15 februari 2019

WIJ DANKEN AL ONZE DONATEURS VAN HARTE.


Als IHH Nederland hebben wij in 2018 zeer succesvol en vruchtbaar werk voldaan. Dankzij de inzet van ons bestuur, onze vrijwilligers en gulle donateurs is er in totaal € 4.163.234,- (vier miljoen honderddrieënzestigduizend tweehonderdvierendertig euro) aan hulp binnen gehaald. Met dit cijfer hebben wij ten opzichte van een jaar terug een groei van 32% waar gemaakt.

Met dit budget hebben wij in 25 arme landen projecten in het kader van voedsel, water, gezondheid, wees, sociale steun, onderwijs, landbouw en veeteelt geïmplementeerd. In totaal hebben 958 duizend arme begunstigden van deze projecten geprofiteerd. Wat een voldoening voor de gulle donateurs die geprezen worden door deze arme mensen..!

2018 FINANCIEEL RAPPORT DOWNLOAD

 

Delen