30 januari 2018

WIJ DANKEN AL ONZE DONATEURS VAN HARTE

Als IHH Nederland hebben wij in 2017 zeer succesvol en vruchtbaar werk voldaan. Dankzij de inzet van ons bestuur, onze vrijwilligers en gulle donateurs is er in totaal € 3.144.641,- (drie miljoen honderdvierenveertigduizend zeshonderd eenenveertig euro) aan hulp binnen gehaald. Met dit cijfer hebben wij ten opzichte van een jaar terug een groei van 50% waar gemaakt.

Met dit budget hebben wij in 23 arme landen projecten in het kader van voedsel, water, gezondheid, wees, sociale steun, onderwijs, landbouw en veeteelt geïmplementeerd. In totaal hebben 635 duizend arme begunstigden van deze projecten geprofiteerd. Wat een voldoening voor de gulle donateurs die geprezen worden door deze arme mensen..!

 

Delen