25 Mayıs 2022

Kültür Merkezleri ve ibadethane inşaatları devam ediyor

İnsanların yiyecek, giyecek ve barınma gibi maddi ihtiyaçlarının yanında inancının gereğini yaşamak ve ibadet etmek gibi manevi ihtiyaçları da vardır. İnsanlar manevi ihtiyaçlarını daha çok ibadethanelerde gidermektedirler. Ancak yoksul ülkelerde maddi ihtiyaçlara ulaşım imkanı olmadığı gibi manevi ihtiyaçlara da ulaşım imkanı yoktur.

İnanmak ve inancının gereğini yaşamak tarih boyunca insanoğlunda derin izler bırakmıştır. İnancın verdiği güçle, insanlar medeniyetler ve uygarlıklar kurmuştur. Bir çok yerleşim yeri inancın gücüyle imar edilmiştir. İnanmak insani duyguları artırır, inanmak yardımlaşma duygularını arıtırır, inanmak adalet duygularını artırır ve inanmak barış ve huzuru tesis eder. Maalesef yanlış inançlar nedeniyle barış ve huzurun bozulduğu da olmaktadır.

İnancın başlıca yaşam alanları ibadethanelerdir. Yoksul ülkelerde temel ihtiyaçlar arasında ibadethaneler de gelmektedir. Özellikle müslümanların yaşadığı bölgelerde ibadethaneler, aynı zamanda insanların toplandığı, bilgilendirme günlerinin yapıldığı ve yardım organizasyonların gerçekleştiği mekanlar olması hasebiyle birer kültür merkezi hizmeti vermektedir.

IHHNL olarak, kültür merkezleri ve ibadethanlerin insanların temel ihtiyaçları olarak görmekte ve bundan dolayı bir çok ülkede projeler yapmaktayız. Şu ana kadar 9 ülkede 34 adet kültür merkezi ve ibadethane inşaatı başlatmış bulunmaktayız. Bu projelerden 17 adet kültür merkezi ve ibadethane inşaatı tamamlanmış 17 adet inşaat devam etmektedir.

Son olarak 2022 yılı içinde dünyanın en yoksul ülkeleri arasında bulunan Nijer’de 4 adet ve Malavi’de 1 adet toplam 5 adet kültür merkezi ve ibadethane hizmete açılmıştır. Bu güzel projelerden yüzlerce insan istifade etmektedir.

 

Paylaş