19 Eylül 2023

Meslek Kursları projemiz devam ediyor

Dünyamızda yoksulluk sayıları her geçen gün artmaya devam etmektedir. Dünya nüfusunun %50’si yoksulluk ve açlık sınırında yaşamaktadır. Açlık ve yoksulluk sınırında yaşayan insanların dünyadaki gelirden aldığı pay sadece %2’dir. Buna mukabil Dünya nüfusunun %10’unu oluşturan Zenginlerin, Dünya gelirinden elde ettiği pay yüzde %76’dır. Bu gelir dengesizliği son yıllarda yaşanan pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle daha da derinleşmiş bulunmaktadır. Her geçen gün daha kötüye giden dünyamızdaki gelir dengesizliğini bertaraf etmek için maalesef devletlerin bu konuda yeterli çalışması yoktur. Zengin devletler dünyadaki yoksulluğu bertaraf etme politikaları yerine tamamen savaş politikaları uygulamaktadırlar. Bu politikalar doğrultusunda dünyamızın değişik coğrafyalarında sürekli savaşlar yaşanmaktadır. Bu savaşların neticesinde her geçen gün yoksulluk artmakta mültecilerin sayıları atmakta ve savaş bölgelerindeki zenginlikler yok olmaktadır.

Yoksullukla mücadele eden uluslararası kuruluşların ve yardım kurumlarının çalışmaları yeterli kalmamaktadır. Yoksullukla mücadele konusunda sivil yardım kuruluşlarının daha gayretli mücadele ettiği gözlenmektedir. Bundan dolayı bağışçı konumundaki insanların sivil yardım kuruluşlarını daha çok desteklemeleri durumunda daha ciddi projeler hayata geçirilecektir.

Sivil yardım kuruluşları yerel partnerlerle beraber yoksulluğun merkezine ulaşarak, bizzat nokta atışları gerçekleştirmek suretiyle yoksullukla daha ciddi mücadele etmektedir. Küçük sermayeler ile daha geniş yoksul kitlelere ulaşarak yoksulların sayısını azaltma konusunda daha isabetli projeler gerçekleştirmektedirler. Her coğrafyanın, her ülkenin ve her bölgenin kendine özgü ekonomik dinamikleri mevcuttur. Bundan dolayı bu dinamikleri iyi analiz ederek buna uygun projeler gerçekleştirilirse daha ciddi neticeler alınacaktır. Bazı yoksul bölgelerde meslek kurslarıyla, bazı yoksul bölgelerde tarım projeleriyle, bazı yoksul bölgelerde hayvancılık projeleriyle ve hatta bazı yoksul bölgelerde ticari projelerle yoksulluğu azaltma konusunda kısa vadeli önemli projeler gerçekleştirilebilir.

IHHNL, 30 yılı aşkın tecrübesi ile yoksulluğu giderme konusunda kısa vadeli ve küçük sermayeli projeler gerçekleştirme konusunda çalışmalar yapmaktadır. Dünyanın birçok bölgesinde gerçekleştirdiğimiz tarım, hayvancılık ve sosyal destek projelerimizle bir çok yoksulun hayatına dokunmuş bulunmaktayız. Yoksul ülkeleri, yoksul ülkelerin daha yoksul bölgelerini, azınlıkta yaşayan insanların bölgelerini, savaş halinde olan bölgeleri ve doğal afetlerin vurduğu bölgeleri hedef alarak çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz.

Yoksulluğun giderilmesi konusunda meslek kursları projelerimiz, önemli çalışmalarımız arasındadır. Şu ana kadar Balkanlarda, Afganistan’da Afrika’nın bazı ülkelerinde Asya’nın bazı ülkelerinde meslek kursları projeleri gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Sırbistan’ın Preşova bölgesinde gerçekleştirdiğimiz meslek kursları projemiz planladığımız şekilde devam etmektedir. TIKA (Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı)’nın temin ettiği dikiş makinaları ile bu güzel projemizi gerçekleştirmekteyiz. Son olarak 10 bayan kursiyerimiz yeterlilik belgesini alarak iş hayatına bulunmaktadır. Bu kursiyerlerin bir kısmı konfeksiyon fabrikalarında iş bularak, bir kısmı da kendi evlerinde çalışarak gelir temini konusunda bir gayretin içine girmişlerdir. Bunun yanında hali hazırda 10 bayan kurslara devam etmektedir. Planlamaya göre 2023 yılında bu bayanlar kurslarını tamamlayarak iş hayatına atılacaklardır. Şu ana kadar bu güzel proje için € 20740,- harcama yapılmıştır.

Preşova Sırbistan’da azınlık Arnavutların yaşadığı bir bölgedir. Bu bölgede yoksulluk ve işsizlik ülkenin diğer kısımlarına göre çok daha fazladır. Her ülkede azınlıkların yaşadığı bölgeler her zaman ihmal edilmiş, ekonomik manada bu bölgelere yeterli yatırım yapılmamıştır. Bundan dolayı IHHNL olarak azınlık bölgeleri, yardım yapılacak hedef bölgeler olarak seçmiş bulunmaktayız.

Sri Lanka’nın Kuzey Doğu Bölgesi’nde Trincomale şehrinde 4 ay önce başlattığımız ve 25 bayanın devam ettiği dikiş-nakış kursumuz devam etmektedir. Kursları başarıyla bitiren bayanlara sertifika ve birer dikiş makinası verilecektir. Dikiş makinası alan bayanlar kendi evlerinde yapacakları çalışma ile gelir temin edeceklerdir. Sri Lanka’da insanların geneli geleneksel kıyafet giydikleri için evlerde çalışan ve terzilik işleri yapan kişilere çok iş gelmekte ve gelir temin etme imkanına sahip olmaktadırlar.

Ayrıca IHHNL olarak yıl içinde birçok ülkede olduğu gibi Sri Lanka’da da zaman zaman yetimlere elbise ve yoksul öğrencilere okul üniformaları dağıtmaktayız. Dağıtılacak bu elbiseleri ve üniformaları bizim kurslarımızda eğitim alan bayanlara diktirerek onlara iş garantisi sunulacaktır. Sri Lanka’daki terzilik kursumuzun şu ana kadar maliyeti € 10.132,- dur.

Dikiş-nakış kursu gerçekleştirdiğimiz diğer bir ülke, Asya’nın yoksul ülkelerinden Nepal’dir. Bir yıl önce başlattığımız kursa 70 yoksul ve dul bayan katıldı. Bunlardan 65 bayan kursu başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldılar. Sertifikalarını alan bu bayanlardan 38 tanesi kendilerine mütevazi bir terzi dükkanı açtılar ve iş hayatına atıldılar. Nepal şartlarında çok yüksek gelir elde etmeseler de yardıma ihtiyaç duymadan kendi hayatlarını idame ettirecek seviye geldiler. Nepal’deki terzilik kursumuzun şu ana kadar maliyeti € 6500,- dur.

Ayrıca Nepal’deki partner kuruluşumuzun yardımları ile semt pazarlarında açılacak tekstil merkezlerinde bu bayanların diktikleri elbiseler satılacak ve planlandığı şekilde gelir elde edilirse daha çok bayanın devam edebileceği konfeksiyon atölyeleri açılacaktır.

Somali’de şu ana kadar € 36.000,- bütçe karşılığında 334 yoksul dikiş-nakış kursunu tamamladı ve kursiyerlere birer dikiş makinası verildi.

Afganistan’da şu ana kadar € 15.455,- bütçe ile 20 yoksul dikiş-nakış kursunu tamamladı ve bu kursiyerler mütevazi bir terzi dükkanı sahibi oldu.

Bangladeş’te Arakan mültecilerin yaşadığı kamplarda € 17.200,- bütçe ile 204 yoksul mülteci bayana dikiş makinası yardımı yapıldı ve bu bayanlar kendi barınaklarında elbise dikerek geçimlerini temin etmektedirler.

Çad’da şu ana kadar € 37.613,- bütçe ile 236 yoksul bayan dikiş-nakış kurslarını tamamladı ve bu bayanlara birer adet dikiş makinası verildi. Bu bayanların bir kısmı kendi mahallerinde terzi dükkanı açarak geçimlerini idame ettirirken bir kısmı da evlerinde elbiseler dikerek geçimlerine katkı sağlamaktadır.

Sonuç itibariyle 7 ülkede € 143.641,- bütçe ile 904 yoksul insan terzilik meslek kurslarımızı tamamlamış ve akabinde sertifikalarını alarak iş hayatına atılmış bulunmaktadır. 904 kişi 904 aile demektir, 904 aile 5-6 bin civarında bir nüfusa tekabül eder. Bu mütevazi projelerimizle binlerce yoksula devamı olan güzel bir yardım projesini sunmuş bulunmaktayız.

İyi planlama yapıldığı takdirde küçük bağışlar büyük değişimler gerçekleştirmektedir.

Paylaş