14 november 2017

We zullen hen niet vergeten en voorkomen dat ze vergeten worden.

Op 12 november 2017 hebben de weldoeners van IHH Nederland elkaar getroffen in Kristal Party Event om te ontbijten ten gunste van de Rohingya moslims. Aan het ontbijt hebben ongeveer 350 weldoeners deelgenomen en is er een totaalbedrag van € 6200,- ingezameld. Dit bedrag zal in de eerste week van december aan de Rohingya vluchtelingen overhandigd worden. Alle onkosten, inclusief de huur van de zaal, zijn bekostigd door sponsoren en weldoeners. Door soortgelijke programma’s te organiseren hoopt IHH Nederland te voorkomen dat de Rohingya vluchtelingen in de vergetelheid raken.

We zien elke dag verschillende irrelevante nieuwsartikelen verschijnen, terwijl het drama dat zich afspeelt in Myanmar uit de actualiteiten verdwijnt. De focus van het nieuws lijkt zich niet te vestigen op de situatie waarin de Rohingya moslims verkeren. Zoals gewoonlijk lijkt de geschiedenis zich te herhalen en mensen lijken te vergeten.

Om te voorkomen dat de mensen de Rohingya’s vergeten willen wij aan iedereen het volgende nogmaals herinneren: Op 25 augustus 2017 begon de gewelddadige onderdrukking van de moslims in Rakhine en daarmee de grootste schending van mensenrechten in de 21ste eeuw. De eeuwenoude dorpen waarin honderden duizenden Rohingya’s woonden zijn verbrand. Tienduizenden zijn onderworpen aan verkrachting en zijn slachtoffers geworden van massamoord. Deze hulpeloze mensen zijn gedwongen om te vluchten naar Bangladesh om te overleven. Volgens de meest recente cijfers zijn sinds 25 augustus meer dan 600.000 Rohingya’s gevlucht naar Bangladesh. Deze mensen proberen onder barre omstandigheden in leven te blijven en hebben behoefte aan voedselhulp, schoon drinkwater en verblijfplaatsen.

 

Delen