25 februari 2021

Wintersteun 2021

In veel delen van de wereld zijn de winters hard en streng. Mensen met een warm huis, genoeg eten en kleding worden niet snel beïnvloed door het koude winterweer. Voor arme gezinnen en vluchtelingen in het bijzonder is dat anders. Zij hebben veelal geen warm huis, genoeg eten of kleding. Het komt zelfs voor dat kwetsbare mensen in sommige gebieden overlijden in de winter.

Mongolië, Afghanistan en Oost-Turkije zijn gelegen in het noordelijk halfrond en hebben een landklimaat. Mensen in die gebieden hebben dit jaar te kampen met een erg strenge winter.

Veel mensen in Mongolië wonen nog in traditionele tenten terwijl de temperatuur in Midden-Azië tot wel -40 graden Celcius kan dalen. Het is voor hen zwaar om hun leven ondanks de strenge winter voort te zetten.

Door vele oorlogen hebben veel Afghanen hun woonplaats moeten verlaten. Zij proberen hun leven elders voort te zetten in tenten en hebben te kampen met een zware winter. Zij hebben voedsel, kleding en brandstof nodig om de winter te trotseren.

Voor de duizenden Syrische vluchtelingen in Turkije, die het onder normale omstandigheden al erg zwaar hebben, wordt het leven in de winter nog zwaarder. Sinds het begin van de burgeroorlog in 2015 hebben zij zich gevestigd in Noord-Syrië, Turkije, Jordanië en Libanon. Tot op heden is het voor hen niet mogelijk om terug te keren naar hun thuisland.

Tienduizenden Syrische vluchtelingen zijn naar Europa gevlucht in de hoop om een beter leven te leiden. Zij hebben zich met name gevestigd in de Balkanlanden waar de winters erg streng zijn. Voor hen staat er niets anders op dan hoopvol te blijven. Zij zijn volledig afhankelijk van nongouvernmentele organisaties in hun levensonderhoud en hebben in de winter nog meer steun nodig.

IHH Nederland heeft in de wintermaanden een groot aantal mensen in Mongolië, Afghanistan, Turkije en in de Balkan bereikt, die hun leven onder zware (weers)omstandigheden proberen voort te zetten. Aan velen van hen is brandstof uitgedeeld. Anderen hebben tenten, winterkleding, dekens en kachels ontvangen. Met de steun van onze donateurs hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk behoeftigen bij te staan in de strijd tegen de kou.

Meer Foto’s

Delen