Momenteel heeft de organisatie in 9 landen 34 cultuurcentra en gebedshuisprojecten lopen. 17 van deze projecten zijn gerealiseerd en zıjn al in gebruik. Van de overige 17 is de bouw nog in volle gang.

Onlangs heeft de organisatie in een van de armste landen ter wereld Niger 4 cultuurcentra & gebedshuizen en in Malawi 1 cultuurcentrum voor het publiekelijk gebruik geopend. Van deze duurzame projecten profiteren reeds honderden mensen.

Delen