31 mei 2018

Wij hebben gezamenlijk stil gestaan bij

Op 19 mei 2018 hebben ruim duizend gasten deelgenomen aan de 11de jaarlijkse iftar van IHH Nederland bij Kristal Party Events in Amsterdam. Net als in alle voorgaande jaren zijn er ook tijdens deze iftar donaties ingezameld en smeekbedes verricht voor de onderdrukten overal ter wereld.

Tijdens het programma stonden we wederom stil bij het onrecht dat heerst in Palestina, Rakhine, Syrië, Jemen en elders in de wereld.

Wij hebben gezamenlijk stil gestaan bij:

De meer dan 850 miljoen mensen die iedere dag met honger leven.

De meer dan 60 miljoen kinderen die gedwongen met honger in slaap vallen.

De meer dan 6 miljoen mensen die jaarlijks overlijden door ondervoeding.

De meer dan 7 miljoen mensen die door een tekort aan water het leven laten.

De meer dan 178 miljoen weeskinderen waarmee wij de aarde “delen”.

De meer dan 65 miljoen vluchtelingen die zijn misplaats en op de vlucht zijn geslagen.

Kortom, wij hebben stilgestaan bij onze identiteit als moslim zijnde, en vooral als mens.

 

Delen