19 september 2023

Beroepsopleiding projecten gaan volle vaart vooruit

Wereldwijd neemt armoede met de dag toe. Van de totale wereldbevolking bevindt zich 50% op de armoede- en hongergrens. De onrechtvaardige verdeling van inkomsten wereldwijd zorgt ervoor dat deze groep slechts 2% van het totale wereldvermogen bezit. Daarentegen geniet de rijkste 10% van de mondiale rijkdom met een totaal vermogen van 76%. Deze onrechtvaardige inkomensverdeling is in de afgelopen jaren verslechterd door de wereldwijde pandemie en de Rusland-Oekraïne oorlog. Helaas ondernemen natiestaten niet toereikende inspanningen om de alsmaar toenemende kloof in de wereldwijde inkomensongelijkheid te overbruggen. In plaats daarvan focussen zij zich op slopende beleidsplannen, namelijk conflicten en oorlogen. Deze beleidsplannen leiden in verschillende regio’s in de wereld continu tot conflict, waardoor armoede en problemen als de vluchtelingcrisis alsmaar toenemen. Dit zorgt ervoor dat de toekomst van welvaart in genoemde landen een ondoenlijk proces lijkt.

De werkzaamheden van internationale organisaties en hulporganisaties in het kader van armoedebestrijding zijn niet toereikend. Hierbij valt het op dat non-gouvernementele organisaties (ngo’s) in dit kader meer inspanningen verrichten. Om grootschalige en toereikende projecten te realiseren is het van groot belang dat deze organisaties continue donaties ontvangen.

De samenwerking van ngo’s met lokale partners maakt het mogelijk om de meest behoeftige individuen in de regio op te sporen en toereikende stappen met kleine budgetten te ondernemen, dermate dat armoede bestreden kan worden. Elke geografische wereld, land en regio heeft zijn eigen economische dynamieken. Het is daarom van groot belang om deze dynamieken te analyseren en projecten te ontwikkelen die in samenhang zijn met dezen. Het is mogelijk om in sommige regio’s armoede op de korte termijn te bestrijden met de implementatie van beroepsopleidingen, landbouw en vee projecten en zelfs projecten die focussen op koophandel.

In het kader van armoedebestrijding realiseert IHHNL al 30 jaar diverse projecten met kleine bedragen, die zich richten op zelfredzaamheid op de korte termijn. Door middel van diverse sociale ondersteuning en landbouw- en veeteelt projecten wereldwijd, hebben we het leven van honderden behoeftige mensen weten te veranderen. We richten ons voornamelijk op ontwikkelingslanden, ontwikkelingsgebieden in deze landen, regio’s met getroffen minderheidsgroepen, oorlogsgebieden en uiteraard gebieden getroffen door natuurcatastrofes.

Met het oog op armoedebestrijding binnen korte termijn, zijn de beroepsopleiding projecten een van de meest belangrijke aandachtspunten van de organisatie. In dit kader hebben we tot nu toe in de Balkan, Afghanistan, enkele landen in Afrika en Azië diverse beroepsopleiding projecten geïmplementeerd. Momenteel wordt hetzelfde project in de regio Preševo gerealiseerd. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door TIKA (Turkse Agentschap voor Samenwerking en Coördinatie), die de naaimachines van dit project bekostigd. Hierbij hebben 10 vrouwen hun traject met succes afgerond en zijn momenteel werkzaam. Een deel van deze vrouwen werkt in confectiefabrieken, terwijl een ander deel vanuit huis werkt. Zodoende dragen deze vrouwen bij aan het inkomen van hun huishoudens. Momenteel zetten 10 andere vrouwen deze cursus voort. Volgens de planning zullen zij eind 2023 de cursus beëindigen en ook starten met werken. De kosten voor dit project hebben tot nu toe € 20740,- bedragen.

Preševo is een regio in Servië waar Albaniërs als een minderheidsgroep leven. Werkloosheid en armoede zijn in dit gebied aanzienlijker hoger vergeleken met de overige gebieden in Servië. Doorgaans worden minderheidsgroepen in verschillende landen verwaarloost en wordt er minder vaak geïnvesteerd in deze gebieden. Deze regio’s staan dan ook tussen de prioriteitenregio’s op de hulplijst van IHHNL.

Een andere regio waar de naaicursussen verzorgd worden is Trincomalee, in het noordoosten van Sri Lanka. De cursus die 4 maanden geleden werd gestart wordt momenteel door 25 vrouwen gevolgd. De cursisten die de cursus afronden zullen na afloop een certificaat en naaimachine ontvangen. De vrouwen die een naaimachine in ontvangst nemen kunnen op deze manier vanuit huis bijdragen aan hun inkomen. In Sri Lanka draagt men gewoonlijk traditionele kleding, die doorgaans door zulke naaisters worden geproduceerd. Een winstgevende baan dus.

Doorgaans distribueert IHHNL, net zoals in meerdere landen, ook in Sri Lanka kleding aan weeskinderen en schooluniformen aan arme kinderen. Door de productie van de kleren en uniformen aan deze cursisten toe te vertrouwen zullen we met 1 handeling 2 mooie projecten realiseren. De totale kosten voor deze cursus hebben tot nu toe € €10.132,- bedragen.

Een ander land waar de naaicursussen gerealiseerd worden is Nepal, een van de vele ontwikkelingslanden in Azië. Aan deze cursus, die een jaar geleden gestart werd, nemen momenteel 70 behoeftige vrouwen en weduwen deel. Van deze vrouwen hebben 65 de cursus met succes afgerond en een certificaat in ontvangst genomen. Daarvan zijn momenteel 38 vrouwen werkzaam in hun eigen naaiateliers en dragen bij aan het inkomen van hun huishoudens. Alhoewel hun inkomens niet relatief hoog zijn, verdienen deze vrouwen voldoende om zichzelf en hun families financieel te onderhouden. De kosten voor deze cursus hebben tot nu toe € €6500,- bedragen.

Bovendien zullen de producten van deze vrouwen verkocht worden in textielcentra, die door de lokale partner wordt opgezet op de lokale markten. Als het plan soepel verloopt en het een project een lucratieve opbrengst haalt dan zullen er in de toekomst ook confectieateliers opgezet worden.

In Somalië is dit project met een budget van €36.000 door 334 behoeftige cursisten afgerond, wie allemaal een naaimachine ter gebruik hebben ontvangen.

In Afghanistan is dit project met een budget van €15.455 afgerond, waarbij 20 behoeftige cursisten na afloop van de cursus een klein naaiatelier hebben geopend.

In de Arakan vluchtelingkampen in Bangladesh is dit project met een budget van €17200 door 204 behoeftige vluchtelingen afgerond. Deze vrouwen naaien in hun eigen tenten kleding en voorzien henzelf van een inkomen.

In Tsjaad is dit project met een budget van €37613 door 236 cursisten afgerond en hebben allemaal een naaimachine in ontvangst genomen. Een deel van deze vrouwen heeft een naaiatelier in hun buurt geopend, een andere deel werkt vanuit huis en draagt bij aan hun huishouden.

Zodoende hebben we tot nu toe in 7 landen met een budget van maar liefst €143.641,- in totaal 904 behoeftigen voorzien van een beroepsopleiding en certificaat, waarmee ze een plek in de zakenwereld hebben weten te bemachtigen. Deze cijfers lijken op het eerste ogenblik klein: echter maken ze een groot verschil. 904 individuen zijn namelijk 904 afzonderlijke families. 904 families maken uit voor meer dan 5 tot 6 duizend individuen. Zodoende hebben we met deze projecten aan het leven van duizenden behoeftigen op een positieve manier bijgedragen.

Zo lang men goede plannen blijft maken, zullen kleine bijdragen leiden tot grote veranderingen.

Delen