4 juli 2019

Werkgelegenheid creëren in Somalië

Sinds 1991 woedt er een burgeroorlog in Somalië. Door de verwoesting van de oorlog is er vrijwel geen werkgelegenheid meer in het land. Het merendeel van de bevolking is werkzaam in de landbouw en visserij. De opbrengst in de primaire sector is in de laatste jaren echter enorm afgenomen. Vanwege de aanhoudende droogte zijn er serieuze voedseltekorten ontstaan. In 2011 zijn 258.000 Somaliërs om het leven gekomen en zijn miljoenen dieren gestorven als gevolg van de droogte.

In Somalië heerst ook armoede. Bijna de helft van de bevolking verdient minder dan een dollar per dag. Volgens de rapporten van de Verenigde Naties behoort Somalië tot de vijf armste landen ter wereld. Die rapporten melden ook dat dertig procent van de bevolking jong is, maar dat 67 procent daarvan werkloos is. Het meest bedroevende nieuws is dat bijna de helft van de bevolking afhankelijk is van humanitaire hulp.

Om die redenen is het belangrijk om naast humanitaire hulp werkgelegenheid te creëren voor Somaliërs. De oogst en opbrengst in de primaire sector moet gemaximaliseerd worden door modernisering. Ook moet er werkgelegenheid worden gecreëerd voor werklozen.

IHH Nederland probeert in de laatste jaren duurzame projecten te ontwikkelen in het kader van zelfredzaamheid. In een aantal landen hebben we cursussen opgezet zodat werklozen een beroep kunnen leren. Door middel van die cursussen hebben we in Somalië een groot aantal behoeftigen voorzien van werk in de landbouw of visserij.

Met trots willen we mededelen dat we een nieuwe campagne hebben gelanceerd. We organiseren cursussen voor gezinnen om naai- en borduurwerk te leren zodat zij zichzelf kunnen onderhouden. Deelnemers die de cursus succesvol afronden krijgen van ons een naaimachine waarmee ze hun nieuwe beroep kunnen uitoefenen. In april en mei van dit jaar hebben 32 cursisten de cursus afgerond en hebben een naaimachine ontvangen. Zij produceren en verkopen op dit moment traditionele kleding waarmee ze hun gezinnen onderhouden.

Wij zoeken donateurs voor de volgende lichting cursisten. Met een klein bedrag van € 250,- kunt u een Somalisch gezin voorzien van een inkomstenbron!

 

Delen