6 februari 2022

Winter Projecten 2021

In veel delen van de wereld zijn de winters hard en streng. Voor mensen in landen waarin de winteromstandigheden hard zijn, is het leven onverdraagzaam. Bovendien wordt armoede in deze periode negatief beïnvloedt, puur omdat landbouwactiviteiten stilgezet worden. Mensen in deze landen hebben meer behoefte aan voedsel maar daarnaast ook winterkleding en brandstof.

In landen zoals Syrië en Afghanistan, waar lange tijd door de oorlog onrust heerst, is het leven onhartelijk. In het bijzonder voor de mensen, waaronder kleine kinderen, die gedwongen zijn om te leven als vluchtelingen en hun leven elders proberen voort te zetten in tenten. Zij verkeren in nood en hebben dringend hulp nodig. Als niemand deze mensen helpt of hun leed erkent, zullen de kwetsbare lichamen van deze kinderen de kou niet overleven.

IHH Nederland zet zich altijd in voor mensen die in moeilijke omstandigheden en gebieden verkeren. Met deze intentie hebben we in het afgelopen jaar in 5 landen aan totaal 3847 families winterhulp verleend. Daarbij werd: 1076 ton steenkool, 2165 dekens, 163 paletten haardhout gedistribueerd en aan 1549 mensen winterkleding uitgedeeld.

Delen